'Fra kirkens missionsmark'...

 

 

Tidsskriftet "Fra Kirkens Missionsmark" udgives af bevægelsen "Bønnens Apostolat", som havde sin primus motor i p. August Ziggelaar SJ.

Bladet er fortsat knyttet til Jesu Hjerte Kirke. 

Bladet fortæller indgående om:

 

  • Kirkens situation i de mindre velstillede lande i verden,
  • korrespondancen med kontaktpersonerne i projektlandene om seneste status og nye behov for hjælp til de fattigste fattige.
  • mulighederne for at give støtte til bevægelsen.

 

De tætte bånd mellem 'Missionsmarken' og Jesu Hjerte menighed er ikke til at tage fejl af, og regnskabet med det seks-cifrede indsamlingsbeløb fortæller sin egen historie om bevægelsens folkelige popularitet blandt danske katolikker.

 

På bispedømmets hjemmeside, katolsk.dk, findes de seneste fem års udgaver af tidsskriftet i PDF-format. Klik her for at se nærmere.

 

Kontaktinformation:

Jesu Hjerte Kirke

Menighedsrådet

Stenosgade 4A, 1616 Kbh. V.

 

Fradagsberettigede gaver kan indbetales til Jesu Hjerte Menighed.

Girokort: 5 09 49 25 Husk at mærke med 'mission'.

 

Netbank: Overførsel til Danske Bank, konto 4400 3120021907

Ønsker man skattefradrag, skal vi bruge dit personnummer til skattevæsenet.

 

Check eller kontante bidrag modtages stadig af bladets afsender.

 

 

Søndag kl. 11 Højmesse & kl. 20 Aftenmesse • 1. & 3. søndag kl. 18 1962-ritus • Mandag - fredag kl. 17 • Lørdag kl. 18 Italiensk messe

Jesu Hjerte Kirke © 2013 • Stenosgade 4A, 1616 København V • Tlf.: 29 85 60 80 •  mail@jesuhjertekirke.dk