Opslagstavle...

 

 

Opslagstavlen er ment som et fælles forum for Jesu Hjertes medlemmer. Her kommer der beskeder fra grupper og privatpersoner, som her har  mulighed for at give information videre, der tænkes at have interesse for katolikker: 

 

Indlæg 29:

 

PAVEMESSE i Malmø d. 1. november 2016
Bussen kører fra Jesu Hjerte kl. 06:00 og vi forventer at være tilbage kl. 13:00. Turen koster 150 kr. og man betaler på bussen til Mate.
Messen holdes på Swedbank stadion, Eric Perssons Väg 31 i Malmø og begynder kl. 09:30. Stadionet har plads til ca. 18 000 personer. Det kræver billet for at deltage i pavemessen. Billetterne er gratis.

• Adgang til stadionet åbner kl. 06:30 eller endnu tidligere. Dørene lukkes kl. 09:00, så sørg for at komme i god tid!
• Bemærk, at man skal fremvise legitimation ved indgangen. Så husk passet – som også kræves for at rejse ind i Sverige!
• Tasker, paraplyer og lignende må ikke medbringes på stadionet. Det er dog tilladt at medbringe håndtasker med maks. målene 12 x 24 x 32 cm. Disse bliver af sikkerhedsmæssige grunde gennemlyst inden entré.
• Af sikkerhedsmæssige grunde skal alle besøgende passere sluser hvor der er opstillet metaldetektorer.
• Da messen foregår udendørs er det vigtigt at klæde sig varmt på og efter vejrforholdene.
• Messen slutter ca. kl.11:30.
• Det er ikke tilladt at medbringe dåser eller flasker. Mad og drikke vil kunne købes på Swedbank stadion.
• Bemærk, at man skal gå ad mange trapper for at nå frem til de forskellige tribuner. Elevatorerne er forbeholdt gangbesværede.
• Alle er velkomne til pavemessen – også ikke-katolikker!

 

Indlæg 28:

 

Opslag om foredrag forud for messen efter ekstraordinær ritus, søndag d. 5. oktober kl. 16:00 i menighedssalen.

Læs mere på plakaten hér!

 

 

Indlæg 27:

 

Skt. Aloysius Gonzaga Gruppen er en gruppe for unge katolske kristne omtrent i alderen 18-35 år der mødes i Jesu Hjerte Kirke i København. 

Vi ønsker at hjælpe unge til at blive opbygget i tro og hellighed, først og fremmest gennem fordybelse i troslæren, bøn og et støttende socialt fællesskab, men også gennem opfordring til at leve et autentisk kristent liv næret af sakramenterne og Kirkens officielle bøn, liturgien. Vi er specielle derved at vi har interesse for den ældre eller ekstraordinære form af liturgien, men vores aktiviteter er relevante og åbne for alle, også ikke-katolikker der vil lære mere om den katolske kristne tro.

Vi mødes til bøn og katekese (trosundervisning) 3-4 gange pr. halvår. Derudover arrangerer vi eller deltager i bl.a. valfarter, retræter, karitative og sociale arrangementer.


Mere information kan findes på vores facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/sankt.aloysius/

 

 

Indlæg 26:

 

STENOKLUBBENS udflugt tirsdag de. 20 maj til Galleri Emmaus

Tirsdag den 20/5 drog vi afsted med bus gennem det forårsklædte Østsjælland. Det var i tåget vejr, men i Haslev kom solen frem over de gule rapsmarker.

I Galleri Emmaus i Haslev indførte en tålmodig og meget kompetent guide os i ikonernes mange hemmeligheder for at fremstille et så menneskeligt forklarende billede af det guddommelige som muligt, således Mogens Hoffs ikon af Jesu fristelse samt hans virkningsfulde billede af Jesus ved bordet med de to disciple i Emmaus.. Også Simon Aaens landskabsbilleder med et særligt lys blev vi lige så begejstret for som vores guide.

Der var også mange virkelig dejlige kunstgenstande, som kunne friste os..

Det kulinariske i spisesalen var ovenud godt og lækkert.

Vi kan anbefale andre at besøge Galleri Emmaus, telefon 54435433.

