Katolsk tro - fra katolsk.dk...

 

 

At en internetside for den lokale menighed fokuserer mest på præsentationen af den stedlige kirke med dens aktiviteter, er naturligt.

 

Men det må naturligvis høre med til opgavelisten, at der også laves en platform for formidling af de helt fundamentale ting, som Kirken værner om og hviler på: Den katolske tro.

 

På bispedømmets hjemmeside, katolsk.dk, findes der en stor mængde meget relevant information om alt hvad der har med kirkens trosartikler at gøre.

 

Bliv klogere på specifikke katolske læresætninger om Maria, helgenerne og pavernes rolle i kirken. Samt om kirkens syv sakramenter, bøn, etik, konversion, rosenkransen, messen, bibelen, kirkehistorien samt naturligvis; en liste over alle de 'kontroversielle' emner, som folk forbinder med den katolske kirke og dens læreembede.

 

Se mere på dette link; katolsk.dk

 

 

 

 

 

Søndag kl. 11 Højmesse & kl. 20 Aftenmesse • 1. & 3. søndag kl. 18 1962-ritus • Mandag - fredag kl. 17 • Lørdag kl. 18 Italiensk messe

Jesu Hjerte Kirke © 2013 • Stenosgade 4A, 1616 København V • Tlf.: 29 85 60 80 •  mail@jesuhjertekirke.dk