Ministranter...

 

 

Ministrant betyder tjener eller at gøre en tjeneste. Helt fra kristendommens begyndelse har man haft ministranter der hjalp præsterne under ritualer, men det er primært under den hellige messe at ministranterne hjælper.

Ikke nok med at ministranterne hjælper med det praktiske, så giver det også et æstetisk element at have mange ministranter med til en messe. Det gælder især til højtider som jul og påske, hvor koret gerne skulle være fyldt med mange ministranter.

Som tak for indsats har vi tradition for at tage en tur i Tivoli hvert år. 

Under messen har ministranterne forskellige roller. Til den normale søndagsmesse er der to ministranter der har rollen som acolyt (”en lysbærer”), en ceremonimester der sørger for at tingene er som de skal være og en ”bogbærer” der holder bøger og papirer, som præsten læser fra. Til store fester bærer vi også processionskors og røgelse.

Ministranter er ofte unge fra 7 år og op i 20’erne. Det er både drenge og piger fra menigheden, der kan ”tjene” ved alteret. Det er ikke en pligt eller et arbejde at være ministrant, og syntes man ikke at man kan lide det så er man fri til at sige fra.

Hvis du har lyst til at blive ministrant i Jesu Hjerte Kirke, så mød op i sakristiet god tid før messen og tal med os. Du behøver heller ikke at kunne hele messen udenad, det lærer du som ministrant.

Kom og prøv at være en del af vores store fællesskab!

Vi glæder os til at se dig.

 

 

Søndag kl. 11 Højmesse & kl. 20 Aftenmesse • 1. & 3. søndag kl. 18 1962-ritus • Mandag - fredag kl. 17 • Lørdag kl. 18 Italiensk messe

Jesu Hjerte Kirke © 2013 • Stenosgade 4A, 1616 København V • Tlf.: 29 85 60 80 • mail@jesuhjertekirke.dk