Præsentation af sognet...

 

 

'Stenosgade' har en noget særlig position i det danske katolske landskab. Det er nemlig lidt af en opgave at katalogisere de mange mennesker, der i ugens løb slår vejen forbi den prægtige kirke på Vesterbro.

Kirken har et udtalt element af citykirke/strøgkirke over sig.

Folk kommer fra nær og fjern til Guds hus.

 

Den praktiske placering midt i København gør det nemt for folk til og fra arbejde, turister og almindelige sognebørn at kunne tage del i menighedens aktiviteter. Kirkens messer er altid pænt besøgt.

 

Ikke så få personer har fået deres første erfaringer med den katolske kirke i Danmark ved at besøge Jesu Hjerte Kirke, der med sin blotte tilstedeværelse i gadebilledet skaber et synligt kirkeligt ansigt udadtil. 

Historiebøgerne kan enslydende berette om det faktum, at Jesu Hjerte med sin beliggenhed, kirkelige position, præstelige betjening, liturgiske program og store søgning ved kirkegangen har betydet utroligt meget for mange mennesker.

 

Igennem årene har menighedens særkende været den flotte liturgi ved højmesserne, hvor blandt andet ministranterne og Jesu Hjerte Kirkes Kor har ydet en solid indsats. Under ’grupper’ kan du se en nærmere præsentation af disse og andre aktiviteter.

 

Sognets medarbejderskare tæller foruden de ovennævnte også kateketer, kirkekaffefolk, lektorer, organister, syersker, frivillige hænder til rengøringsdage mm.

Vi håber stærkt, at menighedens engagement i den københavnske kulturnat bliver en årlig tradition.

 

Om søndagen er der kirkekaffe i menighedssalen. Det er en god mulighed for gamle og nye menighedsmedlemmer til at få en sludder om løst og fast. Alle er meget velkomne!

 

Sognebladet udkommer 4 gange årligt. Se de sidste blade her.

 

Sognets foredragsklub, Stenoklubben, mødes månedligt. Skønt der også her samles en stor skare, er nye medlemmer velkomne til spændende oplæg og til at blive en del af det gode fællesskab.  

Alle voksne interesserede er velkomne uanset alder. Se mere her.  

 

Menighedsrådet består af 8 medlemmer plus sognepræsten. Se det nuværende råd her. Det er dem, der udgør sognets ledelse.

 

Sognets liv finansieres af frivillige bidrag.

Pengesagerne er Jesu Hjertes helt store problem!

Alt for få i menigheden er tilmeldt den katolske kirkeskat! Menigheden har i de sidste år oplevet en økonomi, der stadig bliver mere anstrengt. Hvis der ikke snart kommer en stigning i antallet af menigheds-medlemmer, som støtter op om Jesu Hjerte med penge, er kassen tom.

 

Vores kirkebygning er en af de mest prægtige i bispedømmet, men dens drift er bestemt ikke gratis! At et sogns økonomi i normale år kan få enderne til at nå sammen, er naturligvis glædeligt.

Men der skal også med jævne mellemrum lægges midler til side til uforudsete udgifter, nyanskaffelser eller større renoveringsprojekter af bygninger mm. Helt konkret har kirken måttet investere i et nyt varmeanlæg med ny teknologi og det har kostet 577.000 kroner. Det er en meget stor udfordring, da pengene som sagt er meget små og reserverne begrænsede.

 

HJÆLP OS! TILMELD DIG KIRKESKATTEN!

 

Som katolsk bispedømme skal vi til stadighed være beskæftiget med at få opslutningen til den katolske kirkeskatteordning til at vokse, idet den katolske kirke ikke modtager offentlig støtte af nogen art.

 

Søndagsmessen, der fejres kl. 11, har i gennemsnit over 200 deltagere. Kom med!

 

Hvis du er ny i sognet, håber vi at du hurtigt vil føle dig hjemme. Er du gæst eller har du bare lyst til at kikke forbi en søndag, eller om hverdagen, er du også meget velkommen.  

 

 

Søndag kl. 11 Højmesse & kl. 20 Aftenmesse • 1. & 3. søndag kl. 18 1962-ritus • Mandag - fredag kl. 17 • Lørdag kl. 18 Italiensk messe

Jesu Hjerte Kirke © 2013 • Stenosgade 4A, 1616 København V • Tlf.: 29 85 60 80 • mail@jesuhjertekirke.dk