Forsonings- og helbredelsesmesser..

 

 

I har sikkert i Katolsk Orientering, på ugesedlen eller ved opslag i våbenhuset læst om disse messer, der afholdes kl. 19 i Jesu Hjerte Kirke sidste fredag i måneden, dog ikke i juli og december. Disse messer er opstået som en reaktion på den ondskab og uret, der findes i verden, og de fejres flere steder i Europa, hvor mennesker føler behov for at bede for såvel den nære families levende og afdøde medlemmer som for hele verden. Ud over messens faste dele er der også forsagelse, en befrielsesbøn, et litani samt tilbedelse og sakramental velsignelse. Der er mulighed for skriftemål og kortere samtaler før og efter messen.

 

Messerne læses af pastor Lars Messerschmidt m.fl. Hør, hvad Lars Messerschmidt kort siger om disse messer: ”Jesus døde, så vi kunne have liv. Evangelierne taler om hans liv og død, hans opstandelse og himmelfart. Alle disse begivenheder har en meget dybtgående betydning. Der er sket et stort mysterium – overgangen fra død til liv. Vi mennesker befinder os hele tiden på vejen fra Langfredag til Påskesøndag, på vejen fra død og lidelse til opstandelse. Forhænget i templet blev revet midt over: det er overgangen fra den gamle til den nye pagt. Gravene åbnede sig, og mange hensovede viste sig for de levende. Således bevidner de, at Han, der var død, er Herre over de levende og de døde. Det er berettiget at bede for de afdøde, så de kan befries fra synd og død, og så at alt i vore forfædres liv og også i vore egne liv kan overgå fra død til liv, fra forgængelighed til det evige liv. Vi beder om, at dette må blive modtaget og forstået af alle mennesker. Må Herren Jesus leve evigt i os, så at krop, sjæl og ånd kan blive helbredt".

 

Vi beder om, at livets Herre vil modtage vore forfædre i sit rige, og at Han vil forberede det evige livs boliger for os og vore efterkommere. Den almægtige Herre har virkelig givet os en overnaturlig kraft, da Han gav os livets kilde, den hellige eukaristi. Må der opstå en brændende længsel i vore hjerter efter liv, tilgivelse, helbredelse og frihed for alle!”

 

Som en udløber af disse messer holdes der engang imellem foredrag om forskellige emner, så vel som lovsangsaftener i kirken, ligesom der i menighedssalen er ”Åben Dør” én gang om måneden, hvor der er mulighed for længere samtaler og skriftemål.  Dette er også annonceret de nævnte steder.

 

Man kan også altid holde sig orienteret ved at gå ind på hjemmesiden: www.forsoningsoghelbredelsesmesse.dk

 

 

Søndag kl. 11 Højmesse & kl. 20 Aftenmesse • 1. & 3. søndag kl. 18 1962-ritus • Mandag - fredag kl. 17 • Lørdag kl. 18 Italiensk messe

Jesu Hjerte Kirke © 2013 • Stenosgade 4A, 1616 København V • Tlf.: 29 85 60 80 • mail@jesuhjertekirke.dk