Vi afsluttede en dejlig dag blandt venlige og kærlige deltagere med messe v/msgr. Niels Engelbrecht i den 100 årige Skt. Laurentii kirke i Roskilde.

En begejstret deltager,

Knud Christensen 

Billeder fra dagen kan ses i galleriet under 'billeder'.

 

 

Indlæg 25:

 

Fire begivenhedsrige år i Jesu Hjerte

Da det nye menighedsråd - fem nye og to fra det tidligere menighedsråd - trådte til i april 2010, var der ingen, der kunne forudse, hvad de fire næste år ville bringe. Vores kirke var jo en traditionsbundet jesuitterkirke med gode erfarne hyrder: Biskop Hans, sognepræst pater Sanders, andenpræst Michael Hornbech- Madsen samt pater Ziggelaar.

Vi kom imidlertid hurtigt under pres pga. såvel interne som eksterne begivenheder. I slutningen af 2010 stod det klart, at det ikke var muligt at opretholde hverdagsmesserne om morgenen og to højmesser søndag formiddag grundet biskop Hans svigtende helbred. Det blev besluttet, at afholde én højmesse, som den anden søndag i måneden skulle foregå på latin, hvilket har fungeret ganske godt. 

I 2011 meddelte biskop Czeslaw, at der var behov for at se nærmere på den pastorale betjening, dvs. sognestrukturen i de fire centralkøbenhavnske sogne (hvori Jesu Hjerte jo indgår) pga. en katastrofal mangel på præster i hele bispedømmet. Denne meddelelse skabte stor frygt for menighedens fremtid. Frygten blev ikke mindre af, at det samtidig blev oplyst, at jesuitterne ville forlade Stenosgade medio 2012. Lige pludselig syntes alt at være i spil.

Menighedsrådet forsøgte sammen med præsterne at få jesuitterne til at holde fast i Stenosgade. Men henvendelser til tyske og polske jesuitter var forgæves. Mht. til biskoppens tanker besluttede menighedsrådet, at arbejdet fremover skulle tage udgangspunkt i:

1.    At Jesu Hjerte Kirke bevares som en aktiv og levende kirke i det centrale København med daglige messer.

2.    At det sikres, at der i og omkring kirken kan blomstre et rigt åndeligt liv, hvortil hører, at der stadig er fysiske lokaler mv. til rådighed.

3.    At det sikres, at Jesu Hjerte Kirke kan indgå som et centralt element i det åndelige katolske liv, der forhåbentlig kan komme til at blive levet i Stenosgadekomplekset i fremtiden, således at arven fra jesuitterne kan bevares og udvikles under de nye forhold.

Uanset at meget er sket siden 2011, er det lykkedes at honorere disse ønsker.

I marts 2012 blev Michael Hornbech-Madsen bevilget orlov grundet samarbejdsvanskeligheder ved Jesu Hjerte Kirke. Sådanne brud er altid svære, og det gav da også meget arbejde for menighedsrådet at lindre virkningerne.

I juni 2012 sluttedes en æra i Jesu Hjerte Kirke. Det var med stort vemod, at vi sagde farvel til jesuitterne i efter deres tilstedeværelse i mere end 100 år. P. Sanders havde med 30 års virke så absolut været kirkens mest trofaste hyrde. Menigheden sagde meget passende farvel ved Jesu Hjerte Festen 15. juni til p. Sanders som sognepræst og til p. Ziggelaar, som efterfølgende rejste til Holland til et velfortjent otium. P. Sanders fortsatte dog sit virke som præst med titel af seniorpræst.

