Kirkens glasmalerier...

 

 

Har du af og til funderet over hvilke helgener eller bibelske begivenheder, der er afbilledet i kirkens flotte glasmalerier?

 

Længere nede på siden kan du se en gennemgang af motiverne i de store glasmalerier, som pryder kirkens vinduer i højkor og korsarme. 

 

Denne lille guide kan selvsagt ikke ersatte et rigtigt besøg i kirken.

 

Men vi håber, at den forklarende tekst i højere grad vil give den beskuende 'syn for sagn'.

 

Maria med Jesusbarnet, sydvinduet.

 

 

Øverst ses de tre rosenvinduer med symboler på Kristi kærlighed:

  • Venstre: 'Guds lam', der ofrer sig for os.
  • Midte: Jesus, der peger på sit hjerte.
  • Højre: Pelikanen, som giver sit blod som føde for sine unger.

 

 

Kirken på klippegrunden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sydvæggens rosenvindue viser Gud Fader med jordkuglen.

 

Indskriften siger: 'DOMINABITUR A MARI USQUE AD MARE'.

 

'Han vil herske fra hav til hav'

Davidssalme 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I korsarmens store sydvindue ser man den hellige Ansgar, nordens apostel, kong Knud den hellige og den hellige Birgitta af Vadstena, som sammen med biskop Absalon, Københavns grundlægger, hylder Maria, der har barnet på skødet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosenvinduet i nordvæggen, der vender ind mod præstehuset, bærer af denne grund tydelige jesuitiske kendetegn.  

 

Det centrale motiv er den hellige Ignatiusaf Loyola, jesuitterordenens grundlægger.

 

Indskriften siger: 'OMNIA AD MAJORAM DEI GLORIAM'

 

'Alt til Guds større ære'

Ordenens valgsprog

 

 

 

 

Vinduet i den nordre korsarm viser en scene fra Sankt Aloysius' liv.

Han er skytshelgen for de unge.

 

Billedet viser Aloysius' førstekommunion i Milanos domkirke.

 

Ærkebiskoppen, den senere helgen Karl Borromæus, holder hostien op for den knælende dreng mens familien ser til.

 

 

 

Vinduet fremstiller den bibelske beretning om 'den fortabte søn'. Motivet viser den angerfulde, fortabte søns hjemkomst til den tilgivende far.

 

Sønnen sagde til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere: Skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på, sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne, og kom med fedekalven, slagt den, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet.

 

Lukasevangeliet, 15. kapitel.

 

 

 

 

Det midterste vindue i højkoret har en fremstilling af den opstandne frelser, der viser sig påskemorgen for Maria Magdalena i Josef Arimathæas have.

 

Jesus sagde til hende: »Maria!« Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk: »Rabbuni!« – det betyder Mester.  Jesus sagde til hende: »Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud.«

 

Johannesevangeliet, 20. kapitel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinduet til højre forestiller samaritaneren, der viser barmhjertighed mod den sårede.

 

»En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem.....«

 

Lukasevangeliet, 10. kapitel.

 

 

 

 

 

Sakramentskapellet, der tidligere rummede det originale Mariaalter, er udsmukket med 2 mindre motiver af Jesusbarnets fødsel i Bethelem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag kl. 11 Højmesse & kl. 20 Aftenmesse • 1. & 3. søndag kl. 18 1962-ritus • Mandag - fredag kl. 17 • Lørdag kl. 18 Italiensk messe

Jesu Hjerte Kirke © 2013 • Stenosgade 4A, 1616 København V • Tlf.: 29 85 60 80 • mail@jesuhjertekirke.dk