Stenoklubben...

 

 

Stenoklubben er et mødested for menighedens medlemmer og for andre interesserede. Da møderne ligger en tirsdag eftermiddag 1 gang om måneden er det i sagens natur mest ældre der kommer til disse møder, hvor den yngre generation arbejder. Men alle er velkomne. Vi har også den glæde at se mennesker fra folkekirken og fra andre trossamfund..

 

Hensigten med møderne er at samle folk udover messetiderne, til en hyggelig eftermiddag med foredrag og kaffebord, under afslappede former.

Der lægges vægt på at lave et så varieret program for året, som muligt.

Vi bestræber os på også at få et indhold, det er værd at gå efter, og som samvirker med det vi alle er fælles om, livet i Kristi kirke, i Jesu Hjerte kirke.

 

Tidligere har der været så forskellige foredragsemner som ”De hjemløses præst”, ”Kardinal Newman”, ”Død og evighed i musikken (Edv. Elgar)”, ”Johannes Jørgensen i Italien”, ”Fastetidens salmer” og mange andre interessante emner.

Stenoklubbens møder finder sted 3. tirsdag i måneden kl. 14.30-16.30. Møderne finder sted i Jesu Hjerte Kirkes menighedssal, Stenosgade 4 B.


Læs reportage fra Stenoklubbens udflugt til Kalundborg hér! 

 

Læs reportage fra Stenoklubbens udflugt til Galleri Emmaus hér!

Nærmere program følger, med opslag i kirken og på hjemmesiden, samt i næste nummer af sognebladet.

 

Alle, unge som gamle, er velkomne til Stenoklubbens arrangementer.
Birte Mandrup Christensen
Koordinator for Stenoklubben
Mail: birtemandrup[a]gmail.com

Stenoklubben støtter økonomisk p. Ziggelaars missionsarbejde, som vi følger gennem et lille tidskrift: "Fra Kirkens missionsmark".

 

 

Søndag kl. 11 Højmesse & kl. 20 Aftenmesse • 1. & 3. søndag kl. 18 1962-ritus • Mandag - fredag kl. 17 • Lørdag kl. 18 Italiensk messe

Jesu Hjerte Kirke © 2013 • Stenosgade 4A, 1616 København V • Tlf.: 29 85 60 80 • mail@jesuhjertekirke.dk