Referater fra menighedsrådet...

 

 

Menighedsrådet udarbejder efter hvert møde et referat, der tilpasses offentliggørelse

og præsenteres her på hjemmesiden og med resumé i sognebladet.

 

Klik på denne side for at se kontaktoplysninger på og præsentation af rådets medlemmer

 

 

 

Referat fra menighedsrådsmødet 9. marts  2017


1. Indledning med bøn v/ sognepræsten
2. Budget 2017 v/ Theresa og Ole.
a. Budgettet for 2016 blev gennemgået samt forslag for 2017.
b. Der, hvor vi er fælles med Sakramentskirken, lægger vi ud, og de får så regning på det halve. Menigheden får en ny bil i sognet, den koster 160.000. Menighedens andel bliver 50.000 kr., som vi så deler med Sakramentskirken. JHK´s udgift bliver altså 25.000 kr.
3. Nyt fra præsterne
a. Der er indsamlet 35.000 kr. til orglet siden december 2016.
b. Ole Kongsted kommer til en kirkekaffe og fortæller om orglet.
c. Mobilepay skal være mere synlig, så vil flere benytte sig deraf.
4. Fra menigheden
a. Der er forslag om at udarbejde en årskalender, men der vil sikkert komme ændringer hen ad vejen
b. Italienerne vil gerne have mere lys i køkkenet. Denice taler med Quentin.
c. Udnævnelserne til kommunionsuddelerne udløber i juni. Nogle nye kan komme til.
d. ”Jesu Hjertecenteret” dækker over alle dem, der bor/arbejder i huset.
e. Jesuitternes have overgår til biskoppen. Søster Anna er ved at flytte planter og blomster fra biskoppens have i Hellerup ind til Stenosgade.
5. Fra menigheden.
a. Der er rengøringsdag 1. april.
b. Lørdag den 8. april kl. 10 læses der messe for Lars Messerschmidt, der 5/4 fylder 80 år. Reception bagefter.
c. Påskenat er der reception efter messen. Anne køber ind, og Birte hjælper.
d. Sidste søndag i maj er der valfart til Åsebakken. Birte sørger for bus frem og tilbage.
e. Vi holder en menighedsudflugt 19. august, evt. til Ringsted og Haraldsted. Birte bestiller bus.
f. 23. juni er der Jesu Hjerte fest.
g. Besøgstjenesten holder møde 4. april kl. 18-19.
6. Eventuelt.
a. Man må spørge Quentin om, hvor de forskellige ting til køkkenet findes, inden der købes nyt.
b. Der udarbejdes et udkast til den nye hjemmesides struktur.
c. Svenning har lavet en række forslag til frivilliggrupper i menigheden: kontorhold, webmaster, bladgruppe, eventgruppe, udsmykningsgruppe, rengøringsgruppe og handygruppen. Det er et flot arbejde, som kan blive stor hjælp i menigheden.
7. Ny dato og afslutning med bøn. Næste møde er 4. maj.

 

Referat fra menighedsrådsmødet 18. januar 2017

2. Orientering om lamper.
Rasmus Kaare Frederiksen, vores sakristan, var inviteret til 1. del af mødet, bl.a. for at orientere om lamper i forbindelse med ombygningen. I selve huset har Quentin i kælderen fundet mange gamle, smukke opallamper, der nu er sat op i en del af huset. Rasmus foreslog et indkøb af nye lamper til opsætning, således: 3 Ledlamper i Apsis, 2 projektører i indre gård, 1 lampe ved trappen 4b, samt en til bagtrappen til bispekontoret.
Vi er nu kommet på Mobilepay. Der bliver sat opslag op derom, i våbenhuset.
Rasmus blev takket for sin store indsats som sakristan og som leder af ordets gudstjeneste i de tilfælde, hvor der har været brug derfor.
3. Nyt fra præsterne:
Lørdag d. 14.01. flyttedes præstens og kirkens kontor til de nye lokaler. Der er dog endnu ikke givet grønt lys til at tage huset i brug. Man venter stadig på kommunens tilladelse. Man regner og håber på slut i februar. Dog ikke m.h.t. elevatoren, som kommunen endnu ikke har godkendt placering af.
Det store pengeskab er solgt, Svenning Ravn indkøber nye.
Sognet har ingen bil. Hidtil har man måttet bruge sognepræstens bil. Derfor bliver der købt ny bil, til brug for sognets præster. Bispedømmet betaler 2/3 af beløbet.
Ungdomsmessen i januar forløb godt, også en del af vore egne unge deltog. Mate var tilfreds med den store indsats, Christoffer Bonde gør.
Og herefter inviterede Niels Engelbrecht menighedsrådet på en gennemgang af hele husets ombygning, som nu er færdig. Det blev en tur gennem et fuldstændigt forandret præstehus, som nu står lyst og smukt, og velegnet til brug for de fremtidige beboere.
4. Fra menigheden:
a. En forespørgsel fra HJUK (Jesu Hjertes Unge Katolikker) om køb af 20 DUK-sangbøger, (75 pr. stk) blev accepteret.
b. Oplæg fra Svenning Ravn om frivillig hjælp. Orientering herom sker ved et møde onsdag d. 8.02. 17. kl. 18. i menighedssalen, hvor de frivillige, der har meldt sig, bliver indkaldt.
c. Musica Viva´s leje af menighedslokalet om tirsdagen, blev diskuteret og aftalt.
d. 1. Birte oplyste at deadline for næste sogneblad er ca. 12.02. Hun opfordrer de, der har møder i marts-april-maj, til at sende oversigt over datoer, etc. til hendes mailadresse.
2. Der blev foreslået et gæsteværelse til brug for bl.a. Rasmus, i belastede situationer, evt. det lille rum ved siden af kapellet på 1. sal. Det er imidlertid allerede lovet til systue for den ene af biskoppens søstre.
3. Der blev foreslået en særlig festlig, første messe med franciskanerne. Det sker formodentlig søndag d. 12.02.
e. Vincentgrupperne har efterspurgt en sognerepræsentant i Jesu Hjerte. Det er der ikke ressource til.
Menighedskalender:
a. Medarbejderfesten, der først var fastsat til 17.02, er nu udsat på ubestemt tid. Det hænger sammen med at lokalerne endnu ikke har tilladelse til ibrugtagning, ej heller køkkenet ved menighedssalen.
b. Vores menighed får 4.-5.03.17. besøg af skt. Elisabeth søstre fra Hviderusland, medbringende deres sædvanlig salgsbod.
c. Søndag d. 12.03.17 kl. 13.00, bliver der i vore to menigheder, Sakraments- og Jesu Hjerte, et præsentationsmøde af de nye franciskanere. Det foregår kl. 13.00 kort efter kirkekaffen den pågældende søndag i JHK,s menighedssal.
6. Eventuelt:
Charlotte Simonsen har bedt om en ugedag til en Kravlegårdsgruppe. M.h.t. betaling af frugt, foreslår vi, at forældrene selv giver et bidrag dertil. Dækker dette ikke, vil menighedsrådet dække resten.
Der bliver en fasteretræte lørdag d. 11.03 kl. 10.00, sluttende med messe kl. 12.00.
Sognepræsten oplyste, at der er planlagt en pilgrimsrejse til Assisi, Rom og Siena 30/9-8/10.2017. Det er ikke muligt at tilmelde sig, før der kommer et opslag derom.
Ny dato for næste møde: 9.marts kl. 18.00

 

Referat fra menighedsrådsmødet 24. november 2016


Nyt fra præsterne.
Der er kommet tak fra Caritas for det indsamlede beløb
Omkring nytår kan stueetagen tages i brug, så Niels kan flytte ind og menigheden få sine lokaler. Der er intet nyt om elevatoren. Biskoppen og søstrene må vente lidt endnu. Der bliver sat vinduer i nu. Det vil være færdigt i næste uge. Caritas kigger på kælderetagen og på, hvad, der skal sættes i stand. Køkkenet er også ved at være færdigt. Sognepræsten har været ude hos Sct. Josefssøstrene, der er fraflyttet deres store hus, og han har fundet indbo til franciskanerne.
Pastoralrådsmødet 5+6/11 v/ Natalie og sognepræsten.
Der bliver afholdt kursus for menighedsrådsmedlemmerne før næste periode. Valgstyrelsen ser på vedtægterne. Det er et problem, hvis menighedsrådet dækker flere sogne. Hvordan skal man beholde de frivillige og tackle utilfredshed? Bispedømmets økonomi er blevet lidt bedre, men da det skyldes gaver, varer det ikke ved. Der kan hurtigt ske noget, der giver røde tal.
Ombygningen i Stenosgade er blevet dyrere end beregnet, så de 15 millioner, der var til byggeriet, ikke slår til. Vi har sparet, hvor det var muligt, fx sparede vi elevatoren væk, men det blev ikke tilladt. Den skulle være der. Så kom franciskanerne, hvad vi er glade for, men det fordyrer det også. Det var et krav, at der skulle være dobbelte vinduer, så alt i alt bliver det nu 20 millioner. Vi fik samlet de resterende penge ved salg af en bygning til Copenhagen City School.
Fra menigheden.
Mødre/fædregruppen starter til september
Susannes musikbiks starter igen efter nytår, overvejende om onsdagen. Menighedsrådet aftalte en ny pris for den kommende lejeperiode.
Svenning er kommet med et udkast til en ”frivilligkoordinator”, der skal analysere, hvilke arbejdsopgaver der kræver permanente frivilliggrupper, og hvilke, der kræver ad hoc grupper. Fk beskriver og systematiserer de opgaver, der skal udføres, samt de kompetencer det kræver af den enkelte. Fk skal inspirere frivillige til en ”selvledet” gruppe med fx fælles indkøbs- og lagerordning for at sikre den bedste økonomi. Fk afholder 2 årlige møder med de frivillige og er ansvarlig over for sognepræst og menighedsråd, men har ikke et selvstændigt økonomisk råderum.
Rasmus fremkom med en række forslag om forbedringer, som han og Quentin kunne gøre i våbenhus og sakristi. Han ville gerne komme til et møde og gøre rede for det. Hvis han kan gøre nogle af tingene, vil vi være glade. Mht. borebillerne og problemerne med orglet, så vil sognepræsten tale med Ole Kongsted om det. Uret i kirken kan man ikke læse. Niels og Mate sørger for et andet.
Bente fremkom med et ønske om at skære ned på salmerne til hverdagsmesserne, da de efter hendes mening forstyrrede stilheden, især ved tilbedelsen efter kommunionen. Det blev ikke accepteret, da folk var glade for at synge, og salmerne blev set som en fælles tilbedelse.
Der bliver printet julekort ud til brug for besøgsvennernes julehilsener. Man kunne printe yderligere andre ud til salg til kirkekaffen.
Menighedskalender
Nicolaus besøger messen 4/12. Svenning har lovet at gøre det i år. Jacob Schwartz træder til senere. Der laves 20-30 slikposer. Skulle der blive nogen til overs, kan Mate bruge dem til 1. kommunikanterne. Man vil prøve igen at få at vide, hvem der kommer til messen 4/12.
Stenoklubben holder adventsfest 6/12 kl. 14.30.
Torsdag den 1/12 fejres Charles de Foucauld til messen. Der serveres en portion suppe bagefter.
Rasmus kontakter ministranterne for at høre, hvornår de kommer i julen. Der er ingen reception efter midnatsmessen.
Quentin spørger, om der skal små eller store toiletruller på handicap toilettet.

 

Referat fra menighedsrådsmødet 9. maj 2016


1. 6 drenge fra 1. kommunionsholdet fortsætter undervisningen endnu 4 gange inden sommer. Efter ferien fortsætter de.
2. Der vil blive plantet blomster i højbede i gården. Et par træer må derfor fældes.
3. Til Åsebakkevalfarten 29/5 er der mulighed for at køre i bus frem og tilbage.
4. Ønsker man at gå gennem skoven, sættes man af ved Rudersdalsvej. Det koster 75 kr for voksne. Børn under 13 år og ministranter er gratis.
5. 3. juni fejrer vi Jesu Hjerte fest med reception efter messen.
6. Fotograferingen ved 1. kommunionen var kaotisk. Fremover er der en ansat, der kan tage billeder. Familien må gerne fotografere, men skal blive siddende.
7. Der bliver lavet et barometer over orgelindsamlingen, så menigheden hele tiden kan se, hvordan det går. Husk, vi får som gave fra Skt. Knuds Stiftelse det samme beløb, som vi selv indsamler.
8. Hvis nogen har fotos fra sognearrangementer, vil Birte gerne have dem til sognebladet.
9. Der er blevet lavet 2 skilte til dørene ind til småbørnsrummet.
10. Vi efterlyser flere ministranter, drenge eller piger, der kan tjene i messen sammen med vores trofaste ministranter.
11. Menighedsudflugten 1. juni fører os 3 forskellige steder hen og slutter i Helsingør. Husk at tilmelde jer.
12. Jomfru Maria må ikke forsvinde ud af menigheden. Man kunne evt. synge en Maria-salme efter messen om søndagen og også have en Maria-bøn ved forbønnerne i kirken.
13. Pétronilla har brug for en, der kan hjælpe hende med at transportere de mange blomster til kirken.
14. Næste menighedsrådsmøde onsdag den 22. juni kl. 18.

 

Referat fra menighedsrådsmødet 30. marts 2016


1. Indledning med bøn
2. Nyt fra præsterne
a. Mate er allerede flyttet til Bernstorffsvej, og sognepræsten flytter snart til Bredgade, men er jo også på bispekontoret. Det er svært at finde rundt.
b. Der var glæde over påsken med de mange mennesker i kirken.
c. Mate holder familiemesse én gang om måneden for 1. kommunikanterne og deres forældre.
d. Vi talte om at inddrage de små børn, der kommer med deres forældre. De kan fx hjælpe med at samle kollekten og med at bære gaverne frem under en lille sang. Formålet er at vænne børnene til kirken.
e. Præstesituationen her i kirken er stabil.
3. Menighedskalender
a. Der er Åsebakkevalfart den 29/5. Birthe taler med busselskabet og får et tilbud på en bus. Det kommer til at koste 75 kr. Ministranter og børn under 13 år er gratis. Vi starter fra Stenosgade kl. 8,30 og går som menighed. Vi kører fra Åsebakken kl. 16.
1. juni er der menighedsudflugt. Vi kører herfra kl. 8.30 og tager op til Vedbæk, hvor vi får en kop formiddagskaffe kl. 9.30. Kl. 11 er der messe på Stella Matutina. Derfra kører vi til Helsingør for at se det gamle Karmelkloster, Bente vil fortælle lidt karmeliterne og deres vej til Helsingør. Turen koster 100 kr. Niels vil ansøge om tilskud fra Sct. Ansgars kirkes ældrelegat.
4. Fra menigheden
a. Jonnie stopper på kontoret 15/5. Denice spørger Ulf, om det var noget for ham.
b. Vi vil lægge budgetaftalen for 2016 frem for menigheden, så de kan få et indtryk af sognets mange udgifter. Den bliver en del af ugesedlen. Sognepræsten og Mate sørger for det.
c. Ombygningen er nok færdig til jul. Menighedssalen kan stadig bruges.
d. Nøglerne til skabene i menighedssalen skal opbevares i skabet med biblerne i menighedssalen.
5. Eventuelt.
a. Man håber næste år at kunne få en udflugt på en lørdag.
b. Jesu Hjertefesten er i år 3. juni. Michal Gutkowski SJ fra NSG vil være hovedcelebrant for messen. Til receptionen til vi prøve en buffet fra ’Ankara’. Birthe undersøger priser og arrangerer receptionen sammen med det øvrige festudvalg.
c. Næste menighedsrådsmøde er 9. maj kl. 18. i kateketværelset.
6. Bøn.

 

Referat fra menighedsrådsmødet 16. februar 2016


Hovedpunkter:
1. Årsregnskab og budget blev forelagt og godkendt.
2. Svenning Ravn er nu godt i gang som kasserer efter samtaler med p. Sanders.
3. Vi er nu i en ny situation, da sognet selv skal afholde alle udgifter uden hjælp fra jesuitterne. Der bliver kun råd til de nødvendigste indkøb.
4. Når lokalerne er istandsat, koster det 2.000 kr at leje menighedssalen.
5. Der er kommet en mundtlig besked om byggetilladelsen, så det varer ikke så længe, som det har varet. Der tales om 1. april.
6. Der er godt med tilmeldinger til valfarten.
7. Næste rengøringsdag bliver 5. marts fra 9-13. Man starter med morgenmad og slutter med frokost.
8. Til kirkekaffen efter messen 6. marts kommer Caritas´ repræsentant og fortæller om arbejdet.
9. Børnekoret kommer måske og synger til 1. kommunionen 10. april.
10. Der er valfart til Åsebakken 29. maj. Der annonceres om transport med bus, som man kan tilmelde sig. Det ville være dejligt at tage derop som menighed, men der bliver en messe i kirken kl. 17 af hensyn til dem, der ikke kan deltage.
11. Fra 6. marts forenkles kirkekaffen, da det er svært at få nogen til at stå for den.
12. Nogle fra menigheden har bedt om oplysninger om fremtiden i sognet. Der bliver en udvidet kirkekaffe derom lidt senere.
13. Der bliver en fasteretræte 4. marts kl. 19,30 til kl. 23.
14. Flygtningefiguren i kirken er et symbol på de mange, der er kommet hertil med opfordring til at hjælpe.
15. Næste menighedsrådsmøde er 30. marts kl. 18.

 

Referat fra menighedsrådsmødet 22. oktober 2015


Hovedpunkter:
1. Mate flytter til Bernstorffsvej under ombygningen
2. Vi venter stadig på byggetilladelsen, men regner med at kunne være færdige 1/8 2016.
3. Når næste års budget er færdigt, lægges det frem for menigheden.
4. Mate har i år 2 hold til 1. kommunion, da spredningen fra 8-12 år var for stor.
5. 20/2-2016 bliver der jubelvalfart til Odense til Skt. Albani kirke. Vi kører i bus dertil, men går de sidste 3 km. Prisen er 100 kr.
6. Birthe Windfeldt skal have en anerkendelse for sit mangeårige arbejde for Nicolausfesten, der i år er 5/12 kl. 13.
7. Der er problemer med at høre i kirken. Man prøver at hæve mikrofonen.
8. 23/10 er der Caritasaften i menighedssalen med underholdning og hygge.
9. Adventsvandringen i år er aflyst.
10. Der bliver sat et gelænder op på venstre side af Mariaalteret magen til det højre for at sikre tilgangen.
11. Fremover vil det på ugesedlen blive skrevet, hvorfra læsningen og evangeliet er taget i Bibelen.
12. På søndage med en særlig indsamling så er den lig med kollekten.
13. Der bliver en bodsandagt en fredag i adventstiden.
14. Husk rengøringsdagen lørdag den 14. november kl. 9-13. Vi starter med morgenmad og slutter med frokost.
15. Næste menighedsrådsmøde 26/11 kl. 18.

 

Referat fra menighedsrådsmødet 8. september 2015

Der var afbud fra Stefano og Tonio. 1. Indledning med bøn
2. Orglet v/ Ole Kongsted Kirkens orgel er fra 1899, og det trænger til en gennemgående istandsættelse. I 1938 var der problemer med orglet, som blev repareret. I 1970 blev der pillet stemmer ned orglet i fra Skt. Ansgars kirke, og de blev sat i vores orgel, der gik fra 24 til 31 stemmer. Det fungerede, men der var problemer ind imellem. I 2014 blev der lavet en tilstandsrapport, der viste, at tonerne ofte satte sig fast. Der kom hverken strøm eller luft nok til piberne. Firmaet Frobenius sagde, at det var et elektrisk problem. Nu kører det nogenlunde, men det er nødvendigt med en gennemgribende istandsættelse. Orgelblæseren står i et fugtigt rum, og der er angreb af mug og borebiller. Piberne er snavsede, og nogle giver kun luftstøj. Der er forskellige muligheder for rekonstruktion, og det er sidste øjeblik for at redde orglet. Det er et historisk orgel. Prisen herfor er afhængig af, hvilken type istandsættelse, man vælger. En orgelfond vil kunne yde 80 %, hvis det føres helt tilbage til det oprindelige, men det vil så være begrænset, hvad der kan spiles på orglet. Det drejer sig om mange penge, uanset hvilken løsning man vælger. Der vil kunne ydes hjælp fra sognets byggefond og musikfond, men vi kan ikke tømme kasserne, da vi jo står over for store udgifter, efter at jesuitterne har forladt os. Men Skt. Knuds Stiftelse har lovet at betale samme beløb, som vi vil kunne skaffe ved en indsamling i menigheden. Man vil nu bede Svend Prip om et detaljeret forslag med en arbejdsbeskrivelse. Han vil indkalde nogle firmaer, der kommer med et tilbud, og derfor må de kende vores økonomiske muligheder. Vi har ikke råd til at få orglet i en ideel tilstand, men i en reel tilstand, som kan bruges og holde i en årrække.
3. Nyt fra præsterne. a. Sognepræsten har en lyskebrok, der skal opereres 23/9, men ellers er han heldigvis rask. b. Svenning, der er vores kasserer, skal køres i gang. Der skal laves budgetter for sognet; der er flere forskellige kasser med indtægter, bl.a. skole, biskop, sogn og muligvis Caritas, men udgifterne er store. Sognepræsten og Svenning har nu fået fuldmagt fra banken til de mange papirer. c. Til diakonvielsen var der gæster fra Rom, og der vil også komme gæster i forbindelse med Mates præstevielse. d. Der er stadig rengøring i huset på fuld tid, men om muligt kun i 10 timer fra midten af oktober. e. Stefano flytter midt i oktober og må indtil da køre frem og tilbage. Mate flytter ud på Bernstorffsvej under ombygningen. f. Der er kommet flere unge i kirken, og det glæder os. g. Mate underviser 1. kommunikanterne, og i år er der 11-14, men det ender nok med 12; nogle er for små. h. Firmelsen foregår i år i Bredgade, men det bliver måske her næste år. i. Efter messen 20/9 forklarer sognepræsten om fremtidens byggeri til kirkekaffen. j. Rengøringsdagen bliver næste gang 14. november kl. 9-13.
4. Festudvalget. a. Birte er tovholder i i udvalget, som foreløbig består af Ulf og Ljuba. Maria prøver at finde en medarbejder fra den italienske gruppe.
5. Menighedskalender. a. 27/9 holdes der en afskedsreception for Stefano efter messen. b. 4/10 holdes der en reception for Mate. Festudvalget står for begge. c. Kulturnatten er fredag den 9/10. Denice sender en mail til Rasmus og Christian, der har lovet at hjælpe til. Rasmus kontakter Marie. d. Vi samler ind til Caritas ved en fest 23/10 kl. 19.30. Terry vil spille. Marie er tovholder. e. Natalie har været i kontakt med Nazaret-kirken, som vi også i år laver en adventsvandring med. Man starter med en frokost kl. 13 hos dem og går så derfra til os, hvor der serveres varm kakao. Natalie står for det og tager kontakt med Nazaret-kirken. f. Nicolausfesten er i år lørdag den 5/12 kl. 16. Denice spørger de unge, om de vil hjælpe. Kl. 13.30 opfører Cæciliekoret et krybbespil. g. Der bliver medarbejderfest 22/1 kl. 18.
6. Fra menigheden. a. Der var forslag om at få en fast sakristan 15 timer om ugen, men der er desværre ikke penge dertil. Det ville navnlig være godt at få en fast hjælp til søndagsmesserne. Til hverdag går det lettere. Der er nogle engagerede unge, som sognepræsten og Mate vil tale med derom. Muligvis var det også en opgave for en af de søstre, der flytter ind samtidig med biskoppen. b. De forskellige grupper, der låner kirken, må selv tage et sakristiansvar.
7. Eventuelt. Punktet gemmes til næste møde, men vi fik at vide, at vi er 1.362 medlemmer i sognet, men at kun 231 betaler kirkeskat.
8. Ny dato og afslutning med bøn. Næste menighedsrådsmøde er 22/10 kl. 18.
Bente Nielsen