Kirken fik nu status af sognekirke under bispedømmet, og biskop Czeslaw meddelte, at Niels Engelbrecht ville blive konstitueret som sognepræst for Jesu Hjerte menighed pr. 1. august 2012 med virkning for to år. Niels var i forvejen sognepræst i Sankt Ansgar og i Sakraments foruden på Bornholm, hvilket betød nye udfordringer både mht. præstebetjening og opgaverne i menighedsrådet. En god messeplan har sikret en fortsat god, stabil og inspirerende præstebetjening. Indtil sin sygdom i slutningen af 2013 var p. Sanders yderst virksom ved messerne. Efterfølgende er messerne foruden af Niels blevet celebreret af især Daniel Nørgaard, Daniel Jimenez Raga og Christian Noval. Menighedsrådet har skullet sørge for, at ”de andre ting” fungerede i sognepræstens fravær. Der har imidlertid også været synergieffekter ved, at de tre city-kirker har skullet deles om en sognepræst. Gode eksempler er det fælles sogneblad og samarbejdet på det økonomiske område ikke mindst om kirkeskatten. Arbejdet med at forbedre kirkernes økonomi har fyldt meget.

Hvor står vi så nu, lige før der skal vælges et nyt menighedsråd? Der er fortsat store udfordringer, som man jo siger, når man vil bevare optimismen. Især økonomien skal nævnes, idet det forventes at jesuitterne trækker sig helt ud af Stenosgade i 2015, hvorefter kirken skal stå på egne ben.

Glædeligt er det til gengæld, at vi kan ”aflevere” en kirke i harmoni med sig selv og med tilfredse kirkegængere. De seneste to år har stadig flere deltaget i såvel messerne, ligesom sognets medlemstal voksede pænt i 2013. Der ligger dog fortsat en opgave i få de mange passive medlemmer til at komme i kirke. Lykkes det, vil det også føre til en væsentlig forbedret økonomi for sognet via flere kirkeskattebetalere.

Med det momentum der hersker, er det svært at se det fremtidige katolske landskab uden Jesu Hjerte som en central og betydningsfuld kirke.

På menighedsrådets vegne

Peter Dal, menighedsrådsformand

 

 

Indlæg 24:

 

Via dette link kan du se det offentliggjorte regnskab for Jesu Hjerte Kirke i 2013.

 

 

Indlæg 23:

 

Stenoklubben giver information om udflugten til Haslev på Sydsjælland, tirsdag d. 20. maj, på deres egen side, som du finder hér.

 

 

Indlæg 22:

 

Se kandidaterne til menighedsrådsvalget HER!

 

 

Indlæg 21:

 

Kirkeskattekampagnen i de tre city-kirker

I september blev der skudt gang i en kampagne, der skal få flere i Sankt Ansgar, Sakraments og Jesu Hjerte sogne til at betale kirkeskat. Alle er vist klar over sognenes og kirkernes pressede økonomiske situation og vigtigheden af, at man som god katolik betaler sin kirkeskat. Flere initiativer kan ventes i denne kampagne, og der vil løbende blive fulgt op på resultaterne.

Pr. 20. november var der 28 nye kirkeskatteydere og tak til dem. Men vi venter stadig på de mange, som endnu ikke har reageret. Kunne adventstiden ikke være en god anledning til at få indsendt tilmeldingsblanketten!

 

Sankt Ansgar

Sakraments

Jesu Hjerte

I alt

Oktober

7

3

4

14

November

2

6

4

12

I alt

9

9

8

28

 

Med ønsket om en god adventstid

Niels Engelbrecht

 

 

Indlæg 20:

 

Min rejse til Brasilien

 

Et sognemedlem, Vanessa Gram, fortæller om hendes rejse til de netop overståede VerdensUngdomsDage i Brasilien 2013:


Fra d. 14. juli til d. 4. august var jeg heldig at have muligheden for at rejse til Brasilien, for at deltage i Verdens Ungdoms Dagene (WYD) 2013 med den danske DUK-gruppe. Det var en kæmpe oplevelse, der var mindst ligeså overvældende, som min sidste rejse til WYD i Madrid 2011.

