Sankt Karl Borromæusgruppen...

 

 

Sankt Karl Borromæus Gruppen er en uformel gruppe af danske katolikker, der arbejder for udbredelsen af messen efter ekstraordinær form i Danmark (tidl. kaldet den tridentinske messe). 

 

Siden 1996 har der regelmæssigt været fejret sådanne messer i bispedømmet.  Efter Pavens Motu Proprio Summorum Pontificum i 2007 og efter ansøgning fra en gruppe interesserede katolikker, er disse messer blevet en del af Jesu Hjerte Kirkes messeordning. 

 

Det er naturligt at Sankt Karl Borromæus gruppen er centralt involveret i fejringen af disse messer. 

De finder sted 1. og 3. søndag i måneden kl. 18.

 

Sankt Karl Borromæusgruppen har en selvstændig hjemmeside: www.katolikker.dk.

 

På siden kan du finde nyheder om den gamle messe ligesom man også kan læse gruppens månedlige nyhedsbrev Borromæusposten -  både det aktuelle og tidligere numre.

 

Opslag fra en ungdomsgruppe ved den ekstraordinære messe:

 

Skt. Aloysius Gonzaga Gruppen er en gruppe for unge katolske kristne omtrent i alderen 18-35 år der mødes i Jesu Hjerte Kirke i København. 

Vi ønsker at hjælpe unge til at blive opbygget i tro og hellighed, først og fremmest gennem fordybelse i troslæren, bøn og et støttende socialt fællesskab, men også gennem opfordring til at leve et autentisk kristent liv næret af sakramenterne og Kirkens officielle bøn, liturgien. Vi er specielle derved at vi har interesse for den ældre eller ekstraordinære form af liturgien, men vores aktiviteter er relevante og åbne for alle, også ikke-katolikker der vil lære mere om den katolske kristne tro.

Vi mødes til bøn og katekese (trosundervisning) 3-4 gange pr. halvår. Derudover arrangerer vi eller deltager i bl.a. valfarter, retræter, karitative og sociale arrangementer.

Mere information kan findes på vores facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/sankt.aloysius/

 

Søndag kl. 11 Højmesse & kl. 20 Aftenmesse • 1. & 3. søndag kl. 18 1962-ritus • Mandag - fredag kl. 17 • Lørdag kl. 18 Italiensk messe

Jesu Hjerte Kirke © 2013 • Stenosgade 4A, 1616 København V • Tlf.: 29 85 60 80 • mail@jesuhjertekirke.dk