 

Referat fra menighedsrådsmødet 18. august 2015


Der var afbud fra Mate, Birte og Pétronilla.
1. Indledning med bøn
2. Nyt fra præsterne
a. Stefano skal flytte til Ringsted og være 2. præst der og i Næstved. Vi vil savne ham. Mate skal være 2. præst hos os efter præstevielsen 3/10. Mate bor i Bredgade under byggeriet.
b. Svenning overtager arbejdet som kasserer efter p. Sanders.
c. Derefter gik vi en lille tur i huset, hvor sognepræsten viste os, hvordan vi kunne bruge lokalerne det næste års tid. Der er indsendt ansøgning om byggetilladelse, men man ved endnu ikke, hvornår det starter. Ombygningen vil koste 15 millioner, hvoraf vi har fået de 10 fra en velgører udefra. Sognepræsten vil fortælle menigheden om planerne en søndag efter messen.
d. Orglet skal repareres. Skt. Knuds Stiftelse og kirkemusikfondet bidrager, og man håber også på evt. velgørere udefra.
3. Skatteudvalget.
a. Der er kommet 15 nye bidragsydere. Denice ønsker at fratræde udvalget, og efter at være blevet kasserer ønsker Svenning også at stoppe, så der er brug for nye medlemmer i udvalget.
b. Mht mobilepay, så koster det 99 kr om måneden for et taletidskort til TDC. Ellers intet nyt derom.
4. Festudvalget.
a. Punktet udsættes til næste gang.
5. Menighedskalender.
a. Der er diakonvielse i kirken 28. august. De unge mennesker klarer selv receptionen.
b. Der er kulturnat i kirken 9. oktober. Kirken er åben, og Denice taler med Rasmus derom. Hun spørger også Kongsted, om koret kan bidrage med kor og musik. Man vil slutte med komplet ved sognepræsten.
c. Der er præstevielse 3. oktober i Lyngby for bl. a. Mate. Dagen efter er der messe og reception for Mate i Jesu Hjerte Kirke.
d. Der afholdes Caritas-aften 23. oktober kl. 19.30. Terry underholder, og der sælges forskelligt til fordel for arbejdet.
e. Tonio fremlagde et brev med opfordring til udsendelse af 10 medarbejdere til Uganda. Denice orienterer om begge dele i slutningen af messen.
f. Nicolausfesten er 5. december. Børnekoret opfører et krybbespil v/ Susanne Stæger. Denice spørger nogle børnefamilier, om de vil hjælpe med. Mate og sognepræsten vil fortælle om Nicolaus.
g. Bibelkredsen starter 9. september om 1. Mosebog.
h. Stenoklubben vil i år være 2. tirsdag i måneden. I september vil Erling Tiedemann tale om: ”Fra hukommelse til erindring”, og Kaare Nielsen vil i oktober fortælle om ”Barmhjertighedens år”.
6. Fra menigheden
a. Man ønskede en underskrift på referaterne. Det har der altid været fra min hånd, men den er blevet udeladt i den videre formidling. Der var også et ønske om, at Niels i referaterne skulle omtales som p Niels, men det kan man ikke gøre, da p, står for pater, altså en ordenspræst. Man kunne så skrive pastor Engelbrecht, men det brød rådet sig ikke om, så vi endte med at bruge ordet sognepræst.
b. Gideon kom med forslag til en mere børnevenlig kirke og foreslog: Opsætning af puslebord i toiletterne i gården Indretning af rummet bagerst i kirken som familierum med Pålægning af tæppe Et par stole, et bord, evt. en sofa Lidt legetøj og børnebøger Gerne et lydanlæg, så man kan følge med i messen Opvarmning om vinteren. Der er en radiator i rummet Maria og Gideon donerer gerne et beløb og står for indkøbene.
c. Døren ind til kirken larmer. Stefano taler med Quentin derom.
7. Eventuelt
a. Der er kommet en mail fra Rasmus om belysningen i kirken. Han mener, at pærerne bør udskiftes. Rasmus kommer med en elektriker, der giver et uforpligtende tilbud og viser den besparelse, der opnås.
b. Stefano taler med Quentin om lysekronen i salen.
c. Rengøringsdamens mand fortsætter under hendes barsel med 10 timers ugentlig rengøring af kirken.
d. Der var forslag om et Caritas-loppemarked i oktober eller november med bl.a. de mange ting, der bliver til overs i huset.
e. Der var et forslag om en slags vagt i kirken under messen, da nogle af medlemmerne frygtede uro af forskellig art, men kirken er åben for alle. Dog kan man holde øje med evt. uvedkommende.
f. Næste møde bliver 8. september, for at Ole Kongsted kan deltage. Anna sørger for te og kaffe.


Referat fra menighedsrådsmødet 16. juni 2015

 

 

Afbud fra Maria Giuditta, Pétronilla Nyiramuhire, og Tanous Dupont
1. Indledning med bøn
2. Rettelse til seneste referat
Musica Viva og andre, der benytter menighedslokalerne, indkaldes til et møde, når der er klarhed over, i hvilket omfang lokalerne kan bruges.
3. Nyt fra præsterne
a. På 1. sal bliver der indrettet 2 lejligheder til præsterne og 2 gæsteværelser
b. Caritas er evt interesseret i de 2 lokaler i kælderen (køkken og sal) med egen indgang over gården.
c. Der bliver sendt forslag til kommunen om bygningerne.
d. Niels fortsætter som sognepræst det næste år, og tak for det.
e. Niels takkede for arbejdet omkring Jesu Hjerte festen.
f. Jacob Bang ønsker ikke at blive kasserer. Maria Giudittas mand, der er sognets regnskabsmand, fortsætter indtil nytår
4. Fra menigheden
a. Vi vil gerne prøve med mobilepay. Denice spørger Rasmus, om han vil stå for det.
b. Børnekoret tilbyder at optræde, fx med et syngespil til Nicolausfesten, og de vil også gerne komme til en messe. Denice takker dem.
c. Den italienske gruppe skulle gerne integreres i sognets arrangementer. Denice spørger Maria G, om hun vil kommunikere det til gruppen.
d. Bente var ked af det indslag på facebook, der omtalte sognets økonomiske problemer og undrede sig over, at enhver kan gå ind og skrive den slags.
e. Pétronilla klagede over, at sognets blomster gentagne gange er blevet fjernet til andet brug.
f. Det er svært at få nogen til at tage sig af kirkekaffen, Hvis der blot var nogen, der én gang om måneden ville hjælpe, ville det være dejligt. Birte tilbød at træde til og bad Anna ringe lørdag, hvis der ikke var nogen til den efterfølgende søndag.
g. Der er problemer, når folk dypper hostien i kalken, idet de ofte også dypper fingrene. Det er en uskik, og Niels vil tage det op.
h. Udenlandske turister søger kirker med engelske messer. Der skal lægges nogle foldere i våbenhuset med oversigt over udenlandske messer. Mate tager sig af det.
i. Den label, der sættes bag på sognebladet, gør det vanskeligt at læse kirkernes messetider. Birte vil sørge for, at den label bliver sat et andet sted og taler med Rikke om det.
j. Marie har problemer med at benytte sognets hjemmeside. Hun henvender sig til Rasmus.

5. Menighedskalender
a. Caritasaften. Marie taler med Terry og beder ham finde en aften, hvor han kan optræde.
b. 31/7 bliver der holdt en afskedsreception for p. Sanders. Denice sørger for, at menigheden kan samle ind til en gave til ham og laver også en gratulationsskrivelse. Det starter på søndag, hvor Denice siger det i meddelelserne, og det kommer også på ugesedlen. Vi har brug for et festudvalg, men det kan ikke nås til denne gang. Birte skriver rundt med en forslagsliste, hvis hun er hjemme. Marie hjælper med borddækningen. Hvad med italienerne? Denice spørger Maria G.
c. 16/8 bliver der holdt en afskedsreception for John efter messen. Præsterne sørger for en gave.
6. Eventuelt
Natalie vil gerne lave en ny liste over kommunionsuddelerne i sommer. Mate er på ferie fra 29/7 til 26/8, så i den periode er der brug for 2 til messen. Kommunionsuddelerne bedes meddele, hvornår de er bortrejst. Alle, der låner kirkens lokaler, skal maile datoer og tidspunkter til Niels. Næste menighedsrådsmøde er 18/8. Denice står for kaffe/te mm.Referat fra menighedsrådsmødet 29. april 2015

 

 

Der var afbud fra Anna Siekierska og Maria Giuditta.
1. Indledning med bøn
2. Nyt fra skatteudvalget a. Mobilepay v. Rasmus Kaare Frederiksen, der redegjorde for hvorfor det var ønskeligt at få det, og hvordan det virkede. b. Der var ros til opstillingen bagest i kirken fra skatteudvalget. Måske er det lidt for højt, men det kan sikkert ordnes. Der var 3, der meldte sig i søndags. Måske er det en god idé at få et barometer, der viser indbetalingerne.
3. Nyt fra præsterne a. Den orden, der havde overvejet at komme til Stenosgade, har svaret nej. b. Pr 1/8 vil søstrene flytte ind på 3. sal, på 2. sal vil biskoppen komme til at bo, og på 1. sal vil der være plads til 2 præster samt et gæsteværelse. I stuen vil Caritas muligvis flytte ind. Niels bor over menighedssalen. c. Renoveringen starter 1. september og vil vare frem til næste sommer. d. Kateketværelset ryddes; det vil blive til præsternes dagligstue, og køkkenet udvides, så det også går ind i kateketværelset. Porten bliver til sognekontor. P. Sanders kontor forbliver. Præsternes dagligstue bliver til mødelokale. Kirkefunktionen og sakristiet er sikret. Vi får nogle lokaler fra skolen, der så til gengæld får køkkenet i kælderen. Menighedsrådsmøderne vil blive holdt enten i salen eller på bispekontoret. e. Der er indkøbt en ny stander til korset.
4. Nyt fra pastoralrådsmødet v/ Denice. Det havde været et udmærket og interessant møde. Det kommende pastoralrådsmøde er 19-21/6 på Magleås, hvor 2. høringsrunde skal drøftes.
5. Fra menigheden a. Musica Viva er blevet opsagt. De må finde noget nyt. b. Det er ikke sikkert, at køkkenet kan bruges fremover. c. Der er nogen, der mener, at det er svært at høre, hvad der siges i menighedssalen. Der var forslag om at købe en mikrofon, men der kræves også højttalere m.m. Det blev aftalt at tage spørgsmålet op igen efter renoveringen. Indtil da bliver meddelelserne fra menighedsrådsmøderne sagt under meddelelser i messen. d. Der var fremsat forslag om, at man i kirken annoncerede, hvad der vil blive talt om til kirkekaffen, da det måske ville få flere folk til at deltage. e. Birte ønsker at blive afløst efter 10 år som leder af Stenoklubben, men vil gerne fortsætte med at arrangere menighedsudflugten. Udflugten i år ligger 12/8. Den går til Maribo, hvor der fejres messe kl. 14. Vi spiser vores madpakke der og drikker kaffe. På vejen dertil skal vi se Engelstoftekirken og Maribo domkirke. Derfra går turen hjem. f. Under punktet besøgstjenesten blev der fremsat ønske om, at deltagerne får besked, hvis et af de mennesker, de besøger, bliver syge eller dør. g. Vi gennemgik punkterne på Rasmus´ mail fra sidste gang, bl.a. med ønsket om at oprette en ”Vedligeholdelsesgruppe”, der tager sig af kirken. Rasmus sørger for at få nogle tilbud på LED-pærer. De er dyre at købe, men billige i brug.
6. Menighedskalender a. Caritas-indsamlingen gav knap 500 kr, så den skal foregå på en anden måde næste år. Den skal annonceres i kirken, og de små bøsser er kun til børn, der kan spare lidt op til Caritas. Marie foreslog at lave en hyggeaften til fordel for Caritas. Terry kunne komme og spille sammen med sine venner. Marie spørger ham. Man vil så kunne få te/kaffe og på den måde få nogle penge ind. Det kunne blive en fredag i oktober. b. Tonio gav et par smukke, gamle lysestager til kirken. c. Jesu Hjertefesten er i år 12/6. Birte spørger Jonna og Kenneth, om de igen i år vil stå for maden. Marie tilbød at hjælpe med borddækningen, og præsterne vasker op. Der er også Åben Dør den aften. De kan ikke være i salen, men i kirken. Bente giver besked derom. d. Der er Åsebakkevalfart den 31/5. Det blev foreslået at leje en bus, som man kunne melde sig til og betale forud for. Der er messe kl. 11 i JHK. e. 4/6 er der Kristi Legems og Blods fest i Skt. Terese kl. 18. Også her talte man om en bus. f. Natalie står for kaffe/ te til næste møde, som er 16/6 kl. 19.30.
7. Afslutning med bøn
Bente


Referat fra menighedsrådsmødet 5. marts 2015

 

 

1) Indledning med bøn
2) Regnskab og budget Regnskabet for 2014 samt budgettet for 2015 gennemgås og godkendes. Pga. den uklare situation fra august af, er det umuligt at forudse hvordan budgettet bør se ud for de sidste fire måneder af året.
3) Nyt fra præsterne Bispedømmet har haft møde med sit ingeniørfirma vedr. pladsforholdene i bygningen. Der skal være plads til både et ordenssamfund eller to præster, Caritas, menigheden og biskoppen. Man anslår at ombygningen vil tage et år og i den tid vil sognekontoret rykkes til Skt. Andreas biblioteket, da man ikke vil kunne færdes i gangene.
D. 12. april er der førstekommunion i Kirken for 5 børn.
4) Nyt fra skatterådet Skt. Ansgar har udarbejdet en meget flot og informativ brochure om kirkeskat og det foreslås at spørge, om vi må bruge den i Jesu Hjerte. Derudover foreslås det at få mobile pay i Kirken og det undersøges, hvad der skal til.
5) Bispesynoden Menighedsrådet har fået tilsendt en masse spørgsmål, som besvares individuelt.
6) Siden sidst a. Kasserer: Menighedsrådet leder stadig efter en person der vil overtage rollen som kasserer fra august. b. Frivillige: To har meldt sig til at male. Gæstetoiletterne i kælderen i gården vil snarest blive sat i stand.
7) Menighedskalender
a. Rengøringsdag: Vi har meget få tilmeldte! Mate sørger for rengøringsprodukter og Anna sørger for mad. b. Retræteaften: 20.3 kl. 19:30. Indledning med en tekst, bodsandagt, tilbedelse og vågenat afslutning med Messe kl. 07:3000. Derefter er der morgenmad. Mate sørger for brød, Anna sørger for pålæg. I løbet af vågenatten vil der være the og kaffe i det lille samtalerum, hvilket Petronilla sørger for. Birte sørger desuden for suppe efter korsvejsandagten. c. Jesu Hjertefest: Afholdes i år d. 12. juni. Planlægning senere. d. Indsamling til ministranter: D. 15. marts indsamles kollekt til vores fire ministranter. e. 24 timer for Herren: Det besluttes ikke at afholde dette i Jesu Hjerte d. 13 og 14 marts, da vi har planlagt andre lignende begivenheder samt har rengøringsdag.
8) Eventuelt
a. Italienerne vil gerne have trykt 250 sangbøger til i alt 9.500 kr. De opfordres til selv at foretage en indsamling iblandt dem selv først og så betaler menigheden resten. b. Receptionerne til 1. kommunion og Påskenat sørger Anna for. c. Menighedsudflugten går til Maribo d. 12.8. d. Skriftestolen er meget lydt! Det foreslås at hænge tykt stof op inde i skriftestolen og se om det hjælper. Mate og Quintin sørger for det.

 

Referat fra menighedsrådsmødet 15. januar 2015

 

 

1.    Indledende bøn

 

2.    Godkendelse af referat

Godkendt uden kommentarer

 

3.    Nyt fra præsterne

a.     Afskedsreceptionen for vores sakristan forløb godt.

b.    Mate er nu vores sakristan, og det går fint. En polak, der også gør rent i

præstegården, gør rent i kirken mandag og fredag.

c.     Lørdag den 24. januar kl. 11 er der diakonvielse i domkirken. Mate er en

de 3. der skal vies.

d.    Feriefonden er nu holdt op som fond, da der er under 1 million kr i den. I

bestyrelsen er Niels født medlem, og p. Sanders er blevet valgt.

e.    Den nye samlede plan over kirken sendes til menighedsrådene, ligesom

den kommer i Katolsk Orientering. Hvidovre og Jesu Hjerte kommer til

at blive to selvstændige menigheder med fælles præstelig betjening og 2 præster.

f.      21. februar er det ”De syges Dag” i kirken på Frederiksberg. Der vil blive lavet en plakat, og man inviteres til at deltage, ligesom der kan arrangeres kørsel.

g.    8. februar indsættes kommunionsuddelerne under messen.

h.    John Toft har ønsket at trække sig tilbage grundet dårligt helbred.

i.      Pastoralrådsmødet og præsterådsmødet begynder implementeringen af det nye katolske danmarkskort 1. august, og der vil være en 3-årig periode til at gennemføre implementeringen.

 

4.    Pastoralrådsmøde v/ Nathalie

          Referatet er fra mødet i november, men da Nathalie var syg til sidste møde i

          menighedsrådet, kommer det først her. Der vil komme et nyt

          medlemsregistreringssystem i bispedømmet, og sognene bedes komme med

          en tilbagemelding om, hvordan de bruger det eksisterende, og hvad der er

          brug for i det nye. Nathalie lægger brevet i en kuvert på Inge Thunebys

          skrivebord, og Denice sender det til skatteudvalget. ”Har du givet nok til din

          kirke?” (Katolsk kirkeskat)

 

5.    Punkter fra Marie

a.     11. februar er der Lourdes-messe i Bredgade.

b.    22. marts holder Tro og Lys basar i Stenosgade efter messen og indtil 14.30. Kirkekaffen indgår deri. Der samles ind til Afrika. Stefano giver Marie de nødvendige nøgler.

 

6.    Punkter fra Birte

a.     Koret synger en flerstemmig salme under offertoriet. Det foreslås, at

menigheden kan synge med på denne offertoriesalme. Det sættes på dagsordenen til næste møde.

b.    Birte vil gerne bevare latinen, men kun i ritualet og ikke i præfationen. Niels og Stefano drøfter, hvad der skal læses/synges på latin.

c.     Det foreslås af og til at bruge den nikænske trosbekendelse.

d.    Mate tager sig fremover af opslagstavlen og sørger bl.a. for, at alle ugesedlens sider kan læses.

e.    Det blev foreslået, at messens nummer skal stå på salmetavlen.

 

7.    Siden sidst.

a.     Mht kassereren, så er det endnu ikke afklaret. Bispedømmets pensionerede kasserer siger, han vil vende tilbage. Vi afventer hans svar. Der er en pensionist, der gerne vil tage sig af det.       

b.    Afstemningen om søndagen messetidspunkt havde flertal for kl. 11.

c.     Der kom meget og godt tøj ved indsamlingen til Reden. De kan ikke selv hente det, men Mate og Stefano kan køre det i et par omgange i sognets bil.

d.    5. februar holdes der et møde, hvor Niels fortæller skatteudvalget om sognets økonomi, så de kan fortælle det videre til messedeltagerne. På opslagstavlen i våbenhuset vil der blive sat udtalelser op om, hvorfor folk betaler kirkeskat.

 

8.    Menighedskalender.

a.     7. marts er der retrætedag ved Stefano.

b.    14. marts er der rengøringsdag, hvor tingene bl.a. skal pudses før påske.

c.     20. marts er der en retræteaften med oplæg, mulighed for skriftemål og med bodsandagt.

 

9.    Fra menigheden.

a.     En herre ved navn Uffe har tilbudt sin hjælp i kirken. Niels taler med ham ved kirkekaffen en søndag.

b.    Det er blevet foreslået, at referatet til menighedsrådsmedlemmerne også

bruges på hjemmesiden, så det korte referat kun kommer på ugesedlen.

c.     Lokalereservation foregår hos John.

d.    Svenning vil gerne sætte menighedstoiletterne i stand. Han taler med p. Sanders derom.

e.    Bidraget til Webhotel betales fremover af p. Sanders.

f.      Der bliver flg. indsamlinger til Caritas:

22. februar som fastekollekt

30. august Caritaskollekt

29. november juleindsamling (1. søndag i advent)

Sidse Mogensen er kampagneleder.

4. februar holder Caritas-repræsentanterne for de 3 sogne møde. Tonio er vores sognerepræsentant.