Den første del af turen var den forberedende uge, kaldet missionweek. Her skulle vi forberede os både spirituelt og kulturelt, før det officielle WYD-program gik løs, i den kommende uge i Rio De Janeiro. I denne periode boede vi hos værtsfamilier, i en lille by udenfor metropolet Belo Horizonte; kaldet
Contagem. Ugen har en særdeles stor plads i mit hjerte, på grund af den varme og kærlige modtagelse vi fik af Brasilianerne. Jeg blev rørt af deres åbne hjerter og ligeledes deres åbne hjem for os danskere. De havde store velkomstskilte klar for at velkomme os, da vi ankom til deres kirke, og omfavnede os straks, da vi steg ud af bussen trætte og sultne efter en 32-timers rejse. Her gik det op for mig hvor smukt det katolske fællesskab er – selvom vi var fremmede, modtog de os, som var vi en del af deres familier. Selvom vi ikke altid kunne kommunikere verbalt (pga. den portugisiske sprogbarriere), var man aldrig i tvivl om deres gavmildhed og hjælpsomhed overfor os. Og selvom vi praktisk taget var fremmede, var det lysende klart for mig, hvor fantastisk den katolske tro er. Jeg kan personligt vidne, at troen på Gud kan bringe mennesker sammen på tværs af grænser, sprog og kultur. Vores program var planlagt af vores lokale sogn, hvilket var en oplevelse i sig selv.  En oplevelse, der gjorde stort indtryk hos mig, var vores mission i den udsatte del af Contagem. Vi drog ud til nogle brasilianere, der pga. diverse fysiske og psykiske mén, ikke havde mulighed for at komme i kirke, og var i den anledning ligeså stille gledet væk fra kirken. Det var en stor øjenåbner for mig at besøge en 50-årig man, der lå lammet i sin seng hele dagen – en gammel dame, der med sit brækkede ben, ikke havde kræfter til at bevæge sig ud af sit hjem - og to brødre i fyrrene, der i en alder af 25 år var blevet nedslidt, forårsaget af det hårde børnearbejde, som de blev eksponeret for i deres tidlige leveår. Det var en barsk, men ikke desto mindre en vigtig del, af den brasilianske realitet. Brasilien er ikke kun smuk natur og fest og farver, men landet takler i dag store sociale problemer, der ikke skal lægges låg på, men må belyses. Derfor var det stort for os at missionere og jeg håber inderligt, at vi formåede at give håb til disse mennesker og sprede guds ord. Det var nemlig her vi levede op til vores formål som pilgrimme og efterlevede WYD-temaet: ”Go and make disciples of all nations!”(Matthæus 28:19). Dette giver anledning til vores anden uge i Brasilien, som foregik i Rio – også kaldet den officielle WYD-uge. Som tidligere nævnt indebærer årets tema, at vi skal missionere vores katolske tro. Her proklamerede Pave Frans til messen, at vi gennem hele vores liv skal missionere. Også i situationer hvor der hersker oprør, i lande hvor Kristne bliver forfulgt, og i en sekulariseret verden, der ikke vil efterleve kristne værdier. På mange måder var det bekræftende for mig, at modtage dette budskab forenet med 3,7 millioner katolikker på samme tid, og især af den nye Pave.

I Rio De Janeiro boede vi på Ipanema og opholdte os ikke længere end 15 minutter fra det famøse Copacabana. Det var et fantastisk sted at bo, og vi fandt hurtigt ud af hvor velsignede vi var da vi hørte om vores naboer fra Norge som boede mere end 2 timer væk!

Efter den officelle WYD-uge var det på tide at tage afsked med Rio De Janeiro og det fantastiske Copacabana og vi drog mod staten São Paulo som led i sidste del af vores rejse i Brasilien. Denne sidste uge var turistugen hvor vi drog til Ubatuba som havde fantastiske strande og hvor vi kunne slappe af og reflektere over de foregående uger. Efter et par dage tog vi til storbyen São Paulo som bød på mange kulturelle oplevelser samt mulighed for at købe souvenirs hjem til venner og familie i Danmark.

Det har været enhelt og aldeles fantastisk oplevelse at møde både danske katolikker samt katolikker fra hele verden og blive bekræftet i sin tro. Jeg har mødt så mange spændende mennesker på min vej og har fået venner for livet.

Med to pilgrimsture på bagen, opfordrer jeg kraftigt alle unge katolikker fra Danmark til at deltage i næste WYD i Krakow 2016. Du vil ikke fortryde det!

varme hilsner fra Vanessa Gram

 

 

 

Indlæg 19:

 

Reportage af Bente Nielsen om Magleåsugen 2013.

 

Det katolske kursuscenter, Magleås, ligger naturskønt i fredelige omgivelse i Høsterkøb lige op til Rude Skov og med udsigt over Sjælsø. Flere gange om året afholdes der arrangementer for forskellige aldre og organisationer i Kirken.

 

5.-11. august var der den såkaldte ”Magleåsuge”, hvor 30, overvejende ældre, havde en givende og hyggelig uge. Emnet i år var ”Koncilet – 50 år”. Historikere og andre specialister gav en oversigt over alle Kirkens konciler og gennemgik især betydningen af II. Vatikankoncil. Hver dag havde et indholdsrigt program i relation til emnet med foredrag om mennesker, musik og tro. Der var daglig messe, og dagen afsluttedes med komplet. Der var tilbud om fællesskab i troen, set fra forskellige synsvinkler, men også med fokus på natur, sang og bøn.

 

Bygningerne er utrolig smukke, både ude og inde. Der er en stor foredragssal, mens der til hygge og aftensamvær er opholdsstuer med flygel, caféborde og sofagrupper. Endelig er der et lille, veludstyret bibliotek. Måltiderne indtages i spisestuen, og har man prøvet kokkens pragtfulde mad én gang, så glemmer man den aldrig!

 

Det sociale samvær er vigtigt, og aftnerne med bål på terrassen er meget smukke. Vi nyder synet, mens vi synger efter højskolesangbogen. En aften stod programmet på skotske folkedanse, ledet af to danseinstruktører, og havde man kigget ind af vinduerne, så havde man næppe troet sine egne øjne! Det har været en del af programmet de sidste par år. Andre aftener ser vi en film eller sidder og griller. En af dagene er vi på en udflugt med bus, hvor vi får læst messe i en katolsk kirke, dette år i Roskilde. Vi spiser så vores medbragte mad og drikker te/kaffe bagefter i menighedslokalerne. Turen hjem går ad snoede veje i et dejligt landskab. Fredag aften kan man invitere gæster, der så deltager i middagen og i aftenprogrammet. Lørdag aften, der er den sidste, får vi festmiddag, hvad jeg synes, vi får hver aften, men denne er så på 3 retter, og kokken forklarer menuen.

 

Ugen ledes af Lisbeth Poulsen og Bent Jensen, der har styr på alt, og de er medvirkende til, at man allerede glæder sig til næste år.

 

                                                                                                                                                         Bente Nielsen   

 

 

 

Indlæg 18:

 

Reportage om Stenoklubbens og Jesu Hjertes menighedsudflugt 14. august.

 

Traditionen tro rullede der kl. 8,30 en bus op i Stenosgade for at afhente deltagerne i udflugten, Det var overvejende fra sognet, men der var også deltagere fra Skt. Ansgar og Stella Matutina. Efter at have fået alt med, kørte vi af sted mod Kalundborg. Da vi var kommet ud på motorvejen, sang vi morgensang i de medbragte salmebøger, og pastor Niels Engelbrecht ledede morgenbønnen og læste dagens evangelium til overvejelse. Så drak vi te/kaffe og nød ellers turen.

Da vi kom til Vor Frue Kirke, der er kendt for sine 5 tårne, blev vi modtaget af menighedsrådsformanden, der fortalte lidt om kirkens historie og udsmykning. Kirken er opført i begyndelsen af 1200-tallet af Ingeborg, der var datter af byens grundlægger, Esbern Snare. Kirkens grundplan er et græsk kors, hvor hver af de fire korsarme afsluttes med et tårn, og det femte tårn rejste sig, hvilende på fire granitsøjler, over kirkens midtpunkt. Kirkens borgagtige udseende skulle lede tanken hen på ”Det himmelske Jerusalem”, hvor Gud og mennesker ved tidernes ende skal bo sammen. I Middelalderen forestillede man sig nemlig ”Det himmelske Jerusalem” som en befæstet borg med fem tårne. Efter besøget spiste vi vores medbragte mad i et af kirkens lokaler. Derefter var der en times tid, hvor man kunne kigge nærmere på byen efter det udleverede kort.

 

Lige i nærheden af kirken lå forfatteren Sigrid Undsets fødehjem og Kalundborgs kulturhistoriske Museum, der med sine 25 rum gav et godt billede af de forskellige tidsperioder med vore forfædres kultur og livsvilkår. Vi mødte to halshuggede middelalderskeletter, ting fra stenalder, bronzealder og middelalder, besøgte forskellige værksteder og så egnens folkedragter. Da vi kom forbi et gammeldags køkken, priste man sig lykkelig over nutidens hjælpemidler, og endelig var der en udstilling af gamle tegneserier og bøger, og når man nikkede genkendende til dem, følte man sig næsten selv på museum!

 

Bussen kørte os så til den katolske Sankt Mariæ Kirke, hvor pastor Michal Bienkowski ventede på os. Det er en lille, smuk kirke, hvor nogle af de lokale katolikker ventede på os. Pastor Niels Engelbrecht læste messen med en prædiken ud fra dagens evangelium, som vi allerede var præsenteret for om morgenen. Mon ikke alle ønskede at kunne leve op til den måde, evangeliet lærer os at tackle uenighed på? Da vejret nu var fint, drak vi te/kaffe uden for kirken med skønne kager til. Så gik turen hjemad, og på et tidspunkt ledede Niels os gennem rosenkransen. Tak for en god og veltilrettelagt tur til Stenoklubbens leder, Birte Mandrup.

 

 

 

Indlæg 17:

 

English below!

 

Betaler du skat til den rigtige kirke?

                                            Tjek din forskudsopgørelse!

 

Selvom man er katolik, står i bispedømmets kartotek og betaler kirkeskat til Kirken, sker det desværre tit, at man uden at ville det eller være klar over det, betaler kirkeskat over skatteblanketten.

Skattevæsenet bør kun opkræve kirkeskat af medlemmer af den danske folkekirke, men medmindre både SKAT og Folkeregisteret ved, at man ikke er medlem, opkræves kirkeskatten alligevel.

Forskudsopgørelsen er lige kommet, så tjek den. På første sides højre hjørne står forskellige oplysninger. Kig på linien med Skatteprocent Sundhedsbidrag Kommune og Kirke

 

 

Hvis der står et procenttal i rubrikken kirke, skal du kontakte SKAT og fortælle dem, at du ikke er medlem af den danske folkekirke (tag dokumentation med, dvs. dåbsattesten eller attest for optagelse i den katolske kirke). Du har krav på refusion af mindst 4 års kirkeskat. Husk også at give Folkeregisteret besked, så de også ændre deres oplysning – ellers opkræver SKAT kirkeskat igen næste år!

 

 

 

Are you paying tax to the right church?

                      Make sure, check your tax information for next year!

 

You are catholic, resident in Denmark, registered with the Diocesan office and pay church tax there, so why should you worry about church tax shown on your Income tax return?

Perhaps you don’t need to, but do yourself a favour and check the figures. Any church tax shown on your Income tax return in Denmark is automatically paid to the Danish Lutheran Evangelical Church, irrespective of whether you belong to it or not.

How to find out? Log in on SKAT.dk and check the advance information for the coming year. The word you want in Danish is Forskudsopgørelse. When it is on your monitor, check the upper right hand corner.

 

 

There should be no figures shown under the word “kirke”. If there is a percentage shown here, you are paying tax to the Lutheran Evangelical Church. To rectify this you will need to get in touch with the tax authorities, (take your baptismal certificate with you). You are entitled to a refund for the last four-five years, if you have been wrongly taxed. Remember also to notify Folkeregisteret - the civil registrar; otherwise the error will re-occur next year.

 

 

 

  

Indlæg 16:

 

Har du husket?...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag kl. 11 Højmesse & kl. 20 Aftenmesse • 1. & 3. søndag kl. 18 1962-ritus • Mandag - fredag kl. 17 • Lørdag kl. 18 Italiensk messe

Jesu Hjerte Kirke © 2013 • Stenosgade 4A, 1616 København V • Tlf.: 29 85 60 80 • mail@jesuhjertekirke.dk