Udvalgte bønner...

 

 

Velkommen til Jesu Hjertes lille inspirationskatalog over den katolske tros store skatkammer af bønner.

 

Nogle af bønnerne på denne side vil blive skiftet løbende efter tur og efter de ønsker til indhold af en katolsk bønnebog, som menighedens medlemmer og andre interesserede måtte have.

 

Vi vil med tiden også lægge en lille liste med 'faste bønner' i form af morgen, aften, og bordbønner på hjemmesiden.

 

Du er altid hjertelig velkommen med dine kommentarer og idéer.

 

Giv mig, barmhjertige Gud

 

Giv mig, barmhjertige Gud,

ivrigt at længes efter det, som behager dig,

sandfærdigt at erkende det

og fuldkomment at udføre det,

for at dit navn må være priset og lovet!

 

Bring orden, o Gud, i mit daglige liv,

lad mig forstå, hvad du forlanger af mig

og giv mig at gøre det på en sådan måde,

som det passer sig, og som det gavner min sjæl.

 

Led mig, o Gud, vend mit hjerte mod dig;

lad mig føle smerte, når jeg svigter,

og giv mig så viljens kraft til at stå op igen.

 

Gør mig, Herre min Gud

lydig – uden modsigelser,

fattig – uden mindreværdsfølelser,

kysk – uden snerpethed,

tålmodig – uden knurren,

ydmyg – uden hykleri,

moden – uden borgerlighed,

bevægelig – uden letsindighed,

gudsfrygtig – uden ængstelse,

sandfærdig – uden svig,

godgørende - uden selvforherligelse,

næstekærlig – uden overlegenhed,

opbyggelig i ord og gerning - uden bedrag!

 

Skænk mig, Herre min Gud,

en forstand, som erkender dig,

ildhu, som søger dig,

visdom, som finder dig,

livsførelse, som behager dig,

udholdenhed, som trofast venter på dig,

tillid, som holder fast ved dig.

 

Hl. Thomas af Aquin 1225-1274

 

Morgen/aftenbøn

 

Herre Jesus Kristus,

I denne morgens/aftens stilhed

kommer jeg ydmyg og fuld af tillid til Dig

for at bede om din fred, din visdom, din kraft.

Lad mig se verden med øjne, der er fulde af kærlighed.

Lad mig modtage alle mennesker, som dem du vil elske gennem mig.

Lad mig tjene dem i hengivenhed og fremme alt det gode, Du har lagt i dem.

Lad mine ord udstråle mildhed.

Lad hele mit væsen stifte fred.

Lad kun tanker, der er til velsignelse, komme op i mig.

Lad mine ører være lukket for al nedbrydende kritik.

Lad min tunge tjene til at fremhæve det gode.

Men frem for alt, Herre, lad alle dem, der møder mig, erfare din kærlighed og dit nærvær.

Herre, lad mig i løbet af dagen åbenbare dig.

Amen

 

Anonym

 

Du er alt det, vi trænger til 

  

Du er hellig, Herre, den eneste Gud,

som gør underfulde ting.

Du er stærk.

Du er stor.

Du er den allerhøjeste.

Du er den almægtige.

Du, hellige Far, himmelens og jordens konge.

Du er tre og en,

Herre, Gud over alle guder.

Du er det gode, alt godt, det højeste gode, Herre, levende og sande Gud.

Du er kærlighet og barmhjertighed.

Du er visdom.

Du er ydmyghed.

Du er tålmodighed.

Du er skønhed.

Du er mildhed.

Du er tryghed.

Du er ro.

Du er glæde.

Du er vort håb og vor lykke.

Du er retfærdighed.

Du er mådehold.

Du er al vor rigdom, alt vi trænger til.

 

Du er skønhed.

Du er mildhed.

Du er vort værn.

Du er vor vogter og forsvarer.

Du er styrke.

 

Du er vort håb.

Du er vor tro.

Du er vor kærlighed.

Du er al vor glæde.

Du er vort evige liv,

store og vidunderlige Herre,

almægtige Gud,

barmhjertige Frelser.

 

Frans af Assisi 1182-1226

 

 

 

Søndag kl. 11 Højmesse & kl. 20 Aftenmesse • 1. & 3. søndag kl. 18 1962-ritus • Mandag - fredag kl. 17 • Lørdag kl. 18 Italiensk messe

Jesu Hjerte Kirke © 2013 • Stenosgade 4A, 1616 København V • Tlf.: 29 85 60 80 • mail@jesuhjertekirke.dk