 

10.  Eventuelt.

a.     Ved de italienske messer åbner Mate og forbereder til messen. Maria

lukker. Hvis der skal gives en nøgle til et andet medlem af den italienske menighed, har Maria ansvar for den.

b.    Pétronilla opfordrer Denice og andre unge til at hilse på unge

fremmede, der kommer til messen.

c.     Menigheden vil gerne give Mate en gave til diakonvielsen. På søndag vil

     der være en indsamling efter messen. Marie og Birte står nede ved

     kirkedøren og modtager pengene.

d.    De næste menighedsrådsmøder er 5. marts og 29. april. Efter en kort spisning vil vi begynde mødet  kl. 18 efter messen og derved slutte tidligere.   

e.    Menighedsudflugten ligger i år 19. maj.

 

11.  Valg af bestyrelsesmedlem til feriefonden.

          Pater Gerhard Sanders valgtes til medlem af menighedens feriefond

 

12. Afslutning med bøn.

 

                                                                                             

 

Referat fra menighedsrådsmødet 4. december 2014

                        

 

1.   Niels skal også være sognepræst i Køge, så Stefano overtager mere af arbejdet her i sognet.

2.   Alexander stopper til nytår, da han har fået andet arbejde. Mate Rada, vores præstepraktikant, får ansvaret for sakristiet med hjælp fra nogle frivillige, bl.a. Marie og Amalie. Efter messen 4/1 holdes der reception for Alexander. Bidrag til en gave til ham kan gives til Birte eller Marie. Der ansættes desuden en 20 timers rengøringshjælp.

3.   Vågenatten 12/12 starter kl. 19 og varer til messen kl. 07 næste morgen. Der startes med en  bibelmeditation v/ Mate. Der er et opslag i våbenhuset, hvor man kan skrive sig på. Der vil være en vekslen mellem sang og stilhed.

4.   Ole Kongsted har fået en orgelkyndig til at se på orglet, og han vurderede, at det skulle repareres for enten 200.000 kr. eller gennemgående for 1.8 millioner. Der er endnu ikke taget stilling til, hvad der skal ske. Vi håber på en stigning i kirkeskatten, for vi kan da ikke undvære vores smukke orgel.

5.   Birte Mandrup er blevet repræsentant for Katolsk Medieforum.

6.   Der er som altid reception efter julemidnatsmessen. Anna Siekierski står for den.

7.   Offergaverne, brød og vin, skal bringes op til alteret i messen. Pétronella Nyiramuhire og Natalie Madden arrangerer det til søndagsmesserne.

8.   De, der låner menighedssalen, er ansvarlige for rengøringen af køkkenet. Anna Siekierski sørger for rene viskestykker og håndklæder.

9.   1/8 2015 overlader jesuitterne Stenosgade komplekset til bispedømmet. Menigheden fortsætter uændret. Planerne for bygningen er, at biskoppen flytter ind, at der bliver boliger for fremtidige præster, og at man også håber, at der vil blive plads til Caritas til udadvendt arbejde. De fremtidige brugere vil blive inviteret med i planlægningen.

10. Vi har stadig brug for varmt tøj, sko og andet til indsamlingen til Reden. Det

      lægges bag sakristiet.

11. Niels læser en historie til Stenoklubbens julefest 16/12. Alle er velkomne.

12.  Den italienske menighed har lavet en sangbog til deres messer. De vil gerne

      have 200 eksemplarer og er i gang med at finde ud af, hvor den kan trykkes,

      og hvad det kommer til at koste.

13. Næste menighedsrådsmøde er 15. januar.

 

                                                                                                         Bente Nielsen

 

 

 

Referat fra menighedsrådsmødet 29. soktober 2014

 

     Hovedpunkterne:

 

1.    Balancen på menighedens regnskab på 22.000 kr ser fornuftigt ud, men giver en meget lille margen for aktivitet. Der er slet ikke mulighed for henlæggelser til vedligehold og lignende. Der er indtil nu ikke betalt husleje for præsterne, men der bør betales for p. Stefano fra 1. august. Det betyder, at balancen på regnskabet vil blive mindre god. Til august næste år skal vi selv betale husleje og biludgifter for præsterne. Det er der ikke plads til inden for den nuværende økonomiske ramme. Der skal arbejdes hårdt på at få sat indtægterne i vejret, da vi næste august skal overtage alle udgifter selv, når jesuitterne ikke mere er der. Det ville vi ikke være i stand til på nuværende tidspunkt.

2.    Der er blevet udnævnt 8 kommunionsuddelere til messerne.

3.    Tonio tilbød at være Caritas-repræsentant med lidt støtte fra Svenning.

4.    En gruppe fra henholdsvis Jesu Hjerte kirke og Nazareth kirken går 29/11 kl. 13 langs søerne, syngende julesalmer. Gruppen starter fra Stenosgade, men 24/11 er der øveaften for deltagerne i Nazaret kirken.

5.    Kirkeskatteudvalget vil dele et skema ud, som de beder menigheden udfylde og bagefter lægge i en boks i våbenhuset. P.gr.a. de dystre økonomiske udsigter for sognet er det vigtigt at forstå, at man må bakke op om projektet.

6.    Husk rengøringsdagen 22. november. Den starter med morgenmad kl. 9 og slutter med frokost.

7.    Der bliver en tilbedelsesdag 12. december. Man starter kl. 19 med messe om fredagen og slutter lørdag med messe kl. 07.

8.    Der var et forslag om at vende tilbage til at have søndagsmessen kl. 10 efter nytår, da præsterne her ikke mere læser messen i Sakramentskirken kl. 9.30. P. Niels laver et spørgeskema, hvor man kan krydse af på ja/nej/ligeglad.

9.    Vi drøftede mulighederne for at have diakoni i sognet for mennesker i nød.  Natalie har kontakt med Reden, et center på Vesterbro for især prostituerede kvinder. Vi får en ønskeseddel med de ting, der er mest brug for.

10.   Tonio vil gerne have kirken malet færdig, så der er brug for en ung stærk

      mand. Man er velkommen til at melde sig.

11.   Til kirkekaffen i januar kommer p. Stefano og Mate og fortæller om deres liv

      og deres vej til kirken.

12.   30/11 vil kirkeskatteudvalget fortælle om sognets økonomi til kirkekaffen.

      Da det også er 1. søndag i advent den dag, serveres der æbleskiver og glögg

13.   Vi håber, at der vil møde nogle ministranter på til messen 1. juledag og ikke

 udelukkende til midnatsmessen.

14.   11/11 er der møde i besøgstjenesten

15.   Næste menighedsrådsmøde 4/12

                                                                                          Bente Nielsen

 

 

 

 

Referat fra menighedsrådsmødet 23. september 2014

 

        Hovedpunkterne:

 

1.    Niels, Stefano og Mate er nu flyttet ind i Stenosgade.

2.    Undervisningen i Stenosgade til 1. kommunion er gået i gang v/ sr Anna-Maria, Stefano og Mate. Der er i øjeblikket 6 børn.

3.    Stefano og Mate vil fortælle om deres liv ved en kirkekaffe.

4.    Firmelsesundervisningen i Skt. Ansgar er begyndt også med deltagere fra os.

5.    Der bliver lavet et kursus for mennesker, der ønsker at kunne træde til som afløsere for sakristanen. Interesserede kan henvende sig til Alexander.

6.    Niels holder et møde for kommende kommunionsuddelere.

7.    Økonomiudvalget er i gang igen. Svenning har erstattet Joacim. I oktober bliver der lavet et spørgeskema, der bearbejdes i november, og 30/11, der er 1. søndag i advent, fremlægges kirkens regnskab ved kirkekaffen, hvor der serveres gløgg og æbleskiver.

8.    10/10 er der kulturnat i vores kirke. Den foregår fra kl. 18 til 23. Musica Viva synger kl. 19, og kl. 20 kommer Hildegardensemblet og giver koncert. Der vil være mulighed for at se messetøj, og rundt i kirken vil der være plancher der fortæller om Kirkens tro. Der er brug for hjælpere, der kan guide rundt i kirken. Der opstilles et ”sandwich-skilt” oppe på hjørnet af Vesterbrogade for at markere vores kulturnat. Der bliver også lavet en folder med tekst og billeder.

9.    Den halvårlige rengøringsdag er 22/11. Vi begynder kl. 9 og spiser frokost kl. 12. Vi skal være færdige, til Musica Viva kommer kl. 14.

10.  26/10 fortæller Inger Jensen ved kirkekaffen om Medjugorje.

12  12-13 december holdes der vågenat med tilbedelse for fred i verden. Vi starter med messe kl. 19. Der vil være en bodsandagt og mulighed for skriftemål. Vi slutter med messe næste morgen kl. 07.

13. 1/10 bliver der oprettet et børnekor. Det ville være dejligt, hvis de kunne synge til Nicolausfesten 6/12.

14. Der er møde for besøgstjenesten 11/11 kl. 19,30.

15. Næste menighedsrådsmøde er 29/10.

 

                                                                                                           Bente Nielsen

 

 

Referat fra menighedsrådsmødet 20. august 2014

 

De vigtigste ting fra menighedsrådsmødet:

 

1.        Niels, Stefano og Mate flytter ind i Stenosgade i denne uge,

2.        Der er forældremøde for 1. kommunikanterne 28/8 med sr Anna Maria og Stefano.

3.        Der er bibelkreds om Lukas evangeliet hver anden onsdag kl. 19.30 i Stenosgade. Første gang 3/9.

4.        Præsterne prøver at være i skriftestolen ½ time før søndagsmessen. Man kan også komme efter messen. Præsterne vil også gøre deres bedste for at være til disposition før hverdagsmesserne. Man kan altid komme i sakristiet og bede om at komme til skrifte.

5.        1. september kl. 17.00 fejres potifikalmesse for at markere, at Lars Messerschmidt fratræder som generalvikar, og Niels Engelbrecht tiltræder. Der er reception efter messen.

6.        Jesu Hjertefesten var rigtig god, og vi var alle glade for, at p. Sanders deltog såvel i messen som i festen, hvor han blev hyldet, da det var hans fødselsdag.

7.        Ved kirkekaffen 21 /9 kommer Svenning Ravn og fortæller om Katolsk Medieforum.

8.        Kulturnatten er i år 10/10.

9.        Rengøringsdagen i efteråret er 22/11.

10.     Nicolaus-festen er i år 6/12.

11.     Der er et ønske om oftere tilbedelse med sakramental velsignelse. Fremover vil der hver fredag være tilbedelse kl. 16 før messen, det gælder også 3. fredag.

12.     Denice har lov til at sætte en reklame op på facebook om arrangementerne i kirken.

13.     Susanne Hartman Stæger starter et kor for børn i alderen 5-11 år hos os. Det bliver hver mandag kl. 15-18. Der bliver et kontingent for korets medlemmer. Det er meningen, at koret kan medvirke ved nogle af kirkens arrangementer. Menighedens børn er velkomne. Der er truffet en aftale foreløbig for et år.

14.     Det er et ønske fra menighedsrådet, at man under messen rejser sig op, når præsten siger: ”Lad os forenes i bøn…”

15.     Vi er steget lidt i kirkeskatteindtægter i år, men det er stadig for lidt. Der vil blive opstillet et konkret budget, der viser sognets udgifter.

16.     Næste møde er 23/9

                                                                                                                  Bente Nielsen

 

 

 

Referat fra menighedsrådsmødet 11. juni 2014

 

 

Der var afbud fra Marie Storm.

 

1. Indledning med bøn v/ Niels.

 

2. Godkendelse af referatet.

Ved en beklagelig fejl kom det ikke med i sidste referat, at Natalie er sognets repræsentant i Pastoralrådet. Men referatet blev godkendt.

 

3. Meddelelser ved Niels.

a. Der skal gøres god reklame for Jesu Hjerte festen 27. juni. Mere senere.

b. Sognet tilhører jesuitterne indtil 31/7 2015. Niels er konstitueret sognepræst og Stefano Tarquini, der præstevies 28/6, bliver andenpræst pr. 1/8. Mate Rada, der er kroat og præstestuderende, er i praktik hos Niels. Niels rykker ind i biskop Hans´ lejlighed, og Stefano og Mate flytter også ind i præstegården. Niels udnævnes til generalvikar 1/9, så det er begrænset, hvor meget vi ser ham. Inden jul kommer der besked fra den orden, der overvejer at komme til Stenosgade. Men vi er i hvert fald sikret det næste år.

c. Vi vil gerne have noget børnearbejde i sognet. Der er 37 i alderen til 1. kommunion. Der bliver sendt breve ud om undervisningsforløbet. Sr. Anne Marie forsætter, da det er godt med kontinuitet, og Mate deltager også, da det er godt for børnene. Maria mente, det ville godt, hvis der kun var undervisning hver anden lørdag.

d. Vi fortsætter med deltagelse i det storkøbenhavnske sogneblad, som vi er meget tilfredse med. Niels har oven i købet fundet en billigere trykning.

 

4. Siden sidst.

a. Ole Rasmussen fortsætter som regnskabsfører, og med hensyn til      arbejdet som kasserer, så beder Niels p. Sanders om at lave en      stillingsbeskrivelse.

b. P. Sanders har fået bygningsrapporten, men indtil 31/8 er det jesuitternes hus, hvorfor der ikke kan ændres noget nu.

c. Med hensyn til Missionsmarken, så har Denice fået de nødvendige informationer fra p. Ziggelaar, der var glad for, at Maria ville overtage arbejdet med hjælp fra Pétronilla. Maria besøger p. Ziggelaar i Holland for at tale med ham om det praktiske. Hun er ansvarlig for bladet. Der er problemer med fremover at låne frankeringsmaskinen på bispekontoret. Maria taler med administrationschefen om det. Ole Rasmussen kan evt. hjælpe med at sætte det op. Det forlyder, at Inge Thuneby og Lone Juel Sørensen skulle have lært det.

d. De italienske sanghæfter er endnu ikke færdige.

 

5. Referat fra ”Diakoni i praksis.”

a. Natalie fortalte om et møde i workshoppen ”Diakoni i praksis”. Det var

Caritas, der arrangerede det. Der har i længere tid været arbejdet med au pairs pigerne, nu er det mere socialt arbejde. Man henter bl.a. familier fra asylcentrene til nogle ture og har også som projekt at hjælpe udsatte kvinder. Der var 15 deltagere i mødet. Det er en naturlig ting at række ud til dem, der trænger til det og hjælpe dem, så de kan føle sig som mennesker med værdighed. Vi drøftede, hvordan vi kunne hjælpe dem, der banker på kirkens dør, og emnet sættes på dagsordenen til næste møde.

 

6. Menighedskalender.

a. Til Jesu Hjerte festen 27/6 laver Kenneth og Jonna maden. Ole Rasmussen, Marias mand, køber ind. Han tager kontakt med p. Sanders.

Bente og Ruth kommer kl. 15 og hjælper med at dække borde m.m. og

Maria kommer lige fra arbejde, men vi har brug for 2 personer mere.

Bente spørger, om Inger Jensen ikke kunne hjælpe. Anna, Maria og

Denice hjælper med oprydningen efter receptionen. Alexander hjælper med bordene.

Til kulturnatten 10/10 kommer Musica Viva og synger. Denice spørger

Rasmus, om han som tidligere vil hjælpe med udsmykningen. Emnet kommer på dagsordenen til næste møde.

b. Birte Windfeldt tager sig igen i år af Nicolausfesten 6/12. Hun har bedt

Denice hjælpe sig.

c. Birte Mandrup fortalte lidt om sine planer med Stenoklubbens program for det kommende halvår.

d. Foredragene om Lukasevangeliet fortsætter i år 2 onsdage om måneden.

Det foregår i Stenosgade.

e. Næste menighedsrådsmøde er 20/8. Marie står for te/kaffe og brød

 

7. Fra menigheden.

a. Menighedsrådet har mulighed for at invitere et menneske til et punkt til vores møder, men uopfordret kan man ikke møde op.

b. Der er noget, der går galt, når der sendes mails til vores fælles mail-

adresse. Det må rettes. Niels taler med John om det.

c. Johns helbred er ikke så godt mere, og han har bedt om at blive aflastet.

Flere opgaver er allerede delt ud til andre.

d. Der er fremsat ønske om, at man én dag om ugen kan komme til skrifte.

Niels vil se på det efter ferien.

e. Tidligere stod der et krucifiks foran altertavlen. Nu står det i sakristiet.

Kunne det ikke komme tilbage igen? P. Sanders skal inddrages i spørgsmålet.

f. Toni har nogle stole, som han gerne ville sætte bagest i kirken.

g. Der er brug for afløsere for sakristanen på hans ugentlige fridag og i ferier. Marie Storm vil gerne hjælpe som afløser. Måske kan Stefano og Mate også hjælpe.

h. Der ligger en liste i sakristiet, som man kan skrive sig på, hvis man ønsker at være lektor til hverdagsmesserne.

i. I våbenhuset ligger der nogle formularer, som man kan bruge ved      tilmelding til sognet. Maria tilbød at lave en plakat med tilmelding på engelsk, mens Pétronilla mente, at det var bedre personligt at invitere de fremmede, men det kan jo kombineres. Niels opfordrede os til alle at gå hen og kontakte dem. Det er også godt, hvis der er en fra menighedsrådet til stede ved kirkekaffen for at kontakte folk. Alle skal være åbne over for nye og hjælpe em til at blive registreret, så de kan blive knyttet til menigheden og også kan modtage Katolsk Orientering og sognebladet.

j. Denice spurgte, om der var en, der ville være kontaktperson for kommende konvertitter, og det tilbød Bente.

k. Sognet har brug for Officepakken.

l. Rasmus og Quentin har restaureret nogle flagstænger, som kan sættes op ved festlige lejligheder. Dog er der visse tekniske detaljer, der mangler at blive klargjort, før det vil kunne lade sig gøre.

      

Eventuelt.

Der var ingen emner.

                                                                                                             

Bente Nielsen 

 

 

 

Referat af det konstituerende menighedsrådsmøde 24. april 2014

 

 

Valget:

 Denice Jørgensen - formand

Maria G. Rasmussen - næstformand

Bente Nielsen -sekretær

Toni Dupont

Helena Larsen - suppleant

Natalie Madden

Birte Mandrup

Pétronilla Nyiramuhire

Anna Siekierska

Marie Storm

 

Bjarne Christiansen har trukket sig p.g.a. sygdom i familien.

 

Det er endnu ikke afklaret, hvem der skal være kasserer og repræsentant i pastoralrådet.

 

Brainstorm:

Da der jo ikke forelå en dagsorden, var vi som i et vadested, hvor alle kunne fremkomme med deres tanker.

Kirken er grundlagt af jesuitterne og har været ledet af dem indtil august 2012. Niels er konstitueret sognepræst indtil 2015, hvor sognets fremtid skulle være klar. Kunne der komme et kommunitet i huset? Flere ordner er blevet spurgt og har sagt nej. Til september får vi svar fra en orden, som måske er positivt stemt over for tanken. Indtil da er p. Sanders ansvarlig for økonomien, Niels er konstitueret sognepræst, og menighedsrådet skal opretholde sognet.

 

Nogle ønskede et fælles arbejde mellem sognene.

 

Maria viderebragte fra Anna et ønske om, at der på søndag skulle opstilles billeder i kirken af de to paver, der bliver helgenkåret, men ingen havde disse billeder. Onsdag den 7. maj bliver der i Skt. Ansgar læst messe for disse paver. Den italienske og polske gruppe deltager, og grupperne kommer hver med noget til receptionen bagefter.

 

Maria kom med nogle papirer om en privatåbenbaring, som hun gerne ville have lagt i våbenhuset, men det blev ikke vedtaget. Der var også et ønske om, at vi skulle bede rosenkransen før messen om søndagen, men flertallet foretrak stilheden i kirken som optakt til messen. Rosenkransen kunne måske bedes efter messen.

 

Vi har i lang tid savnet en, der kunne overtage korrespondancen i ”Missionsmarken” og være bindeleddet til p. Ziggelaar. Menigheden har en konto til arbejdet. P. Sanders står for økonomien. Indtægterne daler, men Justesens fond sender en stor sum penge ved juletid. Maria påtog sig arbejdet med korrespondancen, og Pétronilla tilbød at hjælpe. Denice skriver til p. Ziggelaar, at Maria gerne vil videreføre hans arbejde med Pétronillas hjælp, for så vidt han ikke har noget imod det.

 

Der skal vælges en kasserer, der kan foretage kasseforretningerne og sørge for, at pengene fra kollekterne m.m. kommer i banken. Natalie, der arbejder med regnskab, overvejer, om hun, evt sammen med en anden, vil stå for det. Natalie kan henvende sig til p. Sanders for at få at vide, hvornår tingene skal betales og for at få de nødvendigste papirer, fx en fuldmagt. Hun kan blive undervist af p. Sanders, men også lave sin egen rutine med at modtage og udbetale regninger, evt. med et kontor i Stenosgade.

 

Næste møde er onsdag den 11. juni kl. 19.30.

 

 

Referat af menighedsrådsmødet 13. marts 2014

 

1.      Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet 27. februar 2014.

Referatet blev godkendt.

 

2.      Meddelelser og orientering fra formanden, herunder menighedsrådsvalget 2014.

a.    Vi har 12 kandidater opstillet og får derfor kampvalg, som vi ønskede.

b.    John havde lavet en planche med kandidaterne

c.     Birte deltager i det forberedende møde 29/3 til Kirkedagene i 2016.

 

3.      Meddelelser og orientering fra præsterne.

P. Sanders:

     a.  Det er en brydningstid. 3. april kommer provinsøkonomen fra

          München i forbindelse med overdragelsen af Gl. Kongevej 15. Det

          økonomiske råd har gennemgået baghuset og også Stenosgade 4A-C.

         2015 er det år, hvor de endelige beslutninger træffes for Stenosgade.

Niels:

     b. Man ville gerne have et andet ordenssamfund i huset, men det er

         indtil nu ikke lykkedes. Der er endnu en føler ude, som vi snart vil have

         svar fra.

     c. Det gælder om at holde menigheden gående. Det er et stort ønske for alle

 

4.      Jesu Hjerte Kirke – forslag, opfølgninger og beslutninger.

a.    Rengøringsdagen er lørdag den 22. marts. Man starter med morgenmad,

     hvorefter arbejdet går i gang, og der sluttes med frokost.

 

5.      Eventuelt

Der var ingen forslag.

 

Da det var menighedsrådets sidste møde, sluttede vi af med en hyggelig middag i jesuitternes spisestue. Peter og Jolanta fik en erkendtlighed for deres arbejde, og vi ønskede dem alt godt, når de rejser herfra 10. april. Vi vil savne dem.

 

 

Referat af menighedsrådsmødet 27. februar 2014

 

             

1.    Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet 23. januar 2014.

Referatet blev godkendt.

 

2.    Menighedsrådsvalget 6. april 2014.

Der er indtil nu 13 kandidater til valget.

 

3.    Regnskab 2013 for Jesu Hjerte Menighed.

a.     P. Sanders gennemgik regnskabet, der viste et lille underskud. Det blev godkendt.

b.    Men det er svært at se, hvordan det skal gå med indtægter og udgifter, når jesuitterne fremover ikke mere er der. Der mangler også en række aktiviteter, fx et arbejde for børnene i sognet; kort sagt, så mangler der opgaver, og derfor giver regnskabet ikke et klart billede af fremtiden for sognet.

 

4.    Meddelelser og orientering fra formanden, herunder kirkeskat.

a.     Der er en stigning i kirkeskatten, hvorimod kollekten er faldende. Det skyldes formodentlig, at færre folk har rede penge på sig. Det er noget, der skal arbejdes på.

b.    Der skal også arbejdes på at mobilisere dem, der ikke kommer i kirken. Man kan indbyde dem ved i et brev at fortælle dem, hvad de går glip af. Lykkes det, vil de måske også betale kirkeskat. Man vil endvidere  opfordre de mennesker, der allerede betaler kirkeskat, til at betale noget mere. Endelig kunne man sende et venligt brev til folk, der nok kommer i kirken, men som ikke betaler kirkeskat og spørge, om det er en forglemmelse, som man så beder dem om at få det bragt i orden.

   

5.    Meddelelser og orientering fra præsterne.

Niels:

a.     14,1 % af bispedømmets kirkelige handlinger ligger i de 3 storkøbenhavnske sogne. Derfor er det nødvendigt med 2 præster.

b.    29/3-2016 bliver der afholdt Kirkedage i København. Det skal forberedes. Hvad kan vi byde ind med? Kirkevandringsgruppen, der står for den årlige kirkevandring i januar, skal stå for en kirkevandring i denne forbindelse. 29/3 er der et forberedende møde.

c.     Daniel Nørgaard har afsluttet sine eksaminer med et flot resultat 9,7 ud af 10 mulige. Til lykke!

d.    Desværre har man måttet lukke mini-firmandholdet – perioden mellem 1. kommunion og firmelse – da de simpelthen ikke mødte op. Trist.

e.    Kirketællingen viser, at besøgstallet i 2013 ligesom i 2012 er stigende efter et par år med nedgang. Der er også en stigning i antallet af sognemedlemmer, især de 20-29-årige og de 30-39-årige, bl.a. fordi det er de grupper, der henvender sig om de kirkelige handlinger.

f.      P. Sanders: Der er kommet et takkebrev fra bibelselskabet for de 1.215 kr., der indkom til kollekten.

g.    Svenning Ravn Jensen, der står for Katolsk Medie Forum, har sendt sognet en blanket, så vi kan tilmelde os.

 

6.    Jesu Hjerte Kirke – forslag, opfølgninger og beslutninger

a.     De ministranter, som vi har, er trofaste, men vi har brug for flere, også

     meget gerne voksne.

b.    Den kommende rengøringsdag er 22. marts.

 

7.    Sognebladet.

a.     Der var en drøftelse ang. kalenderen i bladet. Der er aftenmesse 1.

     påskedag, men ikke 2. påskedag.

b.    Svenning sender en skabelon til kandidaterne til valget om præsentation og om et billede, der skal i det næste sogneblad.

 

     8.   Kommende begivenheder og arrangementer.

              a.   ag om Caritas og/eller Katolsk Medieforum ved

                    kirkekaffen en søndag i marts. Datoen kommer på ugesedlen.

c.     Rengøringen af kirken finder sted 22. marts.

 

9.    Eventuelt.  Intet.

 

                               

 

       

Referat af menighedsrådsmødet 23. januar 2014

 

Der var afbud fra Tanous. - Vi havde den store glæde, at p. Sanders deltog i mødet.

 

1.   Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet 12. december 2013.

      Referatet blev godkendt.

 

2.   Menighedsrådsvalget 6. april 2014.

a.   Stig skal annoncere valget fra podiet ved søndagsmessen 2/2.

b.   9/2 orienteres der om valget ved kirkekaffen efter messen.

c.   Det er vigtigt, at der er nogle fra menighedsrådet, der fortsætter, og at der er nye, der kommer til. Når man ønsker at stille op til valget, får man en tilmeldingsblanket, der skal udfyldes. Der skal være 9 i det kommende råd, så det er ønskeligt, at der er mindst 12, der stiller op til valget.

 

3.   Meddelelser og orientering fra formanden.

a.   Der er lavet en ny arbejderliste.

b.   Receptionen efter midnatsmessen blev drøftet. Nogle må på forhånd forpligte sig til at rydde op bagefter. Kunne man evt. starte messen lidt tidligere, eller er der ikke behov for denne reception, der jo ligger meget sent.

 

4.   Meddelelser og orientering fra præsterne.

a.   Fremover bliver der ingen sen messe 1. juledag.

b.   Daniel Nørgaard skal tilbage til Rom i 14 dage for at bestå en eksamen.

c.   Der var 650 mennesker til kirkevandringen.

d.   På lørdag vies to diakoner. Den ene er i Lyngby, den anden i Hellerup. Der kommer 7 nye præster inden for de næste år.

e.   Valfarten til Lourdes bliver genoptaget. Georg Höhling står i spidsen for den.

f.    Menighedens regnskab er endnu ikke afsluttet, men p. Sanders gennemgik menighedens 3 fondsregnskaber, nemlig Byggefonden, Kirkemusikfonden og Feriefonden, og de blev godkendt og underskrevet.

g.   Kirkerengøring 22. marts.

 

5.     Kirkeskat.

a.   De sidste 4 måneder er der kommet 13 nye betalere til i vores menighed.

b.   Der bliver lavet en kampagne i skatteudvalget for at få de manglende fødselsdatoer, der er vigtige for menighedens arbejde. Der er møde i næste måned.

 

6.   Jesu Hjerte Kirke – forslag, opfølgninger og beslutninger.

a.   Det er vigtigt at styrke ministrantordningen, både drenge og piger er meget velkomne. Det ville være ønskeværdigt at have en voksen ministrant. Alexander kunne måske hjælpe.

 

7.   Sognebladet.

a.   Valgstyrelsen laver oplæg til sognebladet over dem, der opstiller. Hver person oplyser i ca. 10 ord om sit navn, sin alder, beskæftigelse.

 

8.   Kommende begivenheder og arrangementer.

a.   Kirkekaffen 9/2: orienterende møde om menighedsrådsvalget 6. april.

b.   Kirkekaffen i februar: Svenning Ravn Jensen fortæller om Caritas eller Katolsk Medie Forum.

c.   Lisbeth Rütz har solgt varer fra rejsebureauet "Lajla Rejser", der financierer et palæstinensisk plejehjem i et kristent område. Der vil blive mulighed for at købe nogle af deres varer ved en kirkekaffe.

 

9.   Eventuelt

      Der var ingen punkter.

 

 

 Referat af menighedsrådsmødet 12. december 2013

 

 

1.  Valgstyrelse til menighedsrådsvalg 2014.

     Valgstyrelsens 5 medlemmer er valgt ud af menigheden med Svenning Ravn Jensen som formand. Der bliver indkaldt til møde efter nytår.

     Det er blevet besluttet, at man ønsker 9 medlemmer i det nye menighedsråd.

 

2.Caritas - Svenning Ravn Jensen, der er flyttet til sognet, fortalte kort om sit liv og sit engagement i Caritas, der planlægger at brede nationale og sociale opgaver ud til sognene ved hjælp af frivillige, der kan være praktiske håndlangere som fx ved prepkurserne. Vi skal så tage stilling til, hvilke opgaver vi kan tage op.

 

3.Katolsk Medie Forum har været hensygnende gennem længere tid, og man havde valget mellem at lukke eller starte på en frisk med en ny formand. Man valgte det sidste, og Svenning påtog sig formands­posten. Der er nu samarbejde med DR, der har presset de religiøse udsendelser væk. Foreningen vil være Kirkens vagthund i TV og radio. Man prøver at få unge mennesker ind i arbejdet, da de har en an­den tilgang til medierne end os fx via deres mobiltelefon. Der skal derfor samarbejdes med DUK. Der kommer en artikel i Katolsk Orientering og en kampagne ved påsketid. Der er sendt spørgeskemaer ud til sognene, og der vil komme nogle nyhedsbreve. Svenning holder kirkekaffe-foredrag i februar.

 

4.Godkendelse af referat fra menighedsrådsmødet 4. november 2013. Referatet blev godkendt.

 

5.Meddelelser og orientering m.m. fra formanden.

a   Rengøringsdagen 9/10 havde 16 deltagere, der arbejdede godt. Anna foreslår, at vi holder en ny rengøringsdag før påske. Det blev vedtaget, at næste rengøringsdag bliver i marts.

b  Nikolausfesten 7/12 gik rigtig godt.

c  Der bliver udsendt en ny medarbejderliste.

d  Svenning Ravn Jensen er nu sognets repræsentant og formand for Katolske Medie Forum.

e  Svarene på de udsendte spørgsmål om Troens År er sendt ind 26/11 til Niels Messerschmidt. Peter har gjort rede for betydningen af katekesen, der hver uge blev holdt i menighedssalen og ligeledes om byretræten.

 

6.Meddelelser og orientering fra præsterne.

a   Daniel Nørgaard kommer nu hjem fra Rom, hvilket hjælper med til at få læst messerne.

b   Der har været møde i besøgstjenesten. Alle over 75 år i sognene, som ikke ellers kan komme i kirken, får en blomst/noget chokolade og en julehilsen, som Niels underskriver.

c  Niels var glad for Nikolausfesten, der havde en barsk Nikolaus!

 

7.Kirkeskat i 2013 — status efter møde i skatteudvalget 28. november.

a  Mødet var fælles for de 3 sogne. Der er igen møde i januar.

b   Der kommer hver måned en opgørelse fra bispekontoret om tilmeldingen til kirkeskatteordningen. Det går langsomt fremad.

c   Man prøver at få de manglende cpr-numre fra menighederne, især fødselsdagene fra de unge. Det er vigtigt at vide, hvilken alder de har. Det vil komme på ugesedlen. Man kunne sende brev ud med fran­keret svarkuvert, men det er dyrt, da det drejer sig om mange mennesker. Når der er dåb og andre kirkelige handlinger får man alle oplysningerne.

 

8.  Jesu Hjerte Kirke — forslag, opfølgning og beslutninger.

a   Palæstinenserne fra Laila Tour havde til foredraget ved kirkekaffen medbragt nogle ting, de ønskede at sælge. De sagde, at de gerne ville have et større salg inden jul, hvorfor de ville sende et katalog, men dette er ikke kommet.

b   Birte Mandrup holder foredrag ved kirkekaffen 3. søndag i januar om "Our Lady of Walsingham", og som nævnt fortæller Svenning i februar om Katolsk Medie Forum. Senest 9. marts vil vi ved kirkekaf­fen tale om menighedsrådsvalget.

 

9.Kommende begivenheder og arrangementer. Er omtalt under punkt 8.

     Eventuelt. Kommende menighedsrådsmøder: 23. januar, 27. februar og 13. marts.

 

  

Referat af menighedsrådsmødet 4. november 2013

 

 

 

Afbud fra Tonio.

 

Godkendelse af referatet fra menighedsrådsmødet 26/9 2013.

Referatet blev godkendt.

 

Menighedsrådsvalget 6. april 2014.

Der skal nedsættes en lokal valgstyrelse på 3-5 medlemmer, og formanden

skal indsende en oversigt over medlemmerne inden 12. december til

bispedømmets valgstyrelse. Den lokale valgstyrelse, som skal tilhøre menigheden,

 skal sikre valgets gennemførelse.

Peter vil gerne deltage og vil i første omgang spørge den tidligere valgstyrelse,

om de vil indtræde igen i år.

Stig vil også gerne være med, og der kom også flere andre forslag frem.

Vi blev enige om at ønske 9 medlemmer i det kommende menighedsråd.

    

Meddelelser og orientering m.m. fra formanden.

Kulturnatten gik godt. Der kom 250 gæster, der bl.a. hørte det gode kor.

Lisbeth Rütz besøgte alle de 3 kirker og var godt tilfreds.

Medarbejderlisten blev tjekket og godkendt med en enkelt rettelse.

I det kommende nummer af Katolsk Orientering kommer der et indlæg

af Peter og Eva, der går imod Lyngbys angreb på kirkeskatteordningen.

Formanden har fået sendende nogle spørgsmål i forbindelse med afslutningen

af Troens År. Peter vil beskrive den betydning, det har haft for menigheden

og også nævne den positive byretræte.

Lise Bjørn og Jonnie Joerly Nielsen har sendt et brev til menighedsrådet, hvori

de skriver, at de ophører med at udarbejde lektorlisten med årets udgang, og

at de også trækker sig som lektorer. Bente tilbød at overtage.

 

Meddelelser fra præsten.

Der er kommet en ny præstepraktikant i Skt. Ansgar. Han har været i Rom, hvor

han har afsluttet sin eksamen. Han bliver diakonviet om et år.

Niels fortalte lidt om bispedømmets rejse til Rom og Firenze. Der var 5 med fra

vores menighed. På det næste møde i Stenoklubben fortæller Ulla Elmquist om turen.

P.gr.a. p. Sanders sygdom er der bekymring for den kommende tid i sognet.

Man kan nogle dage været nødsaget til at holde Ordets gudstjeneste.

 

Kirkeskat i 2013 – status og opfølgning.

Der blev uddelt 150 brochurer til messen, men kun 4 har reageret positivt.

Det er skuffende. Kirkeskatteudvalget fra de 3 menigheder vil arbejde videre,

og når de er nået frem til noget, kontakter de Niels.

 

Jesu Hjerte Kirke – forslag, opfølgninger og beslutninger.

Selvom der er kommet lidt flere ministranter, så er det svært at holde på dem.

Til kirkekaffen 10/11 vil et rejsebureau fortælle om pilgrimsrejser, og 1. søndag

i januar holder Birte sit foredrag om Vor frue af Walsingham.

 

Sognebladet.

Birte har haft et godt møde med Rikke fra Skt. Ansgar, og i det kommende

nummer af sognebladet vil Birte fortælle om kulturnatten og Nikolausfesten,

illustreret med fotografier.

Hvis det kan nås, vil der også komme en omtale af koret Musica Viva, der

holder koncert i kirken 4. december, og af Stenoklubbens julearrangement

17/12, hvor Niels tænder adventskransen. Hans Jensen fra bispekontoret er

entertainer, og Niels lyser velsignelsen til sidst. Forsidebilledet af bladet vil

denne gang være kirkens smukke julekrybbe.

 

Kommende begivenheder og arrangementer.

 

10/11 kl. 16.30 er der højtidelig vesper i domkirken. Niels håber, at mange vil komme,

så det ikke kun er diplomatiet, der er til stede!

Medarbejderfesten er 22/11. Faten laver som sædvanlig middagen,

hjulpet af Jonna og Kenneth. Niels og praktikanten køber ind efter Fatens

indkøbsseddel, og de deltager også i festen..

Birthe Windfeldt-Schmidt arrangerer Sankt Nikolausfesten 7/12.

 

Eventuelt.

Menighedsrådsmøde 5/12. 

 

 

Referat af menighedsrådsmødet 26. september 2013

 

Kulturnatten 11. oktober.

Kirken er åben fra kl. 18 – 23. Som tidligere fortalt er emnet i år ”Maria, troens moder”. Der bliver rundvisning i kirken, hvor man bl. a. hører om valfartsstederne Lourdes, Medjugorje og Fatima.  Det danske Hildegard-ensemble synger Mariahymner under Jette Thomsens ledelse, og kl. 22 bedes der rosenkransen under ledelse af Niels. Der er 8 faste deltagere i hele aftenens arrangement, men der er stadig brug for hjælpere i løbet af aftenen.

 

Godkendelse af referatet.

Det blev godkendt uden kommentarer.

 

Meddelelser og orientering ved formanden.

Birte Mandrup blev budt velkommen. Hun overtager Elisabeths arbejde som koordinator for

information. Birte kontakter Rikke fra Skt. Ansgar for at orienteres om arbejdsgangen. Deadline for det kommende sogneblad er første halvdel af november.

Samtidig siger vi en stor tak til Elisabeth for hendes store arbejdsindsats i sognet. Vi har været

glade for samarbejdet og ønsker hende og hendes mand alt godt fremover.

Svenning Ravn Jensen er flyttet til sognet og efterfølger John som kontaktperson til Caritas.

Fremover varetages hjemmesiden af Rasmus og Jørgen Thiesen i fællesskab.

John er ikke mere så rask, så han må hen ad vejen skære ned på sine opgaver, evt med

henblik på p. Ziggelaars missionsarbejde, hvor der snarest må findes en afløser.

Måske ville det være muligt for den, der arbejder med hjemmesiden at tage det med?

Tro og Lys efterlyser flere til deres arbejde. De holder til i vores kirke, men er en økumenisk bevægelse, den bl.a. samarbejder med Bethlehemskirken.

Katolsk Medieforum har henvendt sig til sognet; de ønsker kontakt med menigheden. Da det

drejer sig om kommunikation, kunne det falde ind under Birtes arbejde.

Katolske menighedsplejer, der bl.a. holder Skt. Mikkelsmarked i Skt. Ansgars lokaler næste

søndag, ønsker at reklamere for sit arbejde. Der er penge til at hjælpe, men ved folk det?

På ansøgningen skal man skrive, til hvilket formål, man ansøger, og sognepræsten skalunderskrive ansøgningen. Det omtales til messen på søndag.

 

Meddelelser og orientering fra præsterne.

P. Sanders omtalte den vellykkede tur til Kalundborg. Næste år vil det være godt, hvis turen

kunne ligge i maj, men der er andre arrangementer at tage hensyn til.

P. Sanders fortalte, at p. Jorge Manzano, SJ er død. Han virkede ved kirken fra 1974 til 1984.

Han var filosofiprofessor, men arbejdede som fængselspræst og besøgte de arresterede.

Vi blev opfordret til at tjekke listen over deltagere i medarbejderfesten, om der er nogen, der

skal tilføjes eller stryges.

 

Der kom kun 3 par til mødet med kommende l. kommunikanter. De blev rådet til at søge

Holdet enten i  Sakramentskirken eller i  Skt. Ansgar.

Det var en god weekend på Klitborg med 30 kommende firmander.

Der har været en vellykket kanotur med ca. 10 deltagere.

I lørdags holdt Niels en retrætedag med ca. 20 deltagere. Et godt initiativ.

 

Kirkeskat.

I søndags blev der i Skt. Ansgar og i Sakramentskirken udleveret en folder med et indlagt

brev med opfordring til at tilmelde sig kirkeskatteordningen. Det er spændende, hvilket

resultat det giver. Hos os gør vi det på søndag, hvor præsten omtaler det, og hvor Vilhelm, Birte  og Bente står ved udgangen og rækker folderne. Den frankerede kuvert skal så sendes udfyldt tilbage med de relevante oplysninger.

Der har været afholdt et præstemøde, hvor man blev enige om at give brochuren ved kirkelige

handlinger til dem, der ikke er medlem af kirkeskatteordningen.

Man talte også om, at man i sognebladet kunne lægge/sætte kirkeskatteskemaet ind.

 

Jesu Hjerte Kirke – forslag, opfølgninger og beslutninger.

Når Daniel kommer hjem fra Rom, kan der dannes en studiekreds i vintermånederne.

Der bliver ingen 1. kommunionsundervisning hos os i år.

Peter taler med Faten om medarbejderfesten 22. november.

Bente kontakter Birthe Windfeldt med henblik på Sankt Nicolausfesten 7. december. Hun

kontakter selv sine medhjælpere. Festen er kl. 15. Niels har mulighed for at deltage.

John har fundet en telefonsvarer; man må finde ud af, om den fungerer for de implicerede.

 

Punkt 7 og 8 er kun remindere, der er omtalt andetsteds.

 

Eventuelt

Helle Jørgensen opfordrer til samtaler med pastor Peter, der har brug for at træne ordforrådet i ganske almindelige samtaler, måske efter et oplæg fra ham selv.

 

  

 

Referat af menighedsrådsmødet 8. august 2013

 

 

Godkendelse af referatet fra mødet 5. juni 201

Referatet blev godkendt.

 

Meddelelser og orientering m.m. fra formanden

P. Sanders blev lykønsket med sit 45-års præstejubilæum 27/7. 

Den daglige bemanding af porten fungerer godt, 

herigennem kan folk kontakte pastor Niels.

 

Meddelelser og orientering fra præsterne

Der er sendt 127 breve ud til mulige firmander i de 3 sogne.

Vi søger stadig en til at lede undervisningen af 1. kommunikanterne 

sammen m. sr. Anna Maria.

Der sælges billetter efter messen til grillaftenen 24/8.

Voksne 100 kr., børn gratis.

Der har været ferie, men der har dog været både dåb og begravelse.

     Der kommer en studerende i september måned for at studere Kierkegaard.

     Økonomen i München skal stå for overdragelsen af jesuitternes ejendom

     i Stenosgade og på Gl. Kongevej til bispedømmet.

 

Orientering om pastoralrådsmødet 8-9 juni 2013

           

Der er valg til menighedsråd 6/4-2014.

Der er 3.4 millioner kr i underskud i bispedømmet i år.

Det er mindre end de 8.8 millioner sidste år, men det kan ikke fortsætte.

Emnet tages op på et kommende præstemøde.  

 

Kirkeskat i 2013 – status fra økonomiudvalget samt næste træk

Der har været ferie, men i løbet af de næste 2 måneder er udvalget

for de 3 menigheder klar med en plan.

I Jesu Hjerte menighed er der kun 15 %, der betaler kirkeskat.

Det er ikke rimeligt. Alle må kunne bidrage med noget.

6. september vil der blive holdt et møde om

kirkeskatten,  og det efterfølgende sogneblad skal også have det som emne.

 

Jesu Hjerte Kirke – forslag, opfølgninger og beslutninger.

Der foreslås oprettet en studiekreds efter jul.

Som nævnt under punkt 3 mangler vi en partner til 1. kommunikanterne.

Vi efterlyser igen voksne, der kunne tænke sig at hjælpe med ministranterne.

     

Vi har også brug for en, der kan hjælpe med hjemmesiden.

Der er ældre stof, der skal slettes til fordel for nye ting.

 

Sognebladet.

Vi har brug for aktuelle artikler og billeder til vores del af bladet. Kontakt venligst

kirkekontoret på kirkekontor@jesuhjertekirke.dk eller tlf. 3321 8588,

hvis du har noget at bidrage med.

 

Kulturnatten 11. oktober.

   Som tidligere fortalt er emnet i år ”Maria, troens moder”.

Der bliver rundvisning i kirken, hvor man bl.a. fortæller om

de forskellige valfartssteder.

Der er brug for hjælpere i løbet af aftenen. 

 

Kommende begivenheder og arrangementer.

Stenoklubbens og Jesu Hjerte menighedsudflugt 14. august

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirkes grillfest 24. august.

Kulturnatten 11. oktober.

 

Eventuelt.

9. november er der den årlige rengøringsdag i kirken.

 

22. november kl. 18 er der medarbejderfest. Vi skal sørge for,

at nye navne kommer på den eksisterende liste.

          

Der var et forslag mht. parkeringspladser i gården ved kirken,

men det er vist ikke tilladt af brandvæsenet.

 

Det er svært for kørestolsbrugere at komme ind ad døren fra gaden til gården.

Tanous vil sammen med en brolægger ordne det fornødne.

                                                                                                                             Referent: Bente Nielsen

 

 

 

 

 

Referat af menighedsrådsmødet 5. juni 2013

 

Der var afbud fra Anna og Toni.

 

1.      Godkendelse af referat fra mødet 11. april 2013.

Referatet blev godkendt.

 

2.      Meddelelser og orientering m.m. fra formanden

a.

Fællesmødet med de 3 københavnske menighedsråd 16. maj gik godt og lagde op til et frugtbart samarbejde. Referatet er udsendt.

b.

Bemandingen af ”porten”, nu kaldet kirkekontoret, starter om et par uger. Der bliver åbent 2 timer daglig fra kl. 11-13 mandag til lørdag, og der installeres en automatisk tlf. svarer.

c. 

Vi drøftede mulighederne for at få fat på en præst, fx ved alvorlig sygdom. Der vil komme en notits i såvel sognebladet, som  på ugesedlen og på hjemmesiden om mulighederne. Man opfordres til at sende en sms, der kan skabe kontakt til en præst.

Bemandingen på sognekontoret kan også være behjælpelig.

 

3.      Meddelelser og orientering fra præsterne.

Niels:

a.                            

Niels fortalte om google-kalenderen, der allerede eksisterer i Domkirken og i

Sakramentskirken, såvel fælles som hver for sig, hvor man løbende kan læse og ændre aftaler og møder. Vi glæder os til også at få en sådan i vores sogn. Niels skriver derom i sognebladet.

b. 

Da Marcos skal være sognepræst i Lyngby, vender Daniel Nørgaard tilbage som 2. præst i Domkirken, og der kommer endnu en præst ved navn Daniel Jiminez Raga. Daniel Ebert er flyttet ind i Bredgade og forbereder sig på at læse til præst.

c.

Firmelsen for vores 3 menigheder i Vor Frue kirke var en stor succes.

d.                           

Der var en fælles bus til valfarten til Åsebakken for de 3 sogne. Næste år skal der sælges billetter på forhånd til bussen, da alt for mange tilmeldte ikke mødte op.

e.                           

24. august holdes der grillfest. Der vil blive solgt billetter i kirken, 100 kr. for en voksen, for et barn er det gratis, men det skal noteres på billetten, når det er et barn.

f.                             

Niels er væk det meste af en måned, fra 24. juni til 27. juli, pga. kursus, ferie og familielejr på Øm.

 

P. Sanders:

a.  

Der er tilmeldt 10-15 præster til Jesu Hjerte festen; biskoppen er hovedcelebrant. Kenneth og Jonna står for maden. Peter, Jolanta og Vilhelm dækker borde, og p. Sanders og Vilhelm tager sig af indkøbene.

b.   

Samme aften kommer 17 overnattende gæster fra Magdeburg. Næste dag cykler de til Trondheim.

 

4.  Kirkeskat i 2013 – status fra økonomiudvalget.

a.                            

Der har været afholdt endnu et møde i udvalget. Der vil blive lavet en ”skattebillet” med alle relevante oplysninger. Man kan tilmelde sig med løfte om betaling af 200 kr. mdl. eller et andet beløb. Sedlen uddeles personligt i kirken.

b.                           

Hvert sogn har sin praksis, og vi skal følge med i, hvad der sker i andre sogne, fx i Århus, hvor de er langt fremme.

 

5.      Jesu Hjerte Kirke – forslag, opfølgning og beslutninger.

a.                        

P. Ziggelaar leverer stadig tekster til missionsbladet, så det kan udkomme. John trykker og sender bladet, mens p. Sanders tager sig af økonomien, der er vigende. Sr Ruth skriver også artikler, og hun oversætter. Men

der er brug for mere hjælp.

b.                        

Der bliver i begyndelsen af august indkaldt til mødet 22. august for de kommende førstekommunikanter. Sr. Anna Maria fortsætter, men vi har brug for en ung medunderviser. Hvem?

c.                        

Der vil blive annonceret efter flere ministranter, også gerne piger.

d. 

 Vi vil prøve at få kontakt med de 20-40-årige kvinder i sognet. Herved får vi også børnene med.

 

6.  Sognebladet.

Det er på vej, og de sidste nye ting kan nå at komme med.

 

7.  Kulturnatten 11. oktober

a.                     

Elisabeth fortalte, at man i år vil fokusere på Maria som troens moder. Rosenkransgruppen vil fortælle om, hvorfor og hvordan man beder rosenkrans. Gruppen placeres foran Maria-alteret. Foran sakramentsalteret orienteres om Medjugorje og andre steder med Maria-åbenbaringer. Elisabeth vil lave en power point om Vor Fru af Fatima. Det danske Hildegard-ensemble med Jette Thomsen vil optræde med et program centreret om de gregorianske Maria-hymner. Der vil være dæmpet gregoriansk musik i kirken, når der ikke er noget program. For børnene er der en opgave med at finde alle de steder i kirken, hvor der er et billede af Jomfru Maria.

 

8.   Kommende begivenheder og arrangementer

a.                         

Jesu Hjerte festen starter med tilbedelse kl. 16, da det samtidig er 1. fredag. Efter messen er der reception, som ovenfor beskrevet.

b.                         

Stenoklubbens udflugt er flyttet til 14. august pga. flere sammenfaldende arrangementer.

c.                         

Bernadette Preben-Hansen afholder et causeri ved kirkekaffen 9.juni.

d.                         

Grillfesten, der er fælles for de 3 menigheder, afholdes 24. august på Institut Sankt Joseph, Dag Hammerskjölds Allé 17. Der er brug for hjælpere før og efter festen. Yderligere omtale står under punkt 3.

 

9.      Eventuelt

a.                         

Kommende mødedatoer: 8/8, 19/9, 31/10 og 5/12.

 

b.                         

Peter taler med Rasmus om de aftalte ændringer på hjemmesiden.

 

Referent: Bente Nielsen

 

 

Referat af menighedsrådsmødet 11. april 2013

 

 

Afbud fra p. Sanders og Stig Sørensen

 

Godkendelse af referatet fra 28. februar 2013.

Referatet blev godkendt.

 

Meddelelser og orientering m.m. fra formanden.

Økonomiudvalget har holdt sit første møde. Næste møde holdes 16. april med deltagelse af Thomas Larsen og Lilian Jacobsen fra bispekontoret.

 

På hjemmesiden skal der mere fokus på det, der sker nu. Peter, Elisabeth og Rasmus tager en drøftelse derom.

 

De tre menighedsråds formænd holdt møde 4/4. Der er indkaldt til et fællesmøde for de tre menighedsråd og sognepræsten den 16. maj.

 

Der er lavet opslag om rengøring af kirken 4. maj. John har lavet lister, hvorpå man kan tilmelde sig.

 

Meddelelser og orientering fra pastor Niels.

Pastor Marcos har været syg en tid, så der har været pres på arbejdet. Han er nu i bedring.

 

Pastor Daniel er vendt tilbage og kan hjælpe indtil efteråret, hvor han skal 2-3 måneder til Rom. Niels har været i alle tre kirker i påsken.

 

Skriftemålssituationen er under pres, så hver præst vil fremover efter messerne høre skriftemål.

 

Ministrantordningen – behov for styrkelse.

Alexander får pålagt den opgave at stå til rådighed for ministranterne, og vi vil opfordre børn til at kontakte Alexander for at melde sig til denne tjeneste. Peter påtager sig ”kontakt- og prikkesituationen” for at finde ministranter, der kan oplæres. Men vi har også brug for voksne i menigheden, der har ministreret som børn. Alexander vil påtage sig tjenesten, indtil der kommer andre.

 

Oprettelse af hold for undervisning af førstekommunikanter.

Sr. Anne Marie vil gerne undervise, men ikke alene. Nogle DUK´ere kan måske hjælpe. Det vil være godt også med nogle unge mennesker. Daniel Ebert kan måske hjælpe.

 

Peter går i arkivet og finder navnene på børn i 8-10-års alderen. De får et brev med oplysning om et forberedende møde i august, hvor de skal medbringe en kopi af dåbsattesten samt 100 kr.

Der vil også komme en annonce i sognebladet, en fællesreklame for de tre sogne.

 

Firmelsesundervisningen vil igen i år være fælles for de tre sogne, og firmelsen vil denne gang finde sted i Vor Frue kirke.

 

Jesu Hjerte Kirke – forslag, opfølgning og beslutninger.

Sr Rut vil gerne fortsat hjælpe med p. Ziggelaars Missionarbejde. Hun skriver den indledende artikel og oversætter korrespondancen. John står for alt det praktiske, og p. Sanders tager sig af økonomien. Hvem kan påtage sig at skrive den afsluttende artikel? P. Ziggelaar gør det indtil videre, men der er brug for en afløser inden længe.

 

Sognet giver et tilskud til menighedens udflugt; der er et råderum på 8.000 kr. Menighedsrådet støtter hjælpen til udflugten.

 

Sognebladet.

Vi skal sende nogle bidrag og billeder til sognebladet. Peter refererer foredraget om Therese af Lisieux, som Lisbeth Rütz holdt ved kirkekaffen.

 

Troskurset her i Troens År hver onsdag aften i menighedslokalet har været en succes. Der kommer et foto derfra i sognebladet.

 

Kulturnatten ligger i år 11/10. Der er tilmelding 15/4. Man vil muligvis fokusere på Maria som troens moder. Vi får brug for hjælpere. Alle tre sogne har kulturnat.

 

Kommende begivenheder og arrangementer foråret 2013.

Bernadette Preben-Hansen kommer og holder et causeri ved kirkekaffen.

De tre københavnske menighedsråd holder et fællesmøde med deltagelse af sognepræsten/præsterne.

Anna er tovholder til Jesu Hjerte festen 7/6. Peter spørger Kenneth og Jonna, om de som sædvanlig vil hjælpe. Der er også brug for andre hjælpere den dag. Vilhelm og p.Sanders køber ind.

 

Eventuelt.

Der har været problemer med Annas mailadresse. Elisabeth kontakter p. Sanders.

 

 Referent: Bente Nielsen

 

Referat af menighedsrådsmødet 28. februar 2013

 

Afbud fra Elisabeth.

 

1. Godkendelse af referatet fra 10. januar 2013.

Referatet blev godkendt

 

2.Meddelelser og orientering m.m. fra formanden.

A. Økonomiudvalget har holdt møde og har inviteret Thomas Larsen og Lilian Munch Jakobsen til deres næste møde. De har sagt ja. Vi følger bispedømmets ambition om en stigning på 70 % over 3 år. Udvalget følger, hvad der sker i andre sogne.

B. Vi venter med at drøfte hjemmesiden, til Elisabeth er der. Men vi kunne tænke os mere tyngde i det nye på hjemmesiden og synes også, at den er svær at finde rundt i.

C. Der er udarbejdet en ny oversigt over sognets medarbejdere.

D. Kirkestatistikken for 2012 viste fremgang for vores sogn med hensyn til fremmøde og kommunionerne, men der er et fald i antallet af kirkelige handlinger.1 er udmeldt fra sognet

 

3. Meddelelser og orientering fra præsterne.

A. Flere billeder og indlæg efterlyses fra vores sogn til det fælles sogneblad.

B. Der kommer 2 nye præster til Grønland.

C. Jesu Hjerte Sogns regnskab for 2012 blev gennemgået af p. Sanders. Regnskabet viser et overskud på 110.000 kr. Der er stort set indtægter som i fjor, men udgifterne er mindre. Missionsopgaverne har et stort beløb. Det er en integreret del af menigheden. Også byggefondens, feriefondens og kirkemusikfondens regnskaber blev gennemgået. Menighedsrådet godkendte regnskaberne.

 

4. Ministrantordningen – behov for styrkelse?

Der annonceres efter nye ministranter.

             

5. Behov for kirkerengøring før påske?

Vi besluttede at indkalde til rengøring en lørdag i april.

 

6. Jesu Hjerte Kirke – forslag, opfølgning og beslutninger.

A. Der skal snarest findes en afløser for p. Ziggelaar til at skrive medlemsbladet og til at fortsætte de personlige relationer. P. Sanders klarer administrationen, og John trykker bladet.

B.Fællesmødet for formændene i de 3 københavnske menighedsråd og sognepræsten bliver enten 3. eller 4. april kl. 19.30 i Skt. Ansgar.

 

7. Sognebladet.

Vi har fået 17.000 kr. i portostøtte. Udgifterne til det første sogneblad i år fratrækkes de 17.000 kr, og de resterende udgifter fordeles mellem menighederne efter den sædvanlige fordelingsnøgle efter antallet af husstande i menighederne.      

 

8. Kommende begivenheder og arrangementer i 2013.

A. Lisbeth Rütz fortæller om en rejse til Paris ved kirkekaffen i marts.

B. Bernadette Preben-Hansen holder et causeri ved kirkekaffen i april.

 

9. Eventuelt.

På oversigten over menighedsrådet i sognebladet, skal Tanous navn skrives i stedet for Anne Maries.

                                                                                 

 

Referent: Bente Nielsen             

 

 

Referat af menighedsrådsmødet 10. januar 2013

                                 

1.   Godkendelse af referat fra mødet den 22. november 2012.

Referatet blev godkendt.

 

3.   Jesu Hjerte Kirkes hjemmeside – status og udvikling

Rasmus Kaare Frederiksen (webmaster) gennemgik hjemmesiden, og vi drøftede, hvilke punkter der evt. skulle fremhæves eller stryges. Rasmus sender os en mail, så vi mere konkret kan gå ind i drøftelsen. Der er bl.a. brug for en person, der taler italiensk. Alle opfordres til at henvende sig med rettelser til hjemmesiden.

 

2.   Meddelelser og orientering fra formanden.

Der blev byttet rundt på punkt 2 og 3 af hensyn til Rasmus.

a.   Anne Marie er stadig syg. Det vides ikke, hvornår hun atter kan indtræde i menighedsrådet.

b.   Birte Mandrup har sendt en mail til menighedsrådet. Hun opfordrer til, at man på 2. helligdage synger salmer, selvom koret ikke er der. Hun kommer gerne selv og synger for. Hun så også gerne, at menigheden fik lejlighed til at synge en offertoriesalme ved søndagsmessen og festlige messer. Peter vil tage kontakt med Birte.

c.    Daniel har afleveret en liste over ministranterne, men den er ikke tidssvarende. Daniel deltager gerne som ministrant ved festlige lejligheder.

d.   Anne Storm vil gerne hjælpe ved kommunionsuddelingen på hverdage, når der er behov for det.Tanous Dupont(Toni) vil gerne hjælpe som kommunionsuddeler om søndagen.

 

4.    Meddelelser og orientering fra præsterne.

a.  (Niels) Der er kommet en gave fra et brudepar. Det drejer sig om et gyldent barokkors og 2 bøger om, hvordan man fejrer liturgien.

b.   Regnskabet for det sidste nummer af sognebladet var 1.200 kr. billigere end sidste gang, så hvert blad kostede 14,50 kr.

c.   (P. Sanders) Indsamlingen til Vanessa Gram gav 2.119 kr. Vanessa modtager i alt 3.000 kr. til deltagelsen i ungdomskonferencen i Brasilien.

 

5.    Ny kontaktperson, som kan hjælpe med p. Ziggelaars missionsarbejde. v/ Stig.

a.   Bladet udkommer stadig, men det er blevet tyndere, og der er ingen pleje af donorerne, hvorfor indtægterne også er vigende. P. Ziggelaars havde personlige kontakter. Vi skal finde en, der kan tage over med de praktiske ting.

   

     6.  Jesu Hjerte Kirke – forslag, opfølgning og beslutninger.

                

a.  Der oprettes et økonomiudvalg, som refererer til menighedsrådet. Udover menighedsrådets formand deltager Joachim Cordtz, Ann Tram Doan, Alexander Wettendorff og Rasmus Kaare Frederiksen. Peter indkalder til møde.

b. John har lavet en ny liste over menighedens aktiviteter.

c. Der skal holdes et stormøde med de 3 københavnske menighedsråd, for at vi kan arbejde sammen og give hinanden gode ideer.

De 3 menighedsrådsformænd mødes og lægger en plan for mødet.

d. Der arbejdes forsat på en oversigt over medarbejderne i sognet.

 

     7.  Sognebladet.

a.   Elisabeth arbejder på nedsat kraft den næste tid. Bente kan hjælpe med bladet, hvis det bliver nødvendigt.

b.   Elisabeth kan derfor heller ikke fremover hjælpe med de praktiske forberedelser i forbindelse med troslærekurset om onsdagen. De to kommende onsdage vil Vilhelm og Peter hjælpe; derefter skal der findes en vikar.

 

8.    Kommende begivenheder og arrangementer i 2013.

      Christian Noval holder et foredrag ved en kirkekaffe i februar. To andre ting er under forberedelse.

 

9.    Eventuelt.

Intet.

 

Referent:Bente Nielsen

 

Kommende menighedsrådsmøder:

Torsdag den 28. februar

Torsdag den 11. april

Onsdag den 5. juni

  

 

 Referat af menighedsrådsmødet 22. november 2012

 

 Tanous Dupont havde meldt afbud.

 

Godkendelse af referatet fra mødet 4. september 2012

Referatet blev godkendt.

 

Drøftelse af referaternes udformning og offentliggørelse.

Vi kan fremover nøjes med ét referat til både internt og eksternt brug.

 

Meddelelser og orientering fra præsterne

        Pastor Niels Engelbrecht takkede for en god medarbejderfest.

        Birte Mandrup og sr Elisabeth har meldt sig besøgstjenesten, der er fælles med de to andre sogne. Der er 271 ældre, der får besøg henholdsvis til jul og påske. Man registrerer, om der er brug for flere besøg. De får en lille blomst..

        Det kører med mini-firmanderne, hvor deltagerantallet svinger mellem 10 og 35.     

Troskurset om onsdagen går godt med normalt mere end 30 deltagere. Fremover serveres der kun småkager til teen/kaffen. og prisen kan holdes nede på 10 kr. 

En idé om natcafé i kælderen har ikke vist sig at være en god idé kombineret med med en flok hooligang, der holder til i baren overfor kirken.

 P. Sanders omtalte 2 forskellige grupper filippinere, der holder til i kælderen.

Kulturnatten gik fint. Der kom 300 deltagere i løbet af aftenen, hvilket er dobbelt så mange som sidste år. Næste år skal vi have flere ind i planlægningsarbejdet. Forslag til næste år:

”Spiritualitet omkring Jomfru Maria”, evt. med inddragelse af Lourdes. Programmet skal indsendes inden 1/7. Flere besøgende har fundet vej tilbage til Kirken efter denne aften, så Kulturnatten kan også være missionerende. Budgettet på de 1.000 kr. blev ikke overskredet.

Snart er det tid til at få adventskransen lavet og til at få julekrybben sat op. Elisabeth og Per vil fotografere krybben, så billederne næste år kan købes til julekort. Vi skal også have sat de allerede eksisterende billeder fra kirken stillet op til køb i våbenhuset.

Anna står igen i år for receptionen efter midnatsmessen.

Der var ikke tid nok til besøget af ”Troens kors”, så der kunne arrangeres noget i kirken.

Prep-kurset foregår med tre eftermiddagsmøder og et helt lørdagsmøde. Det er for ægtepar, der er kørt lidt fast i deres forhold.

Der blev indsamlet 4.066 kr. til Caritas.

 

Jesu Hjerte Kirke – forslag, opfølgning og beslutninger.

Bispedømmet har kørt med underskud i tre år, så det er absolut nødvendigt, at kirkeskatten forøges, hvis der ikke skal ske drastiske lukninger og nedskæringer. Det foreslås at studere sognebladet fra Århus, www.katolsk-aarhus.dk, og ikke mindst læse mere om den nye økonomiske politik på katolsk.dk. Når det bliver mere konkret, vil Joacim Cortz gerne gå med i arbejdet. Også Ahn Tram Doan er interesseret i at hjælpe, og der bliver brug for flere hjælpere.

Det blev besluttet at yde til tilskud til Vanessa Grams deltagelse i World Youth Day i Rio De Janeiro 2013. Efter messen vil der stå to ministranter med kurve for at modtage menighedens bidrag. Elisabeth Jørgensen besvarer Vanessas brev.

Til januar vil der blive indkaldt til et fællesmøde for de tre sognes menighedsråd.

 

 Nyt fra pastoralrådsmødet 17-18. november.

Den kirkelige domstol reorganiseres, man efterlyser interesserede forhørsdommere.

Man agter at oprette en ægteskabstænketank, der i løbet af seks måneder afholder otte moduler for kommende ægtefolk for at få troslivet integreret.

Der er kommet tilbagemelding fra grupperne i sogneundersøgelsen.

Der bliver afholdt en lægmandskonference i Wien.

Der er lagt en økonomisk politik, der skal rette op på Kirkens økonomi med en kraftig forøgelse af indtægterne, så der kan komme balance i budgettet. De frivillige indbetalinger (kirkeskatten) skal i 2013 øges med 20%, i 2014 med 45% for i 2015 at nå op på 70%. Det betyder, at de nuværende 12.5 millioner kroner vil stige til 21.5 millioner om tre år. Sognet beholder 70 % af indbetalingerne, og resten går til henholdsvis præstelønninger og til bispedømmet.

 

Sognebladet.

Hvert sogneblad koster sognet 15 kr. Det bliver uddelt til i alt 2.463 husstande for alle tre menigheder. Da vi har væsentligt mindre plads i det fælles sogneblad end før, så er Elisabeth Jørgensen nu alene redaktør. Bente Nielsen er fortsat sekretær i menighedsrådet og skriver referaterne af møderne. Ud over at komme på hjemmesiden, vil der også, med p. Sanders hjælp, blive sørget for, at hovedtrækkene (så meget der er plads til) kommer bag på ugesedlen, når vi har haft møde.

 

Kommende begivenheder og arrangementer i 2012.

         15/12 er der Nikolausfest. Birte Windfeldt-Schmidt står igen

         i år for arrangementet.

         16/12 er der reception for Ole Kongsted, der har været organist ved kirken i 30 år. Anna Siekierska står for receptionen.

         9/12 er der luciaoptog under messen v/ Anna Siekierska.

         Christian Noval holder foredrag ved kirkekaffen i begyndelsen af 2013.

         Bernadette Preben-Hansen holder et causeri ved kirkekaffen i begyndelsen af 2013.

        Lisbeth Rütz vil fortælle om en rejse ved kirkekaffen i det nye år.

 

Ændring af mødetidspunkt i december 2012.

Mødet erstattes af et møde 10/1.

Øvrige møder i menighedsrådet indtil sommer: 28/2, 11/4, 5/6

 

 

Bente Nielsen

 

 

Referat af menighedsrådsmødet 4. september 2012  

   

Alle var til stede, også Tanios Antoun Ch. Dupont, der er suppleant i menighedsrådet.

 

1.Godkendelse af referatet fra mødet 9. august 2012.

Referatet blev godkendt.

 

2.Meddelelser og orientering fra præsterne.

a.  Pastor Niels Engelbrecht konstaterede, at grillfesten, fælles for de 3 sogne, havde været god.

b.  Der er nu sendt besked til de kommende minifirmander, og der er fundet egnede undervisere og en god tovholder. Sammenkomsterne foregår 1. og 3. lørdag fra oktober på Institut Saint Joseph med et alsidigt program med bl.a. undervisning, messe og forskellige slags sport.

c.  P. Sanders sagde, at p. Stanislaw, der er vincentpræst, er kommet.

d.  Som tidligere år har der været en række gæster i løbet af sommeren.

e.  Orglet viste sig at være i en bedre stand end forventet. Der blev sat en prop i luftslangen, hvorefter det ikke hvæsede mere. Orgelmanden gennemgik orglet og vil komme med et tilbud på nogle mindre reparationer.

f.  En tidligere sakristan, Grethe Ekman, har tildelt kirken en arv på 2 gange 20.320 kr., dels til sognet og dels til missionsmarken. Uventet dukkede et tredje og lignende beløb op fra Ansgarstiftelsen.

g.  Der søges om tilskud inden 1/10 til at sende sognebladet ud.

h.  Køleskabet til kælderen er leveret til kantstenen, hvorefter Quentin har bragt det ned i kælderen. Det er et godt Atlas-køleskab til 2.499 kr. Quentin har ryddet op i kælderlokalet, og når det er forsynet med borde og stole, er det klar som mødelokale, bl.a. til brug for filippinerne. Indretningen kunne gøres bedre, men komfuret er nyt. Der kan være ca. 30 personer.

i.   Pastor Niels Engelbrecht fortalte, at Ole Kongsted havde henvendt sig til ham. Han vil gerne fortsætte som organist indtil videre.

j.  3. søndag i advent har Ole Kongsted 30 års-jubilæum i JHK. Det fejrer vi søndag den 16. december med en reception.                    

 

3.Jesu Hjerte Kirke – forslag, opfølgning og beslutninger.

a. Vi er fortsat afventende m.h.t. økonomien; Joakim Cortz var positiv m.h.t. hjælp, men ville gerne vide lidt mere derom først. Ahn Tram Doan vil også blive spurgt.

b.  John Toft har lavet en oversigt over aktiviteterne i menighedssalen. Den spansktalende menighed er flyttet til Skt. Ansgar. DKKF har 3-4 møder om året.

c.  Pastor Niels Engelbrecht skriver brev til alle evt. førstekommunikanter i sognet. Måske vil sr Anna Maria undervise dem. Der var kun tilmeldt ét barn, der blev henvist til Sakramentskirken. Det kan ikke være rigtigt, at der ikke er flere.

d.  Kirkekaffen er nu begyndt igen med et udvidet tilbud.

e.  Det foreslås, at de 3 menighedsråd indkaldes til et møde, så vi kan lære hinanden at kende og lære af hinanden. Peter Dal  indkalder.

 

4. Sognebladet.

a.  Sognebladet har skiftet karakter, og vi er usikre på, hvor megen plads vi får, så vi prøver at få et møde med de ansvarlige fra de andre sogne. Elisabeth Jørgensen tager kontakt.

   

    5. Kommende begivenheder og arrangementer i 2012.

a.   Der udstilles en række forskellige julekrybber, og Ole Kongsted laver et indslag med koret og med egne kompositioner. Pastor Niels Engelbrecht holder korsvejsandagt kl. 22. Der er brug for vagter ved dørene og i det hele taget folk, man kan spørge. Tilmelding senest 6/10.

b.   Troslærekurset for voksne katolikker starter 5/9. Pastor Niels Engelbrecht  kommer og taler med deltagerne om det at tro.

Der betales 20 kr. pr. gang. Aftenen slutter kl. 21.30. Programmet hænges op i våbenhuset.

c.   Christian Noval er på Færøerne nu, og han er booket hele efteråret, men næste år vil han gerne komme til kirkekaffe og tale.

d.   15. december, kl. 14.30 holder vi Nikolausfest.

e.   9. december er der Luciaoptog i messen.

 

Eventuelt.

a.   16. november bliver der medarbejderfest kl. 18.

b.   10. november er der rengøringsdag kl. 9-13, vi slutter med frokost.

 

Referent:  Bente Nielsen

  

 

 

Referat af menighedsrådmødet 9. august 2012 

                     

Fraværende: Anna Siekierska

 

1.  Godkendelse af referatet fra mødet 21. juni 2012.

     Referatet blev godkendt.

 

2.   Meddelelser og orientering fra præsterne.

a.  Niels Engelbrecht fortalte om samarbejdet mellem citymenighederne, ligesom han gjorde det efter messen i søndags.

b.  Niels Engelbrecht fortalte, at der er sendt meddelelse ud til alle 13-14-årige om firmelsen. Der er et orienteringsmøde om firmelsen den 14/8 kl. 19:30 i menighedssalen, Bredgade 69 A. Der medbringes dåbsattest og 500 kr. til undervisningsmateriale.

c.  P. Sanders viderebragte Caritas´ tak for det tilsendte fastebidrag på 2.689,50 kr.

d.  Tro og Lys mødes 3. lørdag i menighedssalen.

e.  20-30 filippinske kvinder samles fredag aften hver 3. uge. De kan muligvis være i lokalet i kælderen, hvor der også er et køkken. Mange af dem er au pair piger. ’Cap’ holder møde med dem i menigheden på Amager i Caritas regi.

f.   Indkøb af et nyt køleskab er stadig under overvejelse.

g.  Pastor Alban er vendt tilbage fra Athen, men rejser snarest tilbage.

h.   Der kommer en ny præst, en vincentpræst, der skal bo i huset sammen med p. Sanders, pastor Peter og Vilhelm Stender.

i.   Orglet er begyndt at hvæse, da det er utæt. Orgelmanden fra Frobenius kommer for at se på det på mandag den 13/8 kl. 10. Ole Kongsted kommer også. Der står 107.000 kr. på orgelfonden.

 

3.   Jesu Hjerte Kirke – opfølgning, forslag og beslutninger.

a.  Økonomien. Vi afventer et fælles oplæg, hvori vi vil følges med de

    andre sogne. Vi har brug for ressourcer udefra. Peter Dal vil            opfordre Joakim Cordz til at deltage i dette arbejde.

b.  Videreførelse af p. Ziggelaars ”Missionsmarken”.

    Bladet er indtil nu blevet trykt hver måned for 854 kr., måske kunne det fremover udkomme hver anden måned. John Toft trykker det og sender det til bidragsyderne. P.Ziggelaar fortsætter også selv med arbejdet, jfr. sidste referat.

c.  Oversigt over menighedens aktiviteter

    Man henvender sig til p. Sanders, hvis man skal låne et lokale.

d. Kirkekaffen fremover – hvordan skal den forme sig?

    Pga. det lidt senere tidspunkt skal der til kirkekaffen serveres noget mere bastant: brød, boller, skåret pålæg, ost, smør og marmelade samt kaffe og te. Bortset fra fester og ferier er der kirkekaffe hver søndag efter messen. Anna Siekierska giver besked til hjælperne om den nye form.

 e. Forslag om en dankort-automat i kirken.

     Man foretrækker, om muligt, et SMS-kollektforsøg. Der kommer et

     forslag fra bispedømmet derom.

f.   Forslag om salg af postkort m.m. i kirken.

    Ud over de to eksisterende fotos af kirken vil der bliver taget billeder af Maria-alteret og julekrybben, og disse kort plus forskelligt oplysningsmateriale vil kunne sælges. Vi så på, hvor det bedste sted herfor var, og besluttede os for våbenhuset, idet plakaten over det lille bord flyttes, så hylderne med kortene kan ophænges der i stedet. Quentin vil lave reolen og sørge for ophænget.

 

4.   Sognebladet.

a.   Det sidste sogneblad er nu udsendt med lidt forsinkelse.

b.   Vi deltager fremover i det fælles sogneblad for de 3 københavnske kirker. Navnet bliver: Skt. Ansgars, Sakraments- og Jesu Hjerte Kirke. Næste blad udkommer i begyndelsen af september, deadline en uge før 1/9. Menighedsrådets deltagere skal figurere. Der bliver en kombineret kalender i 3 farver, hvert sogn sin kulør. Indholdet sendes til Rikke. Bladet sendes centralt til husstandene. P. Sanders fortsætter med ugesedlen.

 

5.  Opslag af stillingen som organist.

    Der er ikke kommet nogen opsigelse fra Ole Kongsted. Han fortsætter

    sandsynligvis, så vi afventer en evt. opsigelse.

 

6.   Kommende begivenheder og arrangementer i 2012.

a. Fælles grillfest 25/8 kl. 18,30 på Institut Saint Joseph, Dag

    Hammerskjölds Allé 17. 95 kr. pr voksen, børn kommer gratis med.

b.  Kulturnatten 12. oktober.

    Kirken er åben fra kl. 18. Der vil være rundvisning v/ Elisabeth, ca. kl. 20 er der koncert med Ole Kongsted og nogle professionelle sangere, derefter er der endnu en rundvisning, og sidste indslag er en andagt v/ Niels Engelbrecht kl. 22. Der vil være en udstilling af julekrybber fra alverdens lande foran sakraments-alteret og på pulpituret. Der vil være papirkrybber, som børn kan farvelægge og klippe ud.

    Der er brug for frivillige til at stå ved dørene og til at holde opsyn.

    Udvalget består af Elisabeth, Per og Rasmus. Arrangementet holdes inden for et budget på 1.000 kr. Arrangementet omtales også i sognebladet.

c.  I anledning af Troens År gennemføres der et troslærekursus for

    voksne katolikker hver onsdag kl. 19,30 i menighedssalen ved Jesu Hjerte Kirke. Første gang er 5. september med emnet: ”Hvad er tro?” Der betales 20 kr. såfremt evt. forplejning.

d.  Peter Dal kontakter Christian Noval for at høre, om han kan komme  med et oplæg til en kirkekaffe. Vi vil jævnligt have et sådant arrangement. Emnet skrives i sognebladet.

e.  Nikolausfesten holdes i år efter messen søndag en 16. december.

    Samme dag er der Luciaoptog til messen.

 

7.   Henvendelse til menighedsrådet.

              Birte Mandrup har henvendt sig om bl.a. musikledsagelsen til

              messerne. Vi vil vende tilbage dertil senere.

 

8.   Medarbejdere i kirken og hvordan får vi inddraget flere frivillige?

    Jolanta Dal har udformet en udførlig liste med oplysninger om alle, der har arbejdet / arbejder i kirken. Vi opfordres til at melde tilbage til Jolanta med evt. justeringer.

 

9.   Eventuelt.

a.   Vi drøftede muligheden for at få flere kommunionsuddelere.

b.   Nøglen til det lille udhængsskab med oplysning om messetiderne er  forsvundet.

c.   Der er kun 2 tilmeldinger til 1. kommunion, og de er begge tilmeldt  på deres skole.

d.   Anne Marie Raft har orlov fra menighedsrådet i de næste fire måneder.

 

 

Referent: Bente Nielsen

 

 

 

Referat af menighedsrådsmødet 21. juni 2012

 

Alle var til stede plus p. Niels Engelbrecht.

 

1.  Godkendelse af referatet fra mødet 30/5.

Referatet blev godkendt.

 

2.  Meddelelser og orientering fra sognepræsten.

A.   Pater Sanders takkede for festen 15/6 og for gaven.

B.   Der er endnu ikke købt et nyt køleskab til kælderen, da der er problemer med transporten, men der arbejdes på sagen. Kaffemaskinen ved kateketværelset bliver hurtigt utæt, så den vil ligeledes blive udskiftet.

C.   Der afholdes et troskursus for voksne katolikker hver onsdag fra den 5. september i Jesu Hjerte Kirkes menighedslokale. Elisabeth Jørgensen og Vilhelm Stender er værter. Der bliver lavet plakater om kurset, ligesom det også vil blive omtalt i KO. Der vil fremkomme en oversigt over dem, der underviser.

D.  Ole Rasmussen, der er sognets regnskabsfører, og p. Sanders, der er kasserer, fortsætter året ud.

E.   Det blev besluttet at sende vores sakristan, Alexander Wettendorff, med på rejsen til Lourdes 5-12/9.

 

3.  Jesu Hjerte Kirke før og efter juli 2012.

A. Der vil blive holdt et fælles kursus for firmanderne i de 3 storkøbenhavnske sogne, ligesom man vil forsøge at lave fælles undervisning af minifirmanderne, hvorimod 1. kommunionsundervisningen forbliver i de enkelte sogne.

B. Fra 1/8 kommer højmessen til at starte kl. 11 om søndagen. Kirkekaffen vil så blive erstattet af lidt let spisning. 20-messen fortsætter som altid. Ud over pater Sanders så regner man med, at biskoppen, p. Niels Engelbrecht, p. Marcos Bernús og p. Christian Noval kan hjælpe med at læse messerne.

C.   I forsøget på at få en oversigt over menighedens aktiviteter vil Anne Marie Raft lægge en seddel i kateketværelserne, hvorpå typen af aktivitet, den ansvarliges navn samt dennes tlf. og mail skal skrives.

D.  Det kommende sogneblad bliver det sidste i sin nuværende form. Fra slutningen af august indgår vi i det fælleskøbenhavnske sogneblad. Bente Nielsen fortsætter med at have ansvaret for vores sogn. Betalingen af bladet bliver udregnet efter en fordelingsnøgle mellem sognenes medlemmer.

E.   Vi venter med vores drøftelse af kirkeskatten til efteråret, hvor der vil komme et generelt fremstød fra bispedømmet.

 

4.  P. Ziggelaars missionsarbejde.

Dette missionsarbejde udgår fra Jesu Hjerte menighed. Det er et stort arbejde, for man skal holde kontakt med stederne, pleje bidragsyderne, lave bladet, være i forbindelse med pigeskolen i Kenya, holde regnskab med, hvad pengene går til og være i kontakt med de præstestuderende.

Det er svært at finde en egnet afløser, så Peter Dal har kontaktet pater Ziggelaar og foreslået, at han selv fortsætter med arbejdet, når han flytter til Nijmegen (Holland) Han kunne evt. have en kontaktperson i

Danmark. Peter Dal vil holde et møde med pater Ziggelaar 1. uge i juli.

 

5.  Kommende begivenheder og arrangementer i 2012.

A.   Der bliver holdt sjælemesse for biskop Hans i Jesu Hjerte Kirke tirsdag d. 7/8. 

B.   Vi deltager i kulturnatten 12/10. Temaet er julekrybber fra hele verden. Arrangementet slutter med en andagt kl. 22. Kirkens kor deltager. Der bevilliges 1.000 kr.

C. Troslærekurset om onsdagen er omtalt oppe under menighedens aktiviteter.

D.  P. Christian Noval vil komme med et oplæg en søndag efter messen til efteråret, muligvis om Markus.

E.   Stenoklubbens udflugt til Gavnø var en succes, og der er også kommet flere deltagere til Stenoklubbens møder 3. tirsdag i måneden

 

F.   Ansvarlige og inddragelse af flere frivillige.

Jolanta og Peter Dal møder med en liste over frivillige hjælpere til det første møde efter ferien. Der er flere mulige hjælpere.

    

G.  Eventuelt.

Anne Marie Raft gav et referat af Pastoralrådsmødet, som var et spændende arrangement. Flg. emner drøftedes:

A. Nordvanggård afhændes i 2013, da bispedømmet ikke økonomisk ser sig i stand til at overtage stedet.

B. Der er kommet en ny præst til de engelsksprogede, p. K. Frederic.

C. Marcelino Gaugin redegjorde for arbejdet i pastoralcenteret, som udgiver kateketisk materiale og bøger. De administrerer en netbutik og har lige udarbejdet en læreplan for børne- og ungdomskatekesen i

bispedømmet. Centeret er gået i samarbejde med Arnold Busck om salg af bøger.

D. DUK opfordrer alle sogne til at sende deres unge til ”Den største dag”-arrangementet i Århus til september og til i det hele taget at deltage i DUK-aktiviteterne.

E. Det ekstra undervisningsforløb af 1.kommunikanterne, som Anne Marie Raft omtalte sidst, vil nu indgå i minifirmandernes program. Arrangementet finder sted på en af de katolske sogne i indre by, hvor der er skolebygninger med de nødvendige faciliteter.

F. Den 1. oktober begynder Troens år, og der er nedsat en arbejdsgruppe, bestående af biskop Kozon, Niels Messerschmidt og Kaare Nielsen, der er i gang med at udarbejde forslag til initiativer både på landsplan og i sognene.

G.  Vi lavede flg. aftaler for efteråret:

9/8 menighedsrådsmøde kl. 19.30

4/9 menighedsrådsmøde kl. 19.30

Mødet i oktober annonceres senere.

22/11 menighedsrådsmøde kl. 19.30

18/12 menighedsrådsmøde kl. 19.30

 

Referent: Bente Nielsen

 

 

 

Referat af menighedsrådsmødet 30. maj 2012 

  

1. Godkendelse af referatet fra mødet 12. april 2012

Referatet blev godkendt.

 

2. Meddelelser og orientering fra sognepræsten.

 

a.P. Sanders har indkøbt hostier i Tyskland til det næste halve år. De er lidt mindre end dem, vi plejer at bruge.

 

b. Der var 28 deltagere i Stenoklubbens udflugt til Gavnø. Turen var god.

 

c. Årsregnskabet er godtaget uden nogen bemærkninger.

 

d. I sognebladet fra Kolding er der en god artikel om den manglende betaling af kirkeskat. Vi kender desværre problemet. Artiklen kan eventuelt gengives i vores sogneblad.

 

e. Musica Viva har holdt koncert i kirken med forskellige danske sange, men uden særligt religiøst indhold. Koret har ellers en aftale om, at koncerten i Jesu Hjerte Kirke skal være med kirkelige sange.

 

f.Bladpuljen har godkendt beløbet til udsendelse af sognebladet.

 

g.  Køleskabet i fælleskøkkenet i kælderen blev ødelagt 2. juli af den voldsomme regn. Der købes et nyt til ca. 3.000 kr. Kaffemaskinen i køkkenet oppe ved kateketværelset er også i stykker og skal skiftes ud.

 

h.Der er udkommet et hæfte, ”Vær et ekko”, der er beregnet til menighedsbaseret oplæring i og formidling af troen.

 

 

3. Jesu Hjerte Kirke før og efter juli 2012

 

a. Status over præsteressourcerne.

Der blev kun gjort status for perioden frem til ult. juli. Søndagsmessen kl. 20 læses af en præst fra Sct. Ansgar. Det gælder ligeledes for 17-messen om tirsdagen. Hvis p. Sanders ønsker det, kan han blive yderligere aflastet.

 

b. Kirkens økonomi.

Vi venter med en kampagne om kirkeskatten til efteråret.

 

c. Menighedens aktiviteter (se også nedenfor)

Vi har fået tilsagn fra Christian Noval, der vil fortælle (måske) om evangelisten Markus.

Anne Marie ønsker at få registreret alt det, der foregår i kirkens lokaler.

 

d. Troslærekursus for voksne katolikker i menighedssalen i  Stenosgade.

I forbindelse med det kommende års konvertitkursus i Bredgade (som afholdes hver torsdag fra den 6. september) planlægges det, at bede de enkelte foredragsholdere til kurset om at dublere deres foredrag med et troslærekursus for voksne katolikker.

 

Der er til menighedsrådet rettet et ønske om, at disse forelæsninger kan finde sted i menighedssalen i Stenosgade om tirsdagen.

Menighedsrådet bakker op om det gode initiativ. Der må dog findes en anden aften, idet Musica Viva koret igennem 20 år har holdt prøver om tirsdagen..

 

PREP, et ægteskabskursus i Caritas regi, ledet af David Vincent Nielsen og Kaare Nielsen, vil gerne bruge vores menighedssal om mandagen kl. 18-22 i ugerne 46, 47 og 48 samt lørdag den 1/12 kl. 9.30-17.

Peter Dal melder tilbage, at dette godt kan lade sig gøre.

 

e. Næste udgave af sognebladet: udgivelsestidspunkt og indhold     

Vores sidste sogneblad udkommer omkring Sct. Hans, således at vi kan nå at omtale festen den 15. juni. Fra august slutter vi os til det fælles sogneblad for de tre københavnske kirker. I det nummer kommer bl.a. Stenoklubbens program.

 

f. Anne Maries deltagelse ved pastoralmødet 9-10. juni

Anne Marie deltager som suppleant for Vilhelm. Der skal gives formel besked til Henrik Ledertoug om, at hun er menighedsrådets suppleant.

 

g. Forslag om en havearbejdsdag og renholdelse af fortov foran kirken og Stenosgade A-B.

P. Sanders mener ikke, det er nødvendigt med en havearbejdsdag.

Det er kommunen, der har pligt til at renholde gade og fortov. Der er imidlertid så snavset, at vi må se at få fjernet det værste inden messen om søndagen. Måske Toni Dupont kunne tænke sig at hjælpe hermed.

 

 

4. Jesu Hjerte Fest og p. Sanders´ 75 års fødselsdag fredag d. 15. juni

 

Efter messen vil der være en reception. Kenneth og Jonna vil gerne hjælpe med at arrangere; men der skal findes flere hjælpere, der kan medvirke både før, under og efter festen. Der var opbakning til Anne Maries forslag om at undersøge, om vi vil kunne disponere over gymnastiksalen, da der må forventes at komme rigtig mange mennesker, også udensogns. P. Sanders og Vilhelm køber ind 14. juni. Foreslået traktement: 3 slags sandwich, minifrikadeller med kartoffelsalat, frugt, skorper med ost, juice og vin.

 

 

5. Kommende begivenheder og arrangementer i 2012

 

a.     

Søndag den 3/6 vil Per og Elisabeth Jørgensen fortælle om ”Et andet Rom” ved kirkekaffen.

 

b.   

Thomas Larsen taler 11/6 om ”Den katolske kirkes økonomi” ved et menighedsmøde kl. 19.30. Juice og vand som traktement.

 

c.   

7. august afholdes der sjælemesse for biskop Hans. Ole Kongsted og koret har ikke meldt tilbage, om de kan deltage. P. Sanders/Anne Marie følger op.

 

d.   

Jesu Hjerte Kirke vil gerne deltage i kulturnatten 12. oktober. Der har været afholdt et forberedende møde i kulturudvalget, som består af Anne Marie, Peter, Per og Elisabeth Jørgensen samt Rasmus Kaare Frederiksen. Niels Engelbrecht har givet tilsagn om, at en præst vil afslutte arrangementet med en andagt.

 

6. Ansvarlige og inddragelse af flere frivillige

 

Menighedsrådet vil bestræbe sig på at få flere frivillige inddraget i kirkens arbejde. Medlemmerne vil i den nærmeste tid mere konkret rette henvendelse til muligt interesserede. Vi skal bl.a. finde en person, der kan aflaste Birte Mandrup i Stenoklubben.

 

7. Eventuelt.

 

Det var en fin 1. kommunion med positive tilbagemeldinger fraforældrene.  De fleste børn vil gerne fortsætte hver 2. uge. Der bliver udsendt brev til de kommende 1. kommunikanter. Der er foreløbig 3; men der skal være mindst 5 for at undervisningen kan finde sted. Da messen til efteråret ligger kl. 11, vil undervisningen finde sted om søndagen kl. 9.30-12, inkl. messen.              

 

P. Ziggelaars missionsarbejde skal på dagsordenen ved vores næste møde.

 

Referent: Bente Nielsen

 

 

 

 

Referat af menighedsrådsmødet 12. april 2012:

 

1.    Godkendelse af referatet.

Referatet blev godkendt.

 

2.     Meddelelser og orientering fra sognepræsten.

a.   P. Michaels orlov har givet en ny situation i sognet.

b.   Pulpituret er klar til næste fest med bænkene på plads.

c.   Sct. Mariæ holder firmelse lørdag 14/4 i Jesu Hjerte Kirke.

d.   Der foreligger nu en opgørelse af kirkeskatten for 2011. Den viser, at kun 12,94 % af menigheden i JHK er tilsluttet kirkeskatteordningen. Det overvejes at give en orientering til menigheden om kirkens økonomi, herunder den ringe tilslutning til kirkeskatteordningen.

e.   Hostierne kan ikke mere fås fra pastoralcenteret. Kirken bruger 25.000 om året. P. Sanders sørger fremover for at bestille dem én gang om året fra Tyskland.

f.    P. Sanders omtalte muligheden for at få en dankort terminal med telefonforbindelse; men først skal vi have klarhed over udgifterne. Inspirationen kommer fra svenske kirker, som har succes med sådanne terminaler. Man betaler en afgift på minimum 6.100 kr. plus et månedligt beløb, derudover et mindre beløb pr transaktion. Alle kunne se perspektiverne i at få en sådan terminal, idet flere og flere bruger dankortet til allehånde transaktioner. Spørgsmålet er, om det kan betale sig? Måske kunne bispedømmet overtales til at støtte JHK i at gøre et forsøg? 30% af kollekten i sognet tilfalder jo også bispedømmet...  

 

3.     Jesu Hjerte Kirke før og efter juli 2012.

a.   Biskoppen har bedt de italiensk-talende præster om at finde ud af en turnusordning, således at den italienske lørdagsmesse sikres fremover.

b.   Der vil i JHK fortsat være hverdagsmessen mandag-fredag og to søndagsmesser. Det er muligt at få hjælp til søndags- og hverdagsmesserne, hvis p. Sanders ønsker det. P. Niels Engelbrecht og en af de unge præster fra Sct. Ansgar kan komme, fx en gang om ugen. Fremover vil det være en af præsterne fra Bredgade, der celebrerer 20-messen i Stenosgade om søndagen.

c.   Efter 2012. P. Niels Engelbrecht ønsker, at højmessen flyttes til kl. 11.00. Herved kan en præst nå fra Sakramentskirken til JHK. P. Robert og p. Christian Noval vil kunne hjælpe til med hverdagsmesserne. Der vil fra august blive udarbejdet et skema for et halvt år ad gangen over messerne i de 3 københavnersogne plus Bornholm. P. Niels forventer at tage én højmesse om måneden.

d.   Der er endnu ikke truffet en endelig beslutning om p. Sanders fremtidige virke. Vi håber meget på, at p. Sanders også efter 1. august tager del i messerne i JHK.

e.   Fremover vil firmelsesundervisningen blive fælles for de 3 sogne, mens undervisningen til 1. kommunion fortsætter her under sr. Anna-Marias og Anne Marie Rafts ledelse.

f.    Drøftelse af, hvordan vi holder fast i børnene/de unge, herunder muligheden for at få minikonfirmander, hvilket har været en stor succes i folkekirken. Det ville være godt at have et tilbud mellem 1. kommunion og firmelse, gerne fælles for de københavnske sogne. Man kunne prøve at opbygge en gruppe unge, der kunne overtage arbejdet hen ad vejen. Indbydelsen skulle være attraktiv, fx med tilbud om et arrangement hver 2. lørdag, hvor man begyndte med at spise sammen og sluttede med messen kl. 17.

g.   Det er planen at lægge en fast dato for dåbsundervisning hver anden måned, og bryllupsforberedelse fælles for hele Sjælland hvert halve år.

h.   Anne Marie Raft gjorde opmærksom på, at vekselsangen og andre syngende svar i JHK er lidt anderledes end i de andre kirker, da vi benytter Ole Kongsteds messer.

i.    Ole Kongsted har meddelt, at han stopper som organist 3. søndag i advent. Menighedsrådet har allerede modtaget interessetilkendegivelser, men besluttede at udskyde arbejdet med at finde en efterfølger til menighedsrådets møde i august. MR agter at opslå stillingen i Katolsk Orientering, men der foretages ikke noget, før Ole Kongsted skriftligt har opsagt sin stilling.

 

4.     Økonomi og praktiske forhold før og efter 2012.

a.   Den økonomiske fordeling mellem jesuitterne og menigheden fortsætter, indtil hele Sankt Knuds Stiftelse er overdraget bispedømmet. Der vil komme en besparelse ved, at huslejetilskuddet til 2. præsten bortfalder.

b.   Der blev endnu engang talt om kopimaskinen. Stig Sørensen havde fået en opringning fra firmaet om, at hvis vi bruger flere kopier i forhold til kontrakten, så kan vi få kontrakten genforhandlet. P. Sanders mener ikke, at vi har overskredet aftalen, da der først skal tælles op fra januar 2012, selvom vi har haft maskinen siden oktober. Måske burde de faste brugere tildeles en kode for at komme ind på maskinen, da der åbenbart er flere uvedkommende, der tager kopier.

c.   Som aftalt sidst laver vi endnu ét sogneblad, hvorefter vi gerne vil være med i det fælles sogneblad for Sct. Ansgar og Sakramentskirken, hvis det kan lade sig gøre. Det vil nedsætte udgifterne for os, og det vil også være interessant at følge arbejdet i de andre sogne.

d.   Menighedsrådet besluttede at invitere Thomas Larsen til et møde for hele menigheden for at fortælle om den katolske kirkes økonomi, herunder kirkeskatteordningen og vigtigheden af, at alle bidrager til kirkens økonomi.

 

       5.   Kalender over begivenheder i foråret og sommeren.

 

               a. Stenoklubbens udflugt 12. maj har deadline for tilmelding d.

28. april. Hvis bussen ikke fyldes op, kan man evt. lade tilbuddet gå videre til andre sogne. Anne Marie Raft foreslår dette til Birte Mandrup.

 

b. P. Sanders fylder 75 år den 27. juni. Fejringen af p. Sanders vil efter p. Sanders eget ønske ske samtidig med Jesu Hjerte festen 15. juni. Anne Marie Raft leder efter frivillige, som kan hjælpe.

 

c.   Der planlægges en sjælemesse for biskop Hans i JHK den 7. august. Den dag ville biskop Hans være fyldt 85 år. Ole Kongsted spørges, om han og koret har mulighed for at medvirke til sjælemessen. 

 

      6.   Modtagne henvendelser.

Peter Dal har fået en henvendelse fra Jens Nielsen i anledning af, at p. Michael er bevilliget orlov som 2. præst.

 

7.    Eventuelt.

Herunder fastsættelse af nye datoer for de kommende møder i menighedsrådet.

a.   De næste menighedsrådsmøder fastsattes til 30. maj og 21. juni.

b.   Anna Siekierska foreslog, at lade Britta Felsagers ”Kirken er et helligt rum” aftrykke på bagsiden af ugesedlen, da støj i kirken fortsat er et problem.

c.   Anna Siekierska foreslog også, at man pinselørdag om aftenen kunne have tilbedelse i kirken med bøn om Helligåndens komme.

     

Referent: Bente Nielsen

 

 

Referat af menighedsrådsmødet 22. marts 2012:

         

     Afbud fra pastor Michael Hornbech-Madsen.

    

1.        Godkendelse af referatet.

           Referatet blev godkendt.

 

2.        Meddelelser og orientering fra sognepræsten.

a.        Biskop Hans sov stille ind. Hans søster Emma var til stede. Det var trist, at begravelsen ikke kunne finde sted i Jesu Hjerte Kirke, hvortil biskop Hans var knyttet hele sit liv, men han blev stedt til hvile i jesuitternes gravplads på kirkegården. Vi vil også i Jesu Hjerte Kirke gerne mindres biskop Hans, så Anne Marie Raft taler med Ole Kongsted om en mulig sjælemesse her i kirken for biskop Hans.

 

b.        Der er kommet en opfordring fra Lourdesvalfarten om at sende en deltager med på rejsen. Prisen er 8.500 kr. Feriefonden kunne hjælpe økonomisk.

 

c.        P. Ralf Klein, provinsens økonom, kommer igen til maj for at medvirke til at finde en fremtidsplan for SKS.

 

d.        Som altid er der flere overnattende udenlandske gæster i præstegården hen over sommeren.

 

3.        Jesu Hjerte Kirke efter juli 2012.

Når pastor Niels Engelbrecht tiltræder som konstitueret sognepræst hos os, får han brug for hjælp fra både lægfolk og præster. Til næste møde, som pastor Niels Engelbrecht deltager i, må vi spørge ham om den præstelige betjening. Vi talte lidt frem og tilbage om, hvorvidt det var biskoppen eller pastor Niels Engelbrecht, der skulle give os denne besked, men enedes om at vente til mødet, hvor pastor Niels Engelbrecht måtte være forberedt på dette spørgsmål.

 

4.        Økonomi og administration.

a.        P. Sanders og Ole Rasmussen har erklæret sig rede til foreløbig at fortsætte med at tage sig af den økonomiske administration og regnskabsføring.

 

b.        Det blev besluttet at invitere bispedømmets administrationschef

          Thomas Larsen til et møde med menighedsrådet om økonomi, hvor han kunne komme med ideer til, hvordan vi forøger indtægterne i sognet.

 

c.        Vi har fået tilsagn fra en ung kvindelig kateket fra Sct. Ansgar, som har stor erfaring med ungdomsarbejde, om at mødes med menighedsrådet. Dette vil blive taget op senere.

 

d.        Vi drøftede fremstillingen af sognebladet og omkostningerne derved. P. Sanders oplyste, hvad trykningen af bladet kostede i 2011. Det var i snit ca. 4.000 kr. pr gang. Dertil kommer papir, porto m.m. Efter Anne Marie Rafts udregning kostede dette sogneblad i alt 10.893,57. Det er alt for mange penge. Vi drøftede forskellige alternativer, fx, om vi kunne komme med i Sct. Ansgars og Sakramentskirkens fælles sogneblad, men dette ville måske vække utilfredshed i menigheden. Man kunne også udvide ugesedlen og derudover bruge hjemmesiden. Vi besluttede foreløbig at lave endnu ét sogneblad, nemlig før sommerferien. Referaterne vil kun blive lagt på hjemmesiden, og formanden vil skrive et sammendrag til sognebladet.

 

5.        Ansvarlige for hovedopgaver og inddragelse af flere frivillige.

Jolanta Dal havde lavet en omfattende liste over alle, der figurerer på nye og gamle lister over hjælpere og ansatte. Vi opfordres til at gennemgå og tjekke navne, mail-adresser og telefonnumre, rette listerne og sende oplysningerne til Jolanta Dal.

 

6.          Modtagne henvendelser.

a.        Vi har modtaget en henvendelse fra Klaus Munk-Nielsen, som er interesseret i at afløse Ole Kongsted som organist. Ole Kongsted ønsker at stoppe 3. søndag i advent, hvad der ikke er særlig praktisk lige før jul. Anne Marie Raft kontakter Klaus Munk-Nielsen og fortæller ham om opgaverne, løn m.m.

 

b.        Merete Segalt har skrevet en mail til menighedsrådet, hvor hun udtrykker skuffelse og kritik af en række forhold. Peter Dal svarer hende.

 

c.        Anna Marie Raft sender vigtige datoer rundt til alle.

 

7.          Eventuelt.

           Anne Marie Raft erstatter Vilhelm Stender på pastoralrådsmødet d. 9-10/6.

 

b.        Anne Marie Raft passer porten mandag-fredag mellem kl. 10 og 14 så vidt det er muligt

 

c.        Printeren virker ikke. Der er ingen mulighed for at sætte printer/faxmaskinen til den PC´er, der står i porten. Hvis der skulle være nogen, der har en printer til overs, vil vi blive meget glade.

          

           Det er Stig Sørensen, der er ansvarlig for kaffe/te til det kommende menighedsrådsmøde, der afholdes d. 12. april.

 

 

Referent: Bente Nielsen

 

Referat af menighedsrådsmødet 23. februar 2012:

 1.     Godkendelse af referatet

Referatet blev godkendt.

 

 2.      Hvordan skal referaterne udformes og viderekommunikeres?

Der vil fremover udformes ét referat, der både skal være internt, og til brug for hjemmesiden. Der laves et udkast til referat, som sendes ud til rådet, som så supplerer/korrigerer hurtigt, hvorefter det endelig referat udformes.

 

 3.      Meddelelser og orientering fra sognepræsten:

a.   Menigheden på Amager har oprettet en klub for filippinske au pair-piger. Vi kan også henvise au pair piger dertil.

b.   Pastor Peter (Kim Thang Nguyen), som bor i Stenosgade, er rejst til Vietnam for at være med til at fejre sine forældres diamantbryllup.

c.   Pater van Schaik SJ, tidligere præst i Jesu Hjerte kirke, er syg. Han bliver 94 år den 10/3.

d.   Biskop Hans er alvorligt syg og er blevet indlagt; han må ikke modtage besøg.

Aktuelle nyhedsmeldinger findes på www.katolsk.dk

e.   Medlem af menigheden, Vibeke Baadsgaard, har det langt bedre og kan snart udskrives.

f.    De syv nordiske biskopper, som holder Bispekonference på Magleås i marts, vil fejre højmessen med os søndag den 11. marts kl. 10.30.

g.   Feriefondens regnskab blev gennemgået og godkendt.

h.   Peter Dal og Anne Marie Raft skal til møde lørdag den 25/2 i Tåstrup om beredskabsplanen. Se mere på:

www.katolsk.dk/beredskabsplanO/

 

 4.     Ministrantordningen.

        Der er ingen leder af ministranterne for tiden.

 

 5.     Jesu Hjerte Kirke efter juli 2012.

a.   Der sker intet med sognestrukturen de næste par år.

b.   Jesu Hjerte fortsætter som sognekirke i hvert fald de næste 2 år, og den vil også bagefter fortsætte som kirke. I april forventes en afklaring af, hvem der skal konstitueres som sognepræst.

 

 6.     Økonomi og administration.

a.   Der blev udleveret et papir, som viste kirketællingerne i fire københavnske sogne. De fleste steder var der nedgang, og for Jesu Hjertes vedkommende var der desværre en nedgang på 25% siden 2008. Vi håber, det vil gå fremad igen, når sognets fremtid ligger helt klar.

b.   Jesu Hjerte menigheds regnskab for 2011 blev gennemgået og godkendt. Et underskud på 162.941 kr.

 

 8.      Opfølgning på beslutningerne fra lørdagsmødet, august 2011

                      Punktet blev udsat.

 

 8.      Modtagne henvendelser.

a.   Lisbeth Rütz har tilbudt at holde et oplæg ved kirkekaffen om sin rejse til Israel.

b.   Der er kommet noget evangelisationsmateriale fra bispekontoret til brug i menighederne, se www.evangelisering.dk

c.   Birte Mandrup har ansøgt om støtte til bussen ved Stenoklubbens udflugt 12/5. Bussen koster 5.500 kr. plus moms. Det blev bevilliget fra Feriefondens bestyrelse.

 

 9.      Eventuelt.

Intet at tilføje.

Næste møde er d. 22. marts 2012.  

Referent: Bente Nielsen

 

 

Referat af menighedsrådsmødet 26. januar 2012:

 

Ad 1. Seneste referat

Referatet blev godkendt efter en præcisering i punkt 6 om det praktiske arbejde i sognet.

 

 

Ad 2. Meddelelser og orientering fra sognepræsten

 

•  Der er 1338 mennesker i sognet; det er en mindre tilbagegang fra sidste år.

 

•  Regnskabet for 2011 mangler endnu to vigtige nøgletal. De er der til næste møde.

 

•  P. Sanders gennemgik regnskabet for henholdsvis byggefonden og kirkemusikfonden; de blev godkendt af menighedsrådet.

 

•  Vi mangler en person, der kan tage sig af de indkomne frimærker.

 

 

Ad 3.  Jesu Hjerte Kirke efter juli 2012

 

A. Jesuitternes overdragelse af Stenosgade/Gl. Kongevej til bispedømmet. Orientering:

Jesuitterne overvejer at overgive bygningerne i Stenosgade og på Gammel Kongevej til bispedømmet, måske med undtagelse af hjørnebygningen Vesterbrogade 28. Det kan endnu ikke siges, hvornår overdragelsen vil være tilendebragt.

 

B. Nyt om ændring af sognestrukturen i de centralkøbenhavnske sogne

Der foreligger ikke nyt mht. sognestrukturen.

 

C. Menighedsrådets prioriteringer - forberedelse af næste træk:

Peter Dal og Anne Marie Raft vil tale med biskoppen om Jesu Hjerte Kirkes fremtid. Det haster.

 

D. Evt. et møde menigheden.

Efter mødet med biskoppen kan der indbydes til et orienterende møde om menighedens fremtid.

 

 

Ad 4. Økonomi og administration

 

A. Plan for bygningsvedligeholdelse            

Det er Sankt Knuds Stiftelse, der står for bygningsvedligeholdelsen, men mange ting afventer afklaring!

 

B. Kirkestatistik 2011               

Kirkestatistikken for 2011 er afsendt til bispekontoret.

 

C. Ny regnskabsfører.

Vor regnskabsfører stopper ved udgangen af juli og laver månedsregnskab indtil da.

Det betyder, at vi snart skal begynde at se efter en ny regnskabsfører.

 

D. Kirkens økonomi 

Regnskabet for 2011 udsættes til næste møde.

 

 

Ad 5. Videreførelse af Jesu Hjertes mission (”Fra Kirkens missionsmark”)

 

P. Ziggelaar har lagt et stort arbejde i det månedlige blad og regnskabet af de mange penge, der hvert år kommer ind. Vi skal finde ud af, hvem der kan videreføre dette arbejde.

 

 

Ad 6. Opfølgning på beslutningerne fra lørdagsmødet d. 20/8 2011

 

MR besluttede, at der skal udpeges ansvarlige for hovedopgaver i menigheden. Ansvaret skulle omfatte, at der sker noget på de forskellige områder og for koordineringen, men ikke at man selv skal lave alt arbejdet selv.

 

Elisabeth Jørgensen er blevet sognets informationskoordinator; men vi mangler nogen, der kan tage ansvaret for koordineringen af det praktiske arbejde.

 

Listen over frivillige med angivelse af deres arbejdsopgaver vil foreligge til næste møde.

  

 

Ad 7. Modtagne henvendelser

 

Lisbeth Rütz efterlyser et arrangement, hvor MR og præsterne giver en status (Se punkt 3D.)  

 

Sr. Stèphanie har foreslået, at vi holder et møde, hvor p. Christian Noval kommer og taler om evangelisten Markus. Anne Marie Raft spørger ham.

 

 

Ad 8. Eventuelt

 

Menighedsrådet besluttede at give John Toft en erkendtlighed for hans store og mangeartede frivillige arbejde i Stenosgade. 

 

Næste møde: 23. februar 2012

  

København, 2. februar 2012

Bente Nielsen og Peter Dal

 

Information fra MR-mødet den 3/10 2011:

Kære menighed

Menighedsrådet holdt møde den 3/10. På dagsordenen var status for Jesu Hjerte Kirkes fremtid efter medio 2012.

I forlængelse af Peter Dals seneste statusorientering her på hjemmesiden kan jeg opdatere med følgende:

Menighedsrådet skrev til biskoppen og opfordrede til, at overvejelserne om sognestrukturen i de fire centralkøbenhavnske sogne blev sat i bero, indtil der var klarhed over sagen om jesuitternes eventuelle fortsatte tilstedeværelse i Stenosgade også efter medio 2012. Biskoppen har svaret :” De facto er drøftelsen af sognestrukturen sat på stand by, dog ikke længere end indtil der foreligger yderligere nødvendige oplysninger og konkrete forslag. Selv om vi snart kan være fremme ved sommeren 2012, håber jeg, at man i menigheden indtil da vil fortsætte med de hidtidige aktiviteter”

Til dette sidste kan vi i menighedsrådet sige, at de hidtidige aktiviteter naturligvis fortsætter. Men i den nuværende situation vil det være stærkt begrænset, hvad vi kan og vil tage af nye initiativer. Vi kan jo ikke planlægge ”ud i det blå”.

Med hensyn til jesuitternes eventuelle fremtid i Stenosgade er status, at p. Sanders som bebudet har været i Tyskland til drøftelser med den tyske provincial. Endvidere er der kommet svar fra den polske provincial på den henvendelse, som menighedsrådet sendte til ham.

Den tyske provins fastholder principbeslutningen om at opgive Stenosgade som ordenshus og om, at p Sanders skal ophøre som sognepræst, når han fylder 75 år. Det nøjagtige tidspunkt behøver dog ikke lige være medio 2012. Imidlertid overgår aktiviteterne i Danmark (Århus) til den polske Warszawaprovins. Det er ikke endnu besluttet, om det vil være muligt for jesuitterne fra Århus også at være til stede i Stenosgade. I givet fald vil der dog ikke kunne blive tale om at stille med en sognepræst. Og hvad det angår, er vi så tilbage til situationen før sommerferien: enten skal Jesu Hjerte Kirke på anden måde videreføres som sognekirke, eller også er det løsningen med Jesu Hjerte Kirke som citykirke. Den praktiske forskel vil dog ikke være stor. Der vil fortsat kunne foretages kirkelige handlinger, (men ”papirarbejdet” er så andetsteds). Og at vores kirke under alle omstændigheder bevares som et vigtigt gudstjenestested, har vi jo biskoppens løfte om. Dette er stadig det vigtigste. 

Det næste, der sker, er, at den polske provinsøkonom kommer på besøg nu ved månedsskiftet og de to provincialer i begyndelsen af december. Herefter håber vi, at der hurtigt bliver skabt klarhed over jesuitternes fremtid hos os i Stenosgade.

Fra de øvrige sager på menighedsrådsmødet kan nævnes, at Elisabeth Jørgensen heldigvis har sagt ja til at overtage hvervet som hovedansvarlig og koordinator for vores informationsarbejde. Herudover er Anne Marie Raft  tilsvarende hovedansvarlig for alle vores arrangementer.

Vi har rengøringslørdag i kirken den 26/11. Der kommer nærmere om tilmelding, (det plejer ligefrem at være hyggeligt!)

Endelig: Husk Kulturnatten i Jesu Hjerte Kirke nu på fredag den 14/10 med et flot program.

Mange venlige hilsener

Stig Sørensen

 

Information efter seneste MR-møde 20. august 2011:

 

Kære menighed

Menighedsrådet har holdt sit første møde efter sommerferien den 20/8. Det var et af vores lørdagsmøder, hvor vi sætter tid af til at drøfte emner, som vi ikke rigtigt har tid til på de almindelige aftenmøder.

Vi måtte konstatere, at der – ikke uventet – ikke var sket nogen udvikling i sagen om Jesu Hjerte Kirkes fremtid. Peter Dal orienterer her om status i sagen, hvornår vi måske hører noget nyt, og om de initiativer menighedsrådet har taget. Vi har ikke på noget tidspunkt siddet passive hen og agter heller ikke at gøre det fremover!

Vi brugte det meste af mødet på at drøfte vores interne arbejdsform, og hvordan vi bedre kan inddrage frivillige uden for Menighedsrådet i arbejdet. Vi er enige om størst mulig delegation, så Menighedsrådet (eller formanden) ikke hver gang skal huske på det hele og på, hvem der nu skal gøre dét og dét. Tanken er at dele de opgaver, der løbende skal løses, op i nogle større områder med én, der er ansvarlig for koordineringen på området, at der sker noget, og at frivillige inddrages. Men den pågældende skal ikke selv lave alt arbejdet.

Områderne er indtil videre:

   * Arrangementer

   * Information og medier

   * Praktiske opgaver i kirken (herunder bistand til sakristanen)

Der vil nok komme andre områder til. Især hvis løsningen bliver, at jesuitterne forlader os, og vi fortsætter som ”almindelig” sognekirke – dvs at vi ”skal stå på egne ben”.

Jeg kan desværre ikke i skrivende stund melde nogle navne ud på de ansvarlige, men det kommer på hjemmesiden, så snart det er faldet på plads.

Der er et større arrangement i støbeskeen: Jesu Hjerte Kirkes deltagelse i Kulturnatten for andet år i træk. Det er den 14. oktober 2011.Se en nærmere præsentation hér!

Tilbage er kun at meddele, at vi også drøftede vores skrantende økonomi. Regningen for det påtvungne varmeanlæg (fra damp til vand) er nu endeligt opgjort. Den er på ikke mindre end 601.393,10 kr. Vi søger et tilskud hertil gennem Bispedømmet, men der bliver under alle omstændigheder et grimt restbeløb tilbage. Når vi ved noget mere om størrelsen af det, vender vi tilbage med ”hatten i hånden” (en indsamling).

Vi holder næste møde mandag den 3. oktober kl 19:30.

Mange venlige hilsener

Stig Sørensen        

 

 

JESU HJERTE KIRKES FREMTID - CITATREFERAT FRA MENIGHEDSMØDE

 

 

 

Information efter seneste MR-møde 16. juni 2011:

 

Kære menighed  

 

Jesu Hjerte Kirke efter 2012.

Information om menighedsmødet med biskoppen i Jesu Hjerte Menighed onsdag den 8/6 2011. Og hvad nu?

 

  Onsdag aften den 8/6 blev der afholdt et velbesøgt menighedsmøde. Menighedssalen var mere end fyldt op. Emnet var Jesu Hjerte Kirke og Sogns fremtid. Baggrunden og forhistorien er omtalt i hvert nummer af Sognebladet gennem næsten et år.

  

  Næstformanden for menighedsrådet Peter Dal orienterede om de punkter, som menighedsrådet har besluttet at arbejde for:

  At Jesu Hjerte Kirke skal bevares som en aktiv og levende kirke i det centrale København med daglig messefejring.

  At det sikres, at der i og omkring kirken kan blomstre et rigt åndeligt liv, hvortil hører, at der stadig er fysiske lokaler mv til rådighed.

  At det sikres, at Jesu Hjerte Kirke kan indgå som et centralt element i det åndelige, katolske liv, der forhåbentlig kan komme til at blive levet i Stenosgadekomplekset i fremtiden, således at arven fra jesuitterne kan bevares og udvikles under de nye forhold.

  Menighedsrådet er åben over for citykirkemodellen og ser nogle perspektiver i den, men er naturligvis på nuværende tidspunkt usikker over for, hvad den nærmere vil indebære.

 

  Derefter fik biskoppen ordet. Biskoppen understregede, at han ikke i dag kom med en færdig løsning, men primært var kommet for at lytte. Baggrunden for overvejelserne om en ændret pastoral betjening i de fire centralkøbenhavnske sogne, (hvor Jesu Hjerte Sogn jo indgår), er præstesituationen. Der er en katastrofal mangel på præster i hele Bispedømmet, og det er naturligt og nødvendigt at overveje situationen i Storkøbenhavn, hvor kirkerne jo ligger tæt. Kan betjeningen ske ved færre præster? Kan ressourcerne i det hele taget udnyttes bedre?

 

  Hertil kommer for Jesu Hjerte Kirkes vedkommende, at det er oplyst, at jesuitterne forlader Stenosgade medio 2012. Her på det seneste er der nok opstået nogen usikkerhed om det nærmere indhold af jesuitternes beslutning, men det er under alle omstændigheder en situation, vi må forholde os til.

 

  En af mulighederne vil være, at Jesu Hjerte Kirke overgår til at være en såkaldt citykirke, det vil sige frigøres fra sognestrukturen. Der skal udpeges en præst – en såkaldt rektor – til at have ansvaret for kirken. Der vil blive afholdt messer på dansk som nu, men derudover måske messer og sjælesorg for fremmedsprogede grupper. Der vil være mange ting, der under alle omstændigheder skal tages stilling til. Hvordan skal hele økonomien omkring Jesu Hjerte Kirke bygges op? Der skal ansættes personer til at varetage en række praktiske ting. Hvilke lokaler skal høre til? Hvordan vil Bispedømmets rolle være i relation til alle aktiviterne i og omkring Jesu Hjerte Kirke?

 

  Det er sikkert, at Jesu Hjerte Kirke skal fortsætte som kirke. Her kommer mange mennesker dagligt til messe, og den har en vigtig historisk rolle. For mange har den været den katolske kirke i København. Jesu Hjerte Kirke kan være centrum i en ny form for apostolat i aktiviteterne i Stenosgadekomplekset. Som muligheder, som der slet ikke er taget stilling til endnu, nævnte biskoppen et værested, måske kombineret med en ny Stenobutik. Caritas arbejder med tanker om indenlandsk virksomhed over for udsatte grupper. Alt dette er kun helt foreløbige tanker og eksempler på muligheder, hvis forudsætningerne viser sig at være til stede (herunder økonomisk).  

 

  Herefter blev ordet givet frit. Mange stillede spørgsmål og kom med synspunkter – især fremkom der bekymringer ved en eventuel sammenlægning af sognet. P. Meister fra jesuitterne i Århus deltog i mødet. Han udtrykte en stor åbenhed over for muligheden af, at jesuitterne i Århus måske kunne etablere en form for tilstedeværelse i Stenosgade med diverse aktiviteter. Dette er naturligvis usikkert, men kan måske tænde et håb om, at jesuitteræraen i Stenosgade måske alligevel ikke er helt slut.

 

Som I vil huske, skrev menighedsrådet i marts til den allerøverste ledelse for jesuitterne, ”generalen” i Rom. Vi fik et venligt svar tilbage, der imidlertid stadfæstede den tyske provins beslutning om at forlade Stenosgade i midten af 2012. Nu overgår jesuitterne i Århus til den polske provins. Menighedsrådet har derfor besluttet, at ingen mulighed skal lades uforsøgt, og vi skriver derfor nu til provincialen for den polske provins og håber, at den åbning, som p Meister talte om, kan blive til virkelighed.

 

 I øvrigt: Når det var næstformanden Peter Dal, der orienterede om menighedsrådets synspunkter og ikke formanden, skyldes det, at jeg fra 1/6 har overtaget hvervet som Bispedømmets økonom efter p. Sanders. For at undgå inhabilitetsproblemer og spørgsmål om, hvilke hensyn jeg varetager – Bispedømmets eller sognets – er det besluttet, at det er Peter Dal, der indtil videre har ansvaret i menighedsrådet for denne store og afgørende sag. Så det er ham, der fremtidig vil ”tegne” menigheden her.

 

Måske kan denne usikkerhed om sognets fremtid mobilisere noget mere interesse om menighedslivet. Vores messer er særdeles velbesøgte, men resten er præget af nogle få Tordenskjolds soldater. Der er behov for frivillige, der selvstændigt kan løfte en række opgaver. Og det gælder, uanset om vores Jesu Hjerte Kirke fortsætter som sognekirke, eller den bliver citykirke.

 

Det samme kan siges vedrørende: 

 

Økonomien

 

 I sidste nummer af Sognebladet kunne jeg oplyse, at vores regnskab for 2010 kom ud med et underskud på 35.132 kr., og at vores økonomiske udsigter ikke var gode. Siden er det kun blevet værre. Vi har fået den endelige regning for det nye varmeanlæg, som vi jo var nødt til at installere, da Københavns Energi gik fra damp til vand. Regningen blev på ikke mindre end ca. 577.000 kr. Det betyder, at vores kasse er tom. Vi kan måske få et tilskud gennem Bispedømmet til en del af regningen, men under alle omstændigheder er det meget alvorligt. Menighedsrådet vil vende tilbage med et forslag til en indsamling i menigheden. Og husk igen: Det er herudover nødvendigt, at vi selv i menigheden bidrager mere til de løbende udgifter i Jesu Hjerte Sogn. Det gøres ved at tilmelde sig kirkeskatteordningen, (se nærmere i sidste nummer af Sognebladet). I kan i øvrigt finde inspiration i 2 Kor kap 8 og 9. Repetér disse formaninger med åbent sind!

 

Menighedsrådet holder den 20/8 ”arbejdslørdag” om det kommende års arbejde og vil her drøfte bl a en bedre brug af frivillige – menighedsrådet har ikke selv tid og kræfter til det hele – og økonomien (sogneindsamling og kirkeskattekampagne).

 

Stenoklubbens sommerudflugt

 

  Så lykkedes det efter flere aflysninger sidste år! Den 14/5 gik turen til Sorø med besøg i Sorø Klosterkirke og på Vedbygård. Turen var en meget stor succes. I kan læse nærmere om den og se billeder på vores fortrinlige hjemmeside (www.jesuhjertekirke.dk). En stor tak til arrangørerne. I øvrigt er efterårsprogrammet for Stenoklubben allerede kommet. Der skal ikke forevises dåbsattest ved indgangen. Arrangementerne er for alle aldersklasser.  

    

 

 

Information efter seneste MR-møde 12. maj 2011:

 

JESU HJERTE KIRKE EFTER 2012. SOGNESTRUKTUREN.

 

Om forhistorien indtil nu kan I læse i Sognebladets seneste numre, især nr 2/2011 fra april.

 

Seneste nyt:

Der foreligger endnu ikke en endelig beslutning om Jesu Hjerte Kirkes fremtid, men efter drøftelser på Biskoppeligt Råds møde den 4/5 2011 tegner der sig følgende:

Jesu Hjerte Kirke bevares i kraft af sin historie, den geografiske placering og den store søgning til messerne som en aktiv kirke og et vigtigt gudstjenestested.

 

Der er ikke truffet beslutning om sognestrukturen, men det bærer i retning af, at Jesu Hjerte sogn nedlægges som selvstændigt sogn. Sognet skal herefter sammenlægges med ét eller flere af nabosognene. Men kirken vil altså bestå som et centralt gudstjenestested uanset sognegrænserne.

 

En mulighed, der er inde i overvejelserne, er at frigøre selve Jesu Hjerte Kirke fra sognestrukturen og gøre den til en såkaldt ”citykirke/strøgkirke”, hvor den altså ikke vil være sognekirke, men hvor den pastorale betjening tilrettelægges således, at det netop sikres, at vor kirke i kraft af sin historie, den geografiske placering og den store søgning til messerne kan leve videre som Den katolske Kirkes ”ansigt udadtil”, hvor et stort antal mennesker kan være sikre på, at der fejres messe hver dag.

 

Uanset hvilken model, der bliver resultatet, vil der rejse sig en lang række problemer, der skal findes løsning på, og en række spørgsmål der selvsagt ikke kan besvares endnu. Men det tegner altså til, at vi beholder vores kirke som en vigtig og aktiv kirke. Og det er da det vigtigste lige nu!

 

Jeg vil orientere ved kirkekaffen søndag den 22/5.

 

Mange venlige hilsener på menighedsrådets vegne

Stig Sørensen

 

P: S. Vi besluttede i øvrigt, at Jesu Hjerte Kirke også i år vil vise flaget på Kulturnatten, som er den 14/10. Frivillige til at deltage i forberedelserne vil være meget velkomne. Henvend jer til Anne Marie Raft, som vil være koordinator.       

 

 

 

Information efter seneste MR-møde 17. marts 2011:

 

Sognestrukturen - Jesu Hjerte Kirke efter 2012.

 

I sidste nummer af Sognebladet gav jeg en kort status over situationen : Vi havde skrevet et brev til biskoppen med anmodning om snarest at skabe klarhed over Jesu Hjerte Menigheds situation, herunder især at det gennem tilrettelæggelsen af den pastorale betjening sikres, at Jesu Hjerte Kirke fortsat er den centrale kirke i cityområdet, hvor der fejres messe hver dag – helst også om morgenen igen (i hvert fald om lørdagen).

 

Siden sidst er der sket det, at biskoppen har svaret i brev af 2/3. Heri står der, at der er ”en hel del faktorer, der ikke kan afklares endnu, men som vil indgå i den videre drøftelse om den kirkelige struktur i det indre København. Jeg kan dog forsikre, at jeg – uanset, hvilken status Jesu Hjerte Kirke får, og hvem der skal betjene den – vil gøre alt for, at den både af pastorale og historiske grunde bliver bevaret som et vigtigt gudstjenestested.”

 

Det er naturligvis vigtigt, at vi har biskoppens ord for, at vi vil blive bevaret som et vigtigt gudstjenestested. Til gengæld er der intet nyt om, hvornår vi kan forvente en afgørelse om sognestrukturen i det centralkøbenhavnske område (Skt Ansgar, Sakraments, Jesu Hjerte og Skt Mariæ). Der var berammet et møde den 31/3 i den særlige gruppe, der drøfter sagen under biskoppens forsæde (sognepræster og menighedsrådsformænd i de fire sogne m fl). Men dette møde blev aflyst. Menighedsrådet vil nok bede om et møde med biskoppen, hvor vi i fortsættelse af vores brev kan forklare vores usikre situation.

 

Herudover er der sket det, at brevet til den øverste ledelse for Jesuitterne (”generalen” i Rom) er afsendt den 15/3. Interesserede kan høre om brevet i en udsendelse på katpod.dk.

  

Hjemmesiden

 

Nu er det ganske vist : Vores hjemmeside går i luften  nu den 15/4 og kan findes på ”jesuhjertekirke.dk” . Kirkekaffen søndag den 1/5 vil i samme anledning blive udvidet til en kirkefrokost. I vil høre nærmere herom.

 

Økonomien

 

Intet nummer af Sognebladet uden mindst ét hjertesuk over økonomien. På menighedsrådsmødet den 17/2 godkendte vi regnskabet for 2010. Det udviser et underskud på 35.132 kr . Andetsteds i Sognebladet kan I se hovedtallene fra regnskabet. Det kan virke lidt svært at få overblik over, men I er meget velkomne til at spørge.

 

Når vi holder de øremærkede midler fra p Ziggelaars ”Missionsmarken” samt et par andre øremærkede beløb ude, har Jesu Hjerte Menighed egne indtægter på 830.257 kr. Men herfra går der 30 % fra til Bispedømmet (heraf går halvdelen som tilskud til præstelønninger, som menighederne ikke selv betaler). Tilbage er der 589.366 kr til os selv.

 

Blandt de større udgiftsposter er varme og el på 194. 855 kr. ”Kultusudgifter” (hostier, lys, blomster, koret osv) er på 44.254 kr. Udgifter til kontor og menighedsmøder (receptioner) er på 63.918, hvoraf kopimaskinen i 2010 har slugt over halvdelen : 34.117 kr. Vedligehold har kostet 54.843 kr, hvoraf klokkerne i 2010 har udgjort størstedelen. Lønudgifter på 203.400 kr er til organist samt en del af sakristanens løn, (resten betaler Skt Knuds Stiftelse, dvs jesuitterne).

 

Husk, at det er nødvendigt, at vi selv i menigheden bidrager mere i fremtiden. Gerne i form af et fast årligt beløb til kirkeskat. Har I spørgsmål til kirkeskatten, kan I henvende jer til bispekontoret : Lilian Munch Jakobsen, tlf 3355 6012,  lj@katolsk.dk.

 

Husk, at det ikke er nødvendigt at opgive CPR-nummer, hvis I vil give en gave til Kirken, (men så er der ingen skattefradragsret).

 

Vi beholder selv 70 % af kirkeskatten og gaver i vores menighed, og de 30 % går som nævnt til  bispedømmet og til tilskud til præstelønninger. Vi har økonomiske udfordringer foran os. Der er et hængeparti med de store udgifter til det nye varmeanlæg. De løbende udgifter til især varme stiger kraftigt, og hvis vi ikke efter 2012 fortsat kan nyde godt af Skt Knuds Stiftelse, kan det blive meget svært.

 

Oversigt over vores forskellige grupper i menigheden

 

På menighedsmødet den 6/2 var der ønske om et bedre overblik over de grupper og aktiviteter, vi har i Jesu Hjerte Sogn. Her vil vores nye hjemmeside kunne blive en hjælp. Nogle grupper er allerede optaget på hjemmesiden, men hvis I har en gruppe, der endnu ikke er med, er I meget velkomne til at henvende jer og skrive en kort præsentation.

 

Der er også mulighed for alle grupper for at præsentere sig selv under kirkekaffen. Bare giv mig besked lidt i forvejen, så det kan passes ind. 

 

Rengøringsdagen

  

Til slut : Dette forårs hovedrengøring af kirken sker lørdag den 7/5. Se nærmere på opslaget!

 

 

 

Søndag kl. 11 Højmesse & kl. 20 Aftenmesse • 1. & 3. søndag kl. 18 1962-ritus • Mandag - fredag kl. 17 • Lørdag kl. 18 Italiensk messe

Jesu Hjerte Kirke © 2013 • Stenosgade 4A, 1616 København V • Tlf.: 29 85 60 80 • mail@jesuhjertekirke